Zákaznícky servis spoločnosti Elica ponúka  skúsenosti a profesionalitu, ktoré poskytnú  pomoc a služby v prípade problémov s obsluhou a údržbou vášho kuchynského odsávača. Pri hláseniach týkajúcich sa odsávačov spoločnosti Elica alebo naplánovaní stretnutia s technikom kontaktujte technickú pomoc na nasledujúcom čísle:

 

+421 33 773 01 91

 

Ak chcete získať technické informácie o odsávačoch, rady o príslušenstve a náhradných dieloch, alebo  dokumentácii k produktom, vyplňte nasledujúci formulár. Budete kontaktovaní čo najskôr našimi zamestnancami, ktorí budú reagovať na vaše požiadavky.

Iba súbory s príponou .pdf, .jpg. Max. veľkosť súboru 4 MB

Týmto dávam súhlas so spracovaním mojich osobných údajov v súlade so zásadami ochrany osobných údajov spoločnosti Elica.

Týmto dávam súhlas so spracovaním mojich osobných údajov na odber noviniek v súlade so zásadami ochrany osobných údajov spoločnosti Elica.
Týmto dávam súhlas so spracovaním mojich osobných údajov na marketingové účely v súlade so zásadami ochrany osobných údajov spoločnosti Elica.

Zásady ochrany osobných údajov

Podľa čl. 13 európskeho nariadenia č. 679 z roku 2016 („Nariadenie o ochrane osobných údajov“), spoločnosť Elica S.p.A. Vás a všetkých užívateľov a/alebo návštevníkov lokality elica.com a elica.com/corporation (ďalej len „Užívatelia“ a „Lokalita”), chce informovať vo veci používania osobných údajov, súborov protokolov a cookies zhromaždených prostredníctvom lokality.

1. Prevádzkovateľ, Osoby zodpovedná za spracovania údajov a Osoba zodpovedná za ochranu údajov

Prevádzkovateľ spracovania osobných údajov je spoločnosť Elica S.p.A., so sídlom na Via Ermanno Casoli n. 2 - 60044 Fabriano (AN) - Taliansko, DIČ a čís. záp. do OR. AN 00096570429 - ZÁKL. IMAN. 12.664.560 Eur splat. cel. Telefón +39 0732 610 1, Fax +39 0732 610 249, email: elicaspa@sicurezzapostale.it (ďalej len „Spracovateľ“).

Toto vyhlásenie sa tiež týka spracovania údajov na marketingové účely vykonávaných v rámci webovej stránky shop.elica.com, ktoré môžu byť vykonané s predchádzajúcim súhlasom zákazníka zo strany spoločnosti Elica SpA, so sídlom na Via Ermanno Casoli n.2 - 60044 Fabriano (AN) - Taliansko, DIČ a číslo zápisu do OR. AN 00096570429 - ZÁKL. IMAN. 12.664.560 Eur splat. cel. Telefón +39 0732 610 1, Fax +39 0732 610 249, email: centralino@elica.com (ďalej len „ELICA“). V súvislosti s nákupom výrobkov uskutočnených v rámci stránky shop.elica.com, súvisiace spracovanie vykoná spoločnosť Calicantus S.r.l. Via Abate Tommaso, 43 - 30020 Quarto d’Altino (Ve), Taliansko IČ DPH IT 0375759027, číslo zápisu do REA VE335872 (ďalej len ako “CALICANTUS”), ktorá poskytuje súvisiace informácie ako nezávislý správca osobných údajov na adrese https://shop.elica.com/it/informativa-privacy-calicantus.html. V dôsledku toho bude spoločnosť Elica správcom údajov zákazníkov poskytnutých na marketingové účely a spoločnosť Calicantus bude správcom údajov zákazníka na účely uzatvorenia zmluvného vzťahu na predaj výrobkov. Preto podľa ustanovení platných právnych predpisov poskytujeme nasledujúce informácie týkajúce sa spracovania zo strany spoločnosti Elica. Z tohto dôvodu sa spracovanie nevykonáva v spoločnom režime spracovania, ale samostatne, pre osobitné účely dvoch správcov.

S osobou zodpovednou za ochranu údajov (podľa čl. 37 nariadenia o ochrane údajov) sa môžete skontaktovať na nasledujúcej e-mailovej adrese: dpo@elica.com (ďalej len „RPD“).

Aktualizovaný zoznam osôb zodpovedných za spracovanie môže byť poskytnutý na požiadanie zainteresovaných strán a / alebo používateľov.

2. Informácie zhromaždené automaticky z webovej stránky - Súbory cookie

a) Informácie zhromaždené automaticky

Podobne ako všetky webové stránky, aj naša stránka používa súbory pre prihlásenie - log files, v ktorých sa počas Vašich návštev zachovávajú informácie zhromažďované automatizovaným spôsobom. Informačné systémy a softvérové postupy používané na prevádzku webovej stránky v skutočnosti automaticky získavajú určité informácie počas používania, ktorých prenos je implicitný pri používaní komunikačných protokolov internetu.

Zozbierané informácie sú nasledujúce:

 • Adresa IP (Internet Protocol) alebo názov domény zariadenia, ktoré používate;
 • typ prehliadača a parametre zariadenia používané na pripojenie k lokalite;
 • adresy v zápisu identifikátora jednotného zdroja (URI) požadovaných zdrojov alebo metóda použitá na odoslanie požiadavky na server;
 • názov poskytovateľa internetových služieb (ISP);
 • dátum a čas návštevy;
 • webová stránka pôvodu (refferal) a odhlásenie Používateľa;
 • počet kliknutí;
 • veľkosť súboru získaného v odpovedi;
 • číselný kód udávajúci stav odpovede servera (úspešné vyriešenie, chyba atď.);
 • ďalšie parametre týkajúce sa operačného systému a IT prostredia Vášho zariadenia.

Tieto informácie sa spracovávajú v automatizovanej forme a zhromažďujú sa len v agregovanej podobe, aby sa overila správna funkcia Stránky.

b) Cookies

Stránka používa súbory cookie. Súbory cookie sú textové súbory zaznamenané na počítačovom médiu, ktoré umožňujú zaznamenávať určité parametre a údaje prenášané do počítačového systému pomocou prehliadača, ktorý ste použili. Tieto nástroje preto umožňujú pri používaní stránky analýzu Vašich zvykov na rôzne účely: vykonávanie autentifikácie počítača, sledovanie relácií, ukladanie informácií o špecifických konfiguráciách týkajúcich sa používateľov pristupujúcich na server, ukladanie predvolieb atď.

Počas prehliadania stránok môžete na svojom termináli prijímať aj súbory cookie, ktoré sú odosielané z rôznych webových stránok alebo webových serverov (ďalej len „Tretie strany“).

Zoznam súborov cookies prevzatých z webovej stránky, aktualizovaný a rozdelený podľa typu, je k dispozícii prostredníctvom platformy Cookiebot začlenenej do správy webovej stránky elica.com.

3. Osobné údaje, ktoré nám poskytnete používaním na stránke: na aký účel ich spracovávame

Vaše údaje nám slúžia na to, aby sme Vám umožnili, cez používanie stránky, získať prostredníctvom e-mailu alebo tradičnými formami kontaktu (telefón, sms atď.), aktualizácie všetkých našich propagačných a marketingových činností, aj priameho marketingu, vrátane, na ilustráciu, informácií týkajúcich sa posledných kolekcií, reklamných eventov a kampaní organizovaných spracovateľom, („Informačný bulletin“); zápis sa vykoná prostredníctvom režimu „double opt-in“ a teda s potvrdením zápisu zo strany dotknutej osoby. Marketingový súhlas, kde sa požaduje, je vždy dobrovoľný a umožní nám zasielať propagačný materiál, ponuky a vyhradené zľavy (s predchádzajúcim dobrovoľným a špecifickým súhlasom). S ohľadom na usmernenia Európskeho výboru pre ochranu údajov (Ex Wp-29), marketingový súhlas sa rozširuje na zasielanie reklamného a propagačného materiálu, priamy predaj, vypĺňanie prieskumov trhu a spokojnosti zákazníkov.

Vaše údaje sú spracované na nasledujúce účely:

 1. splniť zákonné povinnosti;
 2. vykonávať technickú správu stránky;
 3. zasielanie informačného bullletinu a propagačných a reklamných oznámení (aj priameho marketingu na základe predchádzajúceho súhlasu)
 4. aktivácia záruky na zakúpený produkt a všetky náležitosti spojené s riadením takejto služby
 5. odozva na požiadavky zo strany používateľov webovej stránky, doručené na špecifickej kontaktnej stránke a poskytovať pomoc v prípade požiadavky.

Spracovanie údajov na vyššie uvedené účely sa bude vykonávať v súlade s Kódexom ochrany osobných údajov, pravidlami ochrany osobných údajov a všetkými konkrétnymi priemyselnými predpismi vrátane ustanovení „Pravidiel záruky pre vernostné programy“ z 24. februára 2005 a „Usmernení o spracovaní osobných údajov pre online profilovanie“ z 19. marca 2015.

V súlade s "Usmerneniami o propagačných aktivitách a boji proti spamu" z 4. júla 2013 zdôrazňujeme, že súhlas, ktorý môžete poskytnúť na odosielanie obchodných, propagačných a marketingových komunikácií prostredníctvom automatizovaných nástrojov, sa rozšíri aj na tradičné spôsoby kontaktovania.

Údaje, ktoré ste nám poskytli, sa budú spracovávať hlavne informačnými nástrojmi na základe právomoci Spracovateľa, zo strany subjektov špeciálne poverených, oprávnených a vyškolených pre spracovanie. Upozorňujeme vás, že sú dodržané príslušné bezpečnostné opatrenia, a to aj podľa čl. 5 a 32 Pravidiel ochrany osobných údajov, aby sa zabránilo strate údajov, nezákonnému alebo nesprávnemu používaniu a neoprávnenému prístupu.

4. Povinná alebo dobrovoľná povaha súhlasu s poskytnutím údajov, dôsledky akéhokoľvek zamietnutia a právny základ spracovania

Na účely uvedené v bodoch (1), (2) a (5) predchádzajúceho článku 3, poskytnutie vašich osobných údajov je povinné, pretože v opačnom prípade nebudete môcť používať službu Site Services cez stránku.

Na účely uvedené v bode (4) predchádzajúceho čl. 3, poskytnutie Vašich osobných údajov je povinné, pretože v opačnom prípade nebudete môcť aktivovať záruku na produkt.

Naopak, poskytovanie Vašich osobných údajov nie je povinné, ale je voliteľné na účely uvedené v bodoch (3) predchádzajúceho článku 3. Neposkytnutie údajov na marketingové účely nám nedovolí zasielať Vám reklamné správy, ponuky a vyhradené zľavy (budeme môcť zaslať informačný bulettin o novinkách a eventoch bez marketingových účelov alebo pokusu o predaj).

Pamätajte na to, že v každom prípade a kedykoľvek môžete požiadať Správcu o vymazanie údajov prostredníctvom jednoduchej komunikácie, ktorá sa zašle bez osobitných formalít na adresy uvedenú v predchádzajúcom článku. 1.

S odkazom na účely podľa bodov (1), (2), (4), (5) predchádzajúceho článku 3, právny základ spracovania je vykonanie služieb poskytnutých cez webovú stránku a o ktoré ste požiadali (podľa článku 6, ods.1, písm. b Nariadenia o ochrane údajov); naopak, s odkazom na účely podľa bodu (3) predchádzajúceho článku 3, právny základ spracovania je Váš prípadný dobrovoľný súhlas (podľa článku 6, ods.1, písm. a Nariadenia o ochrane údajov).

5. Komu a v akom rozsahu môžeme poskytnúť Vaše údaje

Vaše údaje môžu byť poskytnuté v rámci EÚ v plnom súlade s ustanoveniami zákona o ochrane osobných údajov a pravidiel ochrany súkromia nasledujúcim subjektom:

(i) finančnej správe a / alebo iným verejným orgánom, ak to vyžaduje zákon alebo na ich žiadosť;

(ii) subjektom, osobám a externým spoločnostiach, ktorých služby Správca údajov využíva na vykonávanie činností súvisiacich s webovou stránkou vrátane služby cloud computingu a zasielanie informačného bulletinu;

6. Vaše práva

Pripomíname, že kedykoľvek budete môcť uplatniť práva podľa čl. 15 a nasledujúcich Nariadenia o ochrane údajov zaslaním písomného oznámenia na adresy Spracovateľa a/alebo RPD podľa predchádzajúceho čl. 1 a, vďaka tomu, získať:

 • potvrdenie o existencii alebo neexistencii Vašich osobných údajov s uvedením ich pôvodu, overiť ich presnosť alebo požiadať o ich aktualizáciu, opravu, doplnenie;
 • prístup, opravu, vymazanie údajov alebo obmedzenie spracovania;
 • zrušenie, premenu na anonymnú formu alebo blokovanie údajov spracovaných v rozpore so zákonom.

Môžete tiež brániť spracovaniu údajov, ktoré sa Vás týkajú. S odkazom na Newsletter upozorňujeme Vás, že vaše právo požiadať o ukončenie spracovania prostredníctvom automatického kontaktu sa rozširuje aj na tradičné. Okrem máte možnosť uplatnenia tohto práva len čiastočne, to znamená požiadaním o prerušenie napríklad odosielania propagačných oznámení prostredníctvom jedného alebo niektorých kontaktných nástrojov, pre ktoré ste súhlasili.

Práva uvedené vyššie sa budú môcť uplatniť so žiadosťou adresovanou bez formalít, aj prostredníctvom poverenej osoby, prostredníctvom žiadosti predloženej priamo spracovateľovi zaslaním písomného oznámenia na adresy spoločnosti Elica uvedené v bode 2) alebo na adresu privacy@elica.com. Formulár na uplatnenie práv je k dispozícii na nasledujúcej adrese: https://www.elica.com/download/gdpr/right-access-data-subject.pdf

7. Trvanie spracovania

V súlade s právnymi povinnosťami sa osobné údaje budú uchovávať počas určeného obdobia na základe kritérií založených na povahe poskytovaných služieb. Upresňujeme, že údaje uchované na marketingové účely sa budú uchovávať a budú použiteľné, až kým dotknutá osoba nepožiada o ich vymazanie (alebo o vyradenie zo služby), uplatniac práva poskytnuté platnou normou.

Údaje poskytnuté na aktiváciu rozšírenej záruky sa budú uchovávať až do ukončenia obdobia platnosti záruky, potom sa anonymizujú v nezvratnej forme, pričom sa zachovajú špecifické normatívne záväzky alebo vykonanie práva na obranu Spracovateľa.

8. Bezpečnostné opatrenia

Prostredníctvom webovej lokality sú Vaše údaje spracovávané v súlade s platnými zákonmi a použitím vhodných bezpečnostných opatrení v súlade s platnou legislatívou aj podľa čl. 5 a 32 pravidiel ochrany osobných údajov.

V tejto súvislosti potvrdzujeme okrem iného prijatie vhodných bezpečnostných opatrení na zabránenie neoprávneného prístupu, odcudzeniu, zverejneniu, modifikácie alebo neoprávnenému zničeniu Vašich údajov.

9. Zmeny v zásadách o ochrane osobných údajov

Správca si vyhradzuje právo vykonať zmeny v týchto zásadách o ochrane osobných údajov. V takom prípade budete okamžite informovaní o tom, kedy budete znova používať tento web.

Close