De energieklasse van de afzuigkap: wat u moet weten

De energieklasse van de afzuigkap: wat u moet weten

De energieklasse van huishoudapparaten is de basis voor de energetische efficiëntie van een woning. Ontdek hoe u de energetische efficiëntie van een afzuigkap beoordeelt.

De noodzaak om zo milieuvriendelijk mogelijke technologische oplossingen te ontwikkelen, zet ook de huishoudapparatensector ertoe aan om haar producten te beoordelen op basis van deze factor. De energieklasse is het instrument waarmee allerlei soorten huishoudapparaten worden beoordeeld op basis van hun vermogen om minder energie te verbruiken.

Op de markt van huishoudtoestellen is de energieklasse een parameter van fundamenteel belang om producten met elkaar te kunnen vergelijken op basis van hun energetische efficiëntie. Afzuigkappen voor keukens zijn in alle opzichten huishoudapparaten en vallen als zodanig in de groep van producten met een energieklasse. Maar hoe beoordeelt u op de juiste manier de energetische efficiëntie van een afzuigkap? Hierna volgen enkele tips wat betreft  de informatie over de energieklasse van uw afzuigkap.

Energieklasse van de afzuigkap: hoe werkt dit?

Afzuigkappen, in alle opzichten huishoudtoestellen, hebben vaak een aanzienlijke vermogensabsorptie: het afzuigsysteem bestaat uit een ventilator die in de afzuigleiding zit en stroom nodig heeft om te kunnen draaien. Maar er is meer: ook al is de invloed ervan gering verbruiken ook de bij de afzuigkap horende extra systemen een bepaalde hoeveelheid strom, zoals de verlichting, de sensoren en in de modernste modellen de eventuele geïntigreerde IoT-systemen.

Bio Island
Bio Island
Rules
Rules

Energieklasse van de afzuigkap:  classificatie

Als gevolg van de groeiende behoefte om het milieu te beschermen besloot de Europese Gemeenschap in 1992 om huishoudtoestellen in te delen in energieklassen om de energetische efficiëntie van diverse technologische oplossingen en middelen met elkaar te kunnen vergelijken.

De energieklassen krijgen letters van het alfabet met plus-tekens erachter om de hogere energetische prestaties aan te duiden: A+++ verwijst naar de best mogelijke technologie wat de energetische efficiëntie betreft volgens de Europese normen. Deze energieklasse zakt tot de letter G. De classificatie houdt rekening met meerdere factoren:

  • Afzuigefficiëntie
  • Energetische efficiëntie van de verlichting
  • Efficiëntie van de filters
  • Geluidsniveau

Deze schaal wordt continu bijgewerkt in functie van de steeds efficiënter wordende technologische oplossingen. Dit betekent dat een huishoudapparaat in klasse A dat op dit ogenblik 5 jaar oud is, nu eigenlijk een klasse C of zelfs lager is. Deze classificatie verplicht producenten om zich voortdurend in te spannen om hun producten nog minder energie te laten verbruiken. Bij deze classificatie horen labels met alle technische gegevens van het huishoudapparaat, zoals de  vermogensabsorptie, het geluidsniveau, en andere kenmerken die nuttig zijn om verschillende technologische oplossingen en producten met elkaar te kunnen vergelijken.

Afzuigkappen voor keukens moeten net zoals elk ander apparaat ook dit energielabel hebben.

Elica biedt talrijke modellen van afzuigkappen en kookplaten aan met het energielabel A of hoger, afhankelijk van de installatievereisten en de bouwstructuur van de keuken:

  • IKONA MAXXI PURE is de hangende afzuigkap met ingebouwde luchtreiniger en een hoog afzuigvermogen (tot 600 kubieke meter per uur) en een laag geluidsniveau (62 dB op de hoogste afzuigstand).
  • BIO, de afzuigkap die zowel aan de wand kan hangen als boven een eilandkeuken, biedt dankzij zijn klasse A+ het maximum wat betreft afzuigvermogen, geluidsniveau en filtreerefficiëntie.
  • RULES, de verticale afzuigkap, biedt talrijke installatiemogelijkheden en hoge afzuigprestaties.
  • GAMMA NIKOLATESLA, het assortiment afzuigkookplaten met hoge kook- en afzuigprestaties en elegante vormen.

Ikona Maxxi Pure

Energetische efficiëntie van de woning

Een ander actueel thema is de focus op het thermal management van moderne gebouwen. Gebouwen in de hogere energieklasse moeten niet alleen een efficiënte verwarming garanderen, maar ook een goede thermische isolatie van de kamers om niet ongewenst warmte naar buiten weg te laten gaan. Daarom is een afzuigkap een kritiek element: lucht afzuigen uit een ruimte zoals de keuken die centraal verwarmd wordt en die lucht vervolgens naar buiten sturen is vanzelfsprekend iets wat de energetische efficiëntie van het hele gebouw in gevaar brengt omdat een gedeelte van de centraal verwarmde lucht wordt verspild.

Om het probleem van afgezogen verwarmde lucht op te lossen, wordt voor de nieuwe gebouwen met een hoge energetische efficiëntie de installatie aangeraden van afzuigkappen met filters en recirculatie.