Premium Assistance Premium Assistance

5 yıl boyunca ücretsiz yardım almak için satın alma tarihinden itibaren 3 ay içinde NikolaTesla'nızı kaydettirin.
NikolaTesla

NikolaTesla ürününüz için 5 yıllık tam ve ücretsiz destek

Elica, destek hizmetlerini en üst düzeye taşıyor!

Ürün kaydınızı tamamlamanız demek:
1. Destek hizmetlerinin ücretsiz beş yıla uzatılması,
2. Müdahale, çağrı, nakliye hizmetleri için hiçbir ek ücret olmaması,
3. Seçkin teknik servis merkezleri demektir.

Ürün satın alındığı tarihten itibaren 3 ay içinde kaydettirilmesi gerekmektedir.

Nuova registrazione prodotto

Ürün bilgileri
Dosyaların boyutu 2 MB'ın altında olmalı.
İzin verilen dosya tipleri: gif jpg jpeg png pdf.
Kişisel bilgiler
Veri sahibi:
kişisel verilerin işlenmesi ile ilgili bildirimi incelediğini BEYAN EDİYOR.
I hereby give my consent to the processing of my personal data for receiving newsletters according to Elica’s privacy policy.
I hereby give my consent to the processing of my personal data for marketing purposes according to Elica’s privacy policy.
bilgilendirme amaçlı haber bülteni hizmetine abone olmayı TALEP EDİYOR.
CONSENTS to receive emails from Elica containing communications regarding offers, discounts, promotions and news on the company’s latest products, as well as customer satisfaction questionnaires and for market research purposes.

2016/679 SAYILI AB TÜZÜĞÜNÜN (“GDPR”) 13. MADDESİ UYARINCA KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME

VERİLERİ İŞLEYEN

Elica S.p.A.
Via Ermanno Casoli, no.2, 60044 Fabriano (AN)
pec adresi: elicaspa@sicurezzapostale.it
Telefon: +39-07326101
(“Firma” veya “Verileri İşleyen”)

VERİLERİN KORUNMASINDAN SORUMLU KİŞİ (DPO)

DPO ile iletişime geçebileceğiniz e-posta adresi: dpo@elica.com

Elica S.p.A., GDPR’nin 13. maddesi uyarınca, Verileri İşleyen olarak, verilerin işlenmesinden etkilenen taraf olarak Size, www.elica.com internet sitesinin (bundan böyle “Site”) “Destek” bölümünde çevrimiçi olarak bulunan “Bir Ürün Kaydet” ve “NikolaTesla’yı kaydet” modüllerini doldurmanız vasıtasıyla toplanan kişisel verilerin (bundan sonra “Veriler”) işlenmesi ile ilgili bilgileri sunmaktadır.

İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER

Veriler terimi, bununla sınırlı olmamak kaydı ile aşağıdakileri kapsar:

  • Ad, soyad, uyruk gibi nüfus bilgileri;
  • Telefon numarası, elektronik posta adresi, posta kodu gibi iletişim bilgileri.

VERİLERİ İŞLEME AMACI

VERİLERİN İŞLENMESİNİN YARGISAL TEMELİ

VERİLERİ SAKLAMA SÜRESİ

“Bir Ürün Kaydet” ve “NikolaTesla’yı kaydet” hizmetlerinden yararlanılması ile bağlantılı amaçlar için. Bu hizmetler, veri sahibine satın aldığı ürünün/lerin garanti süresini toplamda 5 yıl süre kadar uzatma ve daha kapsamlı ve kolaylaştırılmış bir satış sonrası desteğinden faydalanma olanaklarını sunar.

Verilerin işlenmesi, veri sahibinin talep ettiği spesifik hizmetleri yerine getirebilmek için gereklidir. Verilerin işlenmesinin yargısal temeli, bu nedenle, GDPR’nin b) fıkrası 6.1 maddesi uyarınca, veri sahibinin taraf olduğu sözleşme öncesi hükümlerin veya sözleşme hükümlerinin uygulanması bağlamında tayin edilebilir.

Verilen Veriler belirtilen amaçların yerine getirilmesi için mutlaka gerekli olan süre boyunca saklanacaktır. Her halükarda bu süre 5 yılı aşamaz.

E-posta yoluyla, Satın alınan ürünlere benzer ürünler ve Firmaya ait yenilikler ile ilgili ticari / reklam amaçlı bildirimlerin, aynı zamanda satın alınan ürünlere ilişkin firma etkinlikleri için davetiyelerin, müşteri memnuniyetini belirlemek amacıyla anketlerin veya yoklamaların gönderilmesi.

Meşru çıkar (Gizlilik Kodu kodu 101/2018 say. mevzuattan değiştirildiği şekliyle, 196/03 say. mevzuatın 4. kodu, 130. maddesi uyarınca “soft spam” faaliyetleri).

Veri sahibi itiraz edene kadar.

Veriler, Firma tarafından, elektronik posta aracılığıyla bilgilendirme amaçlı (haber bülteni) içerikleri göndermek, bu konuda talepte bulunmuş olan kullanıcılara Firmanın içinde bulunduğu grubun yenilikleri ve fuarlar ve kongreler gibi etkinlik organizasyonları ile ilgili güncel bilgileri vermek için kullanılacaktır.

Verilerin işlenmesi, veri sahibinin talep ettiği spesifik hizmetleri yerine getirebilmek için gereklidir. Verilerin işlenmesinin yargısal temeli, bu nedenle, GDPR’nin b) fıkrası 6.1 maddesi uyarınca, veri sahibinin taraf olduğu sözleşme öncesi hükümlerin veya sözleşme hükümlerinin uygulanması bağlamında tayin edilebilir.

