หากท่านต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้า, คำแนะนำในการใช้งาน, หรือข้อมูลอื่นๆ กรุณากรอกแบบฟอร์มนี้ ทีมงานของเราจะติดต่อท่านอย่างรวดเร็วที่สุด

Only .pdf, .jpg files. Max File Size 4MB
ข้าพเจ้ายินยอมให้ใช้ข้อมูลส่วนตัวตามเงื่อนไขนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Elica *
ข้าพเจ้ายินยอมให้ใช้ข้อมูลส่วนตัวตามเงