Gizlilik bilgilendirmesi

30 Haziran 2003 gün ve 196 sayılı İtalyan Kararnamesinin (“Gizlilik Kanunu”) 13. maddesi, 2016 tarihli ve 679 sayılı Avrupa Yönetmeliğinin 13. Maddesi (“Gizlilik Yönetmeliği”) ile 95/46/CE sayılı Direktifin 29. Maddesi uyarınca benimsenen 2001 tarihli ve 2 sayılı Tavsiye uyarınca Elica S.p.A. firması, 4. maddede sıralandığı üzere sizi ve tüm elica.com kullanıcılarını ve/veya ziyaretçilerini (sırasıyla “Kullanıcılar” ve “Site”) kişisel bilgilerin, günlük dosyalarının ve aynı Site tarafından toplanan çerezlerin kullanımı konusunda bilgilendirmek amacını taşımaktadır.

1. Hak Sahibi, Bilgi işleme sorumluları ve Kişisel Verileri Koruma Sorumlusu

Kişisel bilgilerin işlenmesinde hak sahibi, Via Ermanno Casoli n.2 - 60044 Fabriano (AN) – İtalya adresinde yerleşik, AN ŞİRKETLER SİCİLİ MALİ KODU 00096570429 - TAMAMI ÖDENMİŞ SERMAYESİ 12.664.560 AVRO, Telefon +39 0732 610 1, Faks +39 0732 610 249, e-posta adresi: elicaspa@sicurezzapostale.it olan Elica S.p.A. firmasıdır (buradan itibaren “Hak Sahibi”).

Bu bilgilendirme, Müşterinin önceden alınan rızasıyla, shop.elica.com internet sitesinde gerçekleştirilen pazarlama amaçları için bilgilerin, Via Ermanno Casoli n.2 - 60044 Fabriano (AN) – İtalya adresinde yerleşik, AN ŞİRKETLER SİCİLİ MALİ KODU 00096570429 - TAMAMI ÖDENMİŞ SERMAYESİ 12.664.560 AVRO, Telefon +39 0732 610 1, Faks +39 0732 610 249, e-posta adresi: centralino@elica.com olan Elica S.p.A. firması (buradan itibaren “ELICA”) tarafından işlenmesiyle de ilgilidir. Shop.elica.com sitesinde gerçekleştirilen ürün satın alma faaliyetleriyle ilgili olarak söz konusu işleme uygulaması, https://shop.elica.com/it/informativa-privacy-calicantus.html adresinde kişisel bilgilerin işlenmesi konusunda bağımsız hak sahibi bilgilendirmesi yapan, Via Abate Tommaso, 43 - 30020 Quarto d’Altino (Ve), İtalya adresinde yerleşik, Vergi No. IT 0375759027, REA VE335872 bilgilerine sahip Calicantus S.r.l. (buradan itibaren “CALICANTUS”) tarafından gerçekleştirilecektir. Elica, bundan dolayı, pazarlama amaçları için verilmiş olabilecek Müşteri bilgilerinin işlenmesinde hak sahibi olacak ve Calicantus ise ürün satış sözleşmesi ilişkisinin sonuçlandırılması amacıyla verilen Müşteri bilgilerinin hak sahibi olacaktır. Bu nedenle, yürürlükteki mevzuat hükümlerine göre, Elica tarafından yapılan işlemeyle ilgili bilgiler aşağıda verilmektedir. İşleme uygulamaları eş hak sahipliği olarak değil, iki hak sahibinin kendine özgü amaçları doğrultusunda ayrı hak sahipliği şeklinde gerçekleştirilir.

Kişisel Bilgilerin Sorumlusu (Gizlilik Yönetmeliği Md. 37 uyarınca) ile aşağıdaki e-posta adresinden bağlantı kurulabilir: dpo@elica.com (buradan itibaren “KBS”).

Tayin edilen işleme Sorumlularının güncel listesi ilgililerin ve/veya Kullanıcıların talebi üzerine temin edilebilir.