Tedarik edilen Veriler hizmeti iptal etme talebi gerçekleşene kadar saklanacaktır.

Doğrudan pazarlama amacıyla. Veriler, Firma tarafından, elektronik posta aracılığıyla, piyasaya çıkan ürünler, indirimler, promosyonlar ve Firmanın ürünleri ile ilgili yenilikler hakkında ticari nitelikteki bildirimleri göndermek ve aynı zamanda memnuniyet ölçme anketleri ve pazar araştırmaları gerçekleştirme amacı taşıyan gönderimler için kullanılacaktır.

GDPR’nin b) fıkrası 6. maddesi uyarınca, veri sahibinin rızası

Onayın iptal edilmesi durumu haricinde, veriler 5 yıl boyunca işlenecektir.

Eğer gerekliyse, yargı merciinde Verileri İşleyenin haklarını garantiye almak, uygulamak ve/veya korumak için.

Verilerin işlenmesinin yargısal temeli, bu durumda, GDPR’nin 6.1 maddesi f) fıkrası uyarınca, verileri işleyenin meşru menfaati doğrultusunda tayin edilir.

Veriler olası anlaşmazlık süresi boyunca, yasal eylemlerin yerine getirilebilirlik sürelerinin sonuna kadar işlenecektir.

Yukarıda belirtilen verileri saklama süreleri sona erdiğinde, Veriler, teknik silme ve yedekleme prosedürlerine uygun olarak, yok edilecek veya isimsizleştirilecektir.

VERİLERİN SUNULMASI

Yıldız (*) ile işaretli alanlarda istenen Verilerin verilmesi Veri sahibinin taleplerinin yerine getirilebilmesi ve Site kullanılabilir olan hizmetlerden faydalanılabilmesi için gereklidir. Bu nedenle, bu verileri vermenin reddedilmesi yapılan taleplere yanıt verilebilmesini imkansız kılar. Aksi durumda, yıldız (*) ile işaretli olmayan verilerin verilmesi tamamen isteğe bağlıdır, bu verilerin sunulmaması, eksik veya hatalı sunulması talep edilen hizmetlerden faydalanılabilmesini engellemez.

Veri sahibinin rızasını temel alan işleme amaçları için Verilerin sunulması isteğe bağlıdır. Verileri sunma konusundaki olası bir red, elektronik posta aracılığıyla, talep edilen ticari bilgilendirme yazılarının alınmasını imkansız kılar.

VERİLERİ İŞLEMEYE YETKİLİ KİŞİLER

Veriler, yukarıda belirtilmiş olan amaçların yerine getirilmesi için görevlendirilmiş olan firma birimlerinin, verilerin işlenmesi için açıkça yetkilendirilmiş ve bu konuda uygun işleyiş talimatlarını almış olan çalışanları tarafından işlenecektir.

VERİLERİN ALICILARI

Veriler, bağımsız veri işleyicilere ifşa edilebilir ve Şirket tarafından bu bildirimde belirtilen amaçların yerine getirilmesi için gerekli hizmet veya araç sağlayıcılarının verileri işlemekle yetkili şahısları tarafından işlenebilir.

KİŞİSEL VERİLERİN AVRUPA BİRLİĞİNE ÜYE OLMAYAN ÜLKELERE AKTARILMASI

Veriler, Avrupa Birliği dışında yer alan Üçüncü ülkelere ve/veya uluslararası örgütlere aktarılmaz.

VERİ SAHİBİNİN HAKLARI - DENETİM MERCİİNE ŞİKAYET HAKKI

Veri sahibi, Verileri işleyene karşı, GDPR’nin 15-22. maddelerince tayin edilen haklarını kullanabilir, bilhassa, kendisi ile ilgili Verilere erişmeyi, bunların silinmesini, doğru olmayan verilerin düzeltilmesini, eksik olan Verilerin tamamlanmasını, GDPR’nin 18. maddesince öngörülen durumlarda verilerin işlenmesinin sınırlandırılmasını talep edebilir.

Veri sahibi, ayrıca, verilerin işlenmesinin kendi onayı veya sözleşmeye bağlı olduğu ve otomatikleştirilmiş araçlar ile gerçekleştirildiği durumda, yapılandırılmış, yaygın olarak kullanılan ve otomatik aygıt tarafından okunabilen bir formatta Verileri alma hakkı bulunur ve, eğer teknik olarak yapılabilir ise, herhangi bir engellemesi olmaksızın bu verileri başka bir veri işleyene iletme hakkı bulunur.

Veri sahibi, istediği zaman, gönderilen her e-postanın altında yer alan unsubscribe bağlantısına tıklamak suretiyle haber bülteni alma aboneliğinden çıkarılmayı talep ederek verilerin işlenmesi ile ilgili verdiği rızadan vazgeçme hakkına sahiptir.

Veri sahibinin, kendi özel durumu ile ilgili gerekçelere dayalı olarak, Verileri İşleyenin meşru menfaatlerinin geçerli olduğu durumlarda kendisi ile ilgili kişisel verilerin işlenmesine herhangi bir zamanda itiraz etme hakkı bulunur.

Bu haklar, privacy@elica.com adresine bir e-posta göndermek suretiyle Verileri İşleyene yazılı olarak bildirim yapılarak kullanılabilir.

Veri sahipleri sahip oldukları hakları kullanmak istedikleri zaman, Firma talebi uygulamaya koymadan önce veri sahibinin kimliğini belirtmesini isteyebilir.

Veri sahibi yetkili bir Denetim Merciine şikayette bulunma hakkına (GDPR 77. mad.) ve etkili bir kanun yoluna başvurma hakkına (GDPR 79. mad.) sahiptir.

Kapat