คำแนะนำตามมาตรา13 แห่งพระราชกำหนดนิติบัญญัติ 196/2003
เครือข่ายสังคม

 

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูล

ตามมาตรา 13 แห่งประมวลกฎหมายอาญาฉบับที่ 196 วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2546 (”ประมวลกฎหมายความเป็นส่วนตัว”), มาตรา 13 ของกฎระเบียบยุโรปฉบับที่ 679 แห่งปีพ.ศ. 2559 (”กฎระเบียบความเป็นส่วนตัว”) รวมทั้งข้อเสนอแนะที่ 2 แห่งปีพ.ศ. 2544 ที่นำมาใช้ตามมาตรา 29 ของคำสั่งเลขที่ 95/46 / EC  Elica SpA มุ่งมั่นที่จะชี้แจงเรื่องการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล แฟ้มบันทึก และคุกกี้ ที่ถูกรวบรวมผ่านเว็บไซต์นั้นเองให้คุณและผู้ใช้และ / หรือผู้เยี่ยมชมสื่อทางสังคมของ Elica ตามที่ระบุไว้ในข้อ 4 (”ผู้ใช้” และ “เครือข่ายทางสังคม” ตามลำดับ)ให้ทราบ

2. Data Controller and Supervisors

หน่วยงานควบคุมการประมวลผลข้อมูลคือ Elica ซึ่งมีสำนักงานจดทะเบียนที่ Via Ermanno Casoli เลขที่ 2 - 60044 Fabriano (AN) - ประเทศอิตาลี  รหัสประจำตัวผู้เสียภาษีจดทะเบียนของบริษัท AN 00096570429 - ทุนจดทะเบียน €12,664,560 จ่ายเต็มจำนวน หมายเลขโทรศัพท์ +39 0732 610 1 โทรสาร +39 0732 610 249 อีเมล: elicaspa@sicurezzapostale.it  (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “ผู้ควบคุมข้อมูล”)

เจ้าหน้าที่ด้านการคุ้มครองข้อมูล (ตามมาตรา 37 แห่งกฎระเบียบความเป็นส่วนตัว) สามารถติดต่อได้ทีที่อยู่อีเมลต่อไปนี้: dpo@elica.com (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “DPO”)

คุณสามารถรับรายการล่าสุดของหน่วยประมวลผลข้อมูลได้โดยการส่งอีเมลโดยตรงไปที่ผู้ควบคุมข้อมูลตามที่อยู่ต่อไปนี้: privacy@elica.com

3. วัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูล

การดำเนินการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลทำเพื่อให้สามารถใช้หน้าเครือข่ายทางสังคมของ Elica ได้อย่างถูกต้อง เพื่อวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมการตลาดและผลิตภัณฑ์ของ Elica

4. วิธีการประมวลผลและขอบเขตของการเผยแพร่

การดำเนินการประมวลผลจะกระทำโดยใช้เครื่องมือของเครือข่ายทางสังคมที่ผู้มีส่วนได้เสียได้ให้ความยินยอม Elica จะถือว่าการที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้ให้ความยินยอมในการประมวลผลเป็นการอนุญาตอย่างถูกต้องในกรณีที่เมื่อพิจารณาจากบริบทหรือโหมดการดำเนินงานของเครือข่ายสังคมเองแล้ว จะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าผู้มีส่วนได้ส่วนเสียนั้นได้เต็มใจเลือกที่จะให้ความยินยอมรับข้อความส่งเสริมการขายจาก Elica

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง Elica จะเข้าใจว่าได้รับความยินยอมในการรับการสื่อสารด้านการตลาดอย่างถูกต้อง ในกรณี:

 • ใน Facebook, ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้ตัดสินใจที่จะติดตามหน้า Facebook ทางการของ Elica และ / หรือได้กด "ชอบ";
 • ใน Twitter ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้ตัดสินใจที่จะติดตามหน้าทางการของ Elica และ / หรือคลิก “ติดตาม”;
 • ใน Instagram ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้ตัดสินใจที่จะติดตามบัญชีทางการของ Elica และ / หรือคลิก “ติดตาม”;
 • ใน LinkedIn ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้ตัดสินใจที่จะติดตามหน้าทางการของ Elica และ / หรือคลิก “ติดตาม”;
 • ใน Pinterest ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้ตัดสินใจที่จะติดตามหน้าทางการของ Elica และ / หรือคลิก “ติดตาม”;
 • ใน YouTube ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้ตัดสินใจที่จะติดตามช่องทางการของ Elica และ / หรือคลิก “สมัครเป็นสมาชิก”;

ภายในเครือข่ายทางสังคม หากผู้มีส่วนได้เสียหยุดติดตาม Elica หรือ คัดค้านการสื่อสารด้านส่งเสริมการขายอื่น ๆ ไม่ว่าในกรณีใดๆ  Elica จะถือว่าเป็นการเพิกถอนการยินยอมที่เกี่ยวข้องนั้น

อย่างไรก็ดี  Elica ขอให้คุณระลึกว่าเครือข่ายสังคมหลายแห่งมีการเสนอความเป็นไปได้ในการบล็อกการส่งข้อความตามหัวข้อที่กำหนด

การประมวลผลจะถูกดำเนินการด้วยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์และดิจิตอลด้วยตรรกะที่มีความสัมพันธ์ตรงตามจุดประสงค์ที่ระบุไว้ด้านบนอย่างเคร่งครัด และข้อมูลจะถูกเก็บไว้ในรูปแบบดิจิตอลโดยใช้มาตรการด้านการจัดการ กายภาพ และตรรกะ เพื่อรับประกันความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลนั้น

ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมได้นั้นจะไม่ถูกแจกจ่ายออกไป

5. ลักษณะทั่วไปของการให้ความยินยอม

การให้ความยินยอมในการประมวลผลเพื่อวัตถุประสงค์ตามข้อ 3) เป็นทางเลือก อย่างไรก็ตาม การปฏิเสธใด ๆ จะทำให้คุณไม่สามารถใช้หน้าโซเชียลได้อย่างถูกต้องและทำให้คุณไม่ได้รับการสื่อสารเชิงพาณิชย์ผ่านเครื่องมือดังกล่าว

6. การสื่อสารและการถ่ายโอน

ในฐานะที่เป็นหน่วยงานประมวลผลข้อมูลและ / หรือผู้ดูแลข้อมูล ผู้มีสิทธิ์ในการประมวลผลข้อมูลตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในแถลงการณ์นี้  พนักงานและผู้ร่วมงานของเราอาจได้รับรู้ถึงข้อมูลส่วนบุคคลนั้น

ข้อมูลส่วนบุคคลอาจถูกประมวลผลโดยคนงานในสำนักงานดังต่อไปนี้: เทคโนโลยีการสื่อสาร สารสนเทศ การตลาดและเว็บและสังคม ผู้จะสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ในฐานะผู้มีหน้าที่รับผิดชอบด้านการประมวลผล

ข้อมูลส่วนบุคคลอาจได้รับการประมวลผลโดยเฉพาะอย่างยิ่งโดยหน่วยงานด้านดิจิตอลที่สามารถเข้าถึงข้อมูลและหน่วยประมวลผลข้อมูลในการช่วยเราจัดการสื่อสังคมออนไลน์

ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นจะไม่สามารถถูกแจกจ่ายไปบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาต ยกเว้นได้รับความยินยอมโดยชัดแจ้งจากคุณ

7. สิทธิ์ของผู้มีส่วนได้เสีย

ตามมาตรา 7 ของประมวลกฎหมายความเป็นส่วนตัวและมาตรา 15-16-17-18-20-21 ของการกำกับดูแลความเป็นส่วนตัว หากคุณเป็นผู้มีส่วนได้เสีย คุณก็มีสิทธิ์ที่จะขอคำยืนยันว่าข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับคุณยังมีอยู่หรือไม่ ถึงแม้ว่ามันจะยังไม่ได้ถูกบันทึกและ อยู่ในรูปแบบของการสื่อสารที่เข้าใจได้

เจ้าของข้อมูลมีสิทธิ์ได้รับข้อมูลเกี่ยวกับ:

 1. ที่มาของข้อมูลส่วนบุคคล;
 2. วัตถุประสงค์ของข้อมูลส่วนบุคคล;
 3. ตรรกะที่ใช้ ในกรณีที่ใช้เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ในการช่วยประมวลผล;
 4. รายละเอียดประจำตัวผู้ควบคุมข้อมูล ผู้จัดการ และตัวแทน ที่กำหนดไว้ในข้อ 5 วรรค 2 ของประมวลกฎหมายความเป็นส่วนตัว;
 5. บุคคล หรือประเภทของบุคคลผู้ที่อาจได้รับการสื่อสารข้อมูลส่วนบุคคล หรือผู้ที่อาจได้รับรู้ข้อมูลส่วนบุคคลในฐานะตัวแทนที่ได้รับการแต่งตั้งในอาณาเขตของรัฐ ผู้จัดการ หรือตัวแทน

เจ้าของข้อมูลมีสิทธิ์ได้รับ:

 1. การอัพเดท ปรับปรุงแก้ไข หรือการรวมข้อมูล หากสนใจ;
 2. การยกเลิก การเปลี่ยนรูปแบบที่ไม่ระบุตัวตน หรือการบล็อกข้อมูลที่ประมวลผลโดยผิดกฎหมายรวม ทั้งข้อมูลที่การจัดเก็บข้อมูลไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ข้อมูลถูกรวบรวมขึ้นหรือที่ต่อมาได้รับการประมวลผล;
 3. การยืนยันว่าการดำเนินการที่อ้างถึงในข้อ ก) และข) ได้รับความสนใจ รวมถึงความกังวลเกี่ยวกับเนื้อหา ของผู้ที่ข้อมูลได้ถูกสื่อสาร หรือ เผยแพร่ออกไป เว้นแต่คำขอนี้ยากที่จะเป็นไปได้ หรือ เมื่อเทียบกับสิทธิที่ได้รับการคุ้มครองแล้วเห็นว่าไม่คุ้มความพยายาม

เจ้าของข้อมูลมีสิทธิที่จะคัดค้าน ทั้งหมดหรือบางส่วน:

 1. การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับเขาด้วยเหตุผลอันชอบด้วยกฎหมาย แม้ว่าจะตรงวัตถุประสงค์ของการจัดเก็บก็ตาม
 2. การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับเขา เพื่อวัตถุประสงค์ในการส่งโฆษณาหรือวัสดุขายตรงหรือเพื่อทำการวิจัยทางการตลาดหรือการสื่อสารเชิงพาณิชย์

Elica ยังแถลงว่าการแสดงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของตนเพื่อจุดประสงค์ทางการตลาดผ่านวิธีการติดต่อโดยอัตโนมัตินั้น จะถูกขยายรวมไปถึงการคัดค้านผ่านวิธีการแบบดั้งเดิมด้วย และ ทั้งนี้ ไม่กระทบต่ออำนาจในการใช้สิทธิของผู้มีส่วนได้เสียดังกล่าวในบางส่วนได้ ตามมาตรา 7 ในย่อหน้าที่ 4 หัวข้อ ข) ของประมวลกฎหมายความเป็นส่วนตัว กล่าวคือ ในกรณีนี้ เช่น คัดค้านเฉพาะการส่งสื่อส่งเสริมการขายผ่านเครื่องมืออัตโนมัติ หรือ คัดค้านเฉพาะการส่งสื่อส่งเสริมการขายผ่านเครื่องมือแบบดั้งเดิมเท่านั้น

สิทธิ์เหล่านี้สามารถบังคับใช้ได้ผ่านการร้องขอโดยไม่ต้องผ่านกระบวนการที่เป็นทางการ สามารถทำได้ผ่านผู้มีอำนาจและส่งไปยังผู้ควบคุมข้อมูลโดยตรงที่ privacy@elica.com หรือส่งการสื่อสารทางจดหมายลงทะเบียนไปยังที่อยู่ของ Elica