2. Site tarafından otomatik olarak toplanan bilgiler - Çerezler

a) Otomatik toplanan bilgiler

Tüm Web siteleri gibi bizim Sitemiz de, ziyaretleriniz sırasında otomatik olarak toplanan bilgilerin saklandığı günlük dosyalarından yararlanmaktadır. Aslında Sitenin çalışmasıyla görevli bilişim sistemleri ve yazılım prosedürleri, iletimleri İnternet iletişim protokollerinin kullanılmasından dolaylı olarak kaynaklanacak şekilde, kullanım sırasında bazı bilgileri otomatik olarak almaktadırlar.

Toplanan bilgiler aşağıdaki gibidir:

 • Tarafınızdan kullanılan cihazın İnternet Protokolü (IP) adresi veya etki alanı adı.
 • Siteye bağlanmakta kullanılan cihazın tarayıcı tipi ve parametreleri.
 • İstenilen kaynakların URI (Tekbiçimli Kaynak Tanımlayıcısı) yazımındaki adresleri veya sunucuya istekte bulunurken kullanılan yöntem.
 • İnternet hizmet sağlayıcının (ISP) adı.
 • Ziyaret tarih ve saati.
 • Kullanıcının geldiği (yönlendiren) Web sayfası ve çıkışı.
 • Muhtemel tıklama sayısı.
 • Yanıt olarak alınan dosyanın boyutu.
 • Sunucu tarafından verilen yanıtın durumunu gösterir sayısal kod (olumlu sonuçlandı, hata, vb.).
 • Cihazınızın işletim sistemi ve bilişim ortamıyla ilgili diğer parametreler.

Bu bilgiler yalnızca Sitenin düzgün çalışmasını kontrol etmek amacıyla toplu biçimde otomatik olarak toplanmakta ve işlenmektedir.

b) Çerezler

Bu Sitede çerezler kullanılmaktadır. Çerezler, kullandığınız tarayıcı aracılığıyla bilişim sistemine bildirilen bazı parametrelerin ve verilerin kaydedilmesine olanak tanıyan, bilişim desteğinde kayıtlı metin dosyalarıdır. Ancak bu araçlar şunlar gibi farklı amaçlar için Siteyi kullanma alışkanlıklarınızı çözümlenmesine olanak tanırlar: bilişim yetkilendirmelerinin uygulanması, oturumların izlenmesi, sunucuya erişim sağlayan kullanıcılara ilişkin özel yapılandırmalarla ilgili bilgilerin belleğe alınması, tercihlerin belleğe alınması, vb.

Çerezler aşağıdaki gibi ayrılırlar:

 1. Teknik çerezler: Tarafınızdan istenilen bir hizmeti sunmak veya gezinti yapmak için gerekli olanlar. Bu çerezlere başvurulmadan bazı işlemler yapılamaz veya daha karmaşık ve/veya daha az güvenli olabilir.
 2. Profil belirleme çerezleri: Bunlar, gezintinizi izlemek ve zevkleriniz, alışkanlıklarınız, tercihleriniz, vb. konularında profiller oluşturmak için kullanılırlar. Bu şekilde önceki çevrimiçi gezintinizde açığa çıkan tercihlerinize uygun tanıtım mesajları cihazınıza iletilebilir.

Teknik Çerezlerin kurulumu için onayınız gerekmez. Profil Belirleme Çerezlerinin kurulumu için onayınız istenir: Cihazınızın Profil Oluşturma Çerezlerini almasını ve belleğe kaydetmesini istemiyorsanız, tarayıcınızın güvenlik ayarlarında değişiklik yapabilirsiniz. Aslında, gezinti yapmak için kullanılan tarayıcı ayarlarıyla kullanılan cihaz üzerinde çerezlerin kurulumunun iptal edilip edilmeyeceğine ve/veya engellenip engellenmeyeceğine karar verebilirsiniz.

Bununla birlikte, Profil Oluşturma Çerezlerinin kullanımını devre dışı bıraktığınızda Sitenin bazı işlevlerinden tam olarak yararlanamayacağınızı unutmayın.

Sitedeki gezintiniz sırasında terminalinize farklı siteler veya Web sunucuları (buradan itibaren “Üçüncü Taraflar”) gönderilen çerezleri de alabilirsiniz. Sitemizde çerez kullanan Üçüncü Taraflar aşağıdaki gibidir:

Siteyi kullanarak Çerezlerin kullanılmasını kabul ettiğiniz ve Üçüncü Taraflarca toplanan verilerin işlenmesine onay verdiğiniz düşünülmektedir.

3. Site kullanıldığında bize verilen kişisel bilgiler: bunları ne amaçla işliyoruz?

Bilgileriniz bize, Siteyi kullanarak aşağıdakileri yapmanız için gerekli:

 1. Örnek niteliğinde olmak üzere son koleksiyonlar, etkinlikler ve Hak Sahibi tarafından düzenlenen tanıtım kampanyalarıyla ilgili bilgileri de içerecek şekilde, doğrudan da yapılan tanıtım ve pazarlama girişimlerimizin tümüyle ilgili e-posta yoluyla güncelleme (“Haber Bülteni”).

Bilgileriniz aşağıdaki amaçlar için işlenmektedir:

 1. Yasal yükümlülüklere uymak.
 2. Sitenin teknik yöntemini yapmak.
 3. Özel promosyon, teklif ve indirimlerin gönderilmesiyle Haber Bülteni hizmetini size ulaştırmak (isteğe bağlı, serbest ve özel onay şartıyla).

Bilgilerin yukarıdaki amaçlara yönelik olarak işlenmesi, Gizlilik Kanunu, Gizlilik Yönetmeliği ile 24 Şubat 2005 tarihli "Müşteri sadakati programları için Yetkili Makam kuralları" ve "19 Mart 2015 tarihli "Kişisel bilgilerin çevrimiçi profil belirleme amaçlı işlenmesine ilişkin yönlendirici hatlarda" öngörülenler dahil, sektöre özel standartların tümüne uygun olarak gerçekleştirilecektir.

4 Temmuz 2013 tarihli “Tanıtım faaliyetleri ve Spam postaların önlenmesine ilişkin yönlendirici hatlara” uygun olarak, ticari iletişimlerin gönderilmesi amacıyla tarafınızdan verilmiş olabilecek onayın aynı zamanda geleneksel iletişim şekillerini de kapsadığını vurgulamak isteriz.

Tarafınızdan verilen bilgiler büyük oranda Gizlilik Kanununun 30. maddesi ile Gizlilik Yönetmeliğinin 28 ve 29. maddeleri uyarınca işleme konusunda özel olarak görevli, yetkili ve eğitimli kişiler tarafından, İşleme Hak Sahibinin yetkisi altında bilişim araçlarıyla gerçekleştirilecektir. Bilgilerinizin kaybolması, yasadışı veya doğru olmayan şekilde kullanılmaları veya bilgilerinize izinsiz erişimi önlemek amacıyla Gizlilik Yönetmeliğinin 5 ve 32. maddeleri uyarınca uygun güvenlik tedbirlerinin alındığını size bildirmek isteriz.

4. Bilgilerin verilmesine dair onayın zorunluluk ve isteğe bağlılık niteliği, muhtemel reddetme durumunun sonuçları ve işlemenin yasal dayanağı

Yukarıda 3. maddenin (i) ve (ii) alt maddelerindeki amaçlar doğrultusunda, Site aracılığıyla Site Hizmetlerinden yararlanabilmeniz için kişisel bilgilerinizi vermek zorunda olduğunuzu biliyorsunuz.

Ancak, kişisel bilgilerinizi yukarıda 3. maddenin (iii) alt maddesindeki amaçlar için vermeniz zorunlu değil, isteğe bağlıdır. Bilgilerin az önce belirtilen amaçlar için verilmememsi Haber Bültenini size temin etmemize rıza göstermediğinizi bildirir. Bundan dolayı, onayınızı bu amaçlar için de verip vermeyeceğinize, Site Hizmetlerine erişim olanağınız engellenmeden serbestçe karar verebilirsiniz.

Yukarıdaki 1. maddede verilen adreslere herhangi bir özel formalite olmadan basit bir bildirim göndererek bilgilerinizin silinmesini Hak Sahibinden herhangi bir durumda ve dilediğiniz zaman talep edebileceğinizi unutmayın.

Yukarıda 3. maddenin (i) ve (ii) alt maddelerindeki amaçlar açısından, işlemenin yasal dayanağı aslında Site tarafından temin sunulan ve tarafınızdan talep edilen (Gizlilik Yönetmeliğinin 6. maddesinin, 1. fıkrasının b bendi ile Gizlilik Kanununun 24. maddesinin, 1. fıkrasının, b bendi uyarınca) hizmetlerin uygulanmasıdır; tersine, yukarıda 3. maddenin (iii) alt maddesinde belirtilen amaçlar açısından işlemenin yasal dayanağı, serbest bir şekilde ifade ettiğiniz onayınızdır (Gizlilik Yönetmeliğinin 6. maddesinin, 1. fıkrasının, a bendi ve Gizlilik Kanununun 23. Maddesi).

5. Bilgilerinizi kimlere ve hangi ortamlarda iletebiliyoruz?

Bilgileriniz, AB içinde, Gizlilik Kanunu ve Gizlilik Yönetmeliğinde şart koşulanlara tam uygunluk içinde aşağıdaki şahıslara bildirilebilir:

(i) Yasaların gerektirdiği ve bunlar tarafından talep edilen hallerde mali idareye ve/veya diğer kamu makamlarına.

 (iii) Hak Sahibinin, Haber Bülteninin gönderilmesine yönelik (bulut bilişim arşivleme hizmeti dahil) Site Hizmetlerinin uygulanmasında kullanılan veya sonucunda ortaya çıkan, bağlantılı faaliyetleri gerçekleştirmek amacıyla yararlandığı yapılar, kişiler ve harici şirketler.

6. Haklarınız

Yukarıda 1. maddede belirtilen Hak Sahibi ve/veya KBS adreslerine yazılı bir bildirim göndererek, Gizlilik Kanunun 7. maddesindeki ve Gizlilik Yönetmeliğinin 15, 16, 17, 18, 20 ve 21. maddelerindeki haklarınızdan dilediğiniz zaman yararlanabileceğinizi ve bunun sonucunda aşağıdakileri elde edebileceğinizi unutmayın:

 • İlgili kaynakları belirtilerek kişisel bilgilerinizin bulunup bulunmadığının teyidi, kesinliğinin kontrolü veya güncellenmeleri, düzeltilmeleri, birleştirilmeleri talebi.
 • Bilgilere erişim, düzeltme, silme veya işlemeyi sınırlandırma.
 • Yasalara aykırı şekilde işlenen verileri silme, anonim biçime dönüştürme veya bloke etme.

Ayrıca, sizinle ilgili bilgilerin işlenmesine itiraz da edebilirsiniz.

Haber Bülteniyle ilgili olarak otomatik irtibat şekilleriyle gerçekleştirilen işlemenin sona erdirilmesini talep etme hakkınızın geleneksel olanları da kapsadığını vurgulamak isteriz. Ayrıca, bu haktan kısmen yararlanma olanağınız da mevcuttur; diğer bir deyişle, örneğin, onay vermiş olduğunuz irtibat araçlarından biri veya birkaçıyla yapılan tanıtım iletişimlerinin gönderilmesinin durdurulmasını talep edebilirsiniz.

7. İşlemenin Süresi

Yasal yükümlülükler dışında, kişisel bilgiler, sunulan hizmetlerin niteliğini temel alan ölçütler esasında, belirli bir süre boyunca saklanacaklardır. Pazarlama amacıyla saklanan bilgilerin (bunlar Haber Bülteni hizmetinden kaynaklanırlar), yürürlükteki mevzuatta izin size tanınan haklardan yararlanarak, ilgilinin silinmelerini (veya hizmetten çıkmayı) talep edene kadar saklanacakları ve kullanılabilir olacakları unutulmamalıdır.

8. Güvenlik tedbirleri

Kişisel Bilgilerinizi Site aracılığıyla ilgili yasaya uygun şekilde ve Gizlilik Yönetmeliğinin 5 ve 32. maddelerinin yanı sıra yürürlükte olan mevzuata uygun güvenlik tedbirleri kullanılarak işlenmektedir.

Bu konuda diğerlerinin yanı sıra Kişisel Bilgilerinize yönelik izinsiz erişimler, hırsızlık, ifşa, izinsiz değişiklik veya bozma çabalarının engellenmesine yönelik uygun güvenlik tedbirlerinin alındığı teyit edilmektedir.

9. Gizlilik Bilgilendirmesindeki Değişiklikler

Hak Sahibi, bu Gizlilik Bilgilendirmesinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Bu durumda, yeni Siteyi kullandığınız anda bu konuda derhal bilgilendirileceksiniz.