Innovatie.

                          Meer dan het bestaande. Meer dan de gebruikelijke limieten, normen, clichés. Dat is de innovatie van Elica.

Een passionele en concrete aanpak die alle regels uitdaagt met competentie, onderzoek en technologie. Die ieders dagelijkse leven beter maakt met nieuwe, toegankelijke, gebruiksvriendelijke oplossingen.

Met een innovatie die visionair en praktisch is. Met een blik die op de sterren is gericht en voeten die stevig in de aarde zijn geplant. Een innovatie die blijkt uit intenties en ingevingen, maar ook uit feiten en cijfers.

Omdat er anders geen sprake is van innovatie.

Octrooien.

Tot op 31 december 2023 hebben wij ongeveer 685 octrooiaanvragen ingediend; 283 technische en 402 design-gerelateerde.

Elica
Propulsion
Laboratory
(EPL).

In dit in 2007 opgerichte centrum verlenen wij certificaten aan innovatieve producten die voldoen aan de normen inzake veiligheid, energiebesparing en elektromagnetische compatibiliteit.

Het centrum, dat voor iedereen toegankelijk is, wordt gebruikt door Italiaanse en buitenlandse bedrijven van diverse sectoren: huishoudapparaten, elektronica, koeling, verwarming, elektronische signaleringsborden, akoestische isolatie van gebouwen.

EPL is een UNI EN/IEC ISO 17025 gecertificeerde structuur die dienst doet als technologiecentrum voor onderzoek, keuring en certificering van materialen, componenten en eindproducten.

Het centrum beschikt over geavanceerde technische apparatuur en werkt met een team van bio-ingenieurs, elektrotechnische en mechanische ingenieurs, elektrotechnische en chemische experts.

Het testcentrum focust op veiligheid van elektrische en mechanische systemen, energetische efficiëntie, analyse en meting van geluid, elektromagnetische compatibiliteit, betrouwbaarheid van materialen, componenten en eindproducten.

Bezoek de website Elica Propulsion Laboratory

Technologie.

Wij hebben technologische oplossingen ontwikkeld die onze huishoudapparaten beter maken om ieders leven beter te maken, niet alleen in de keuken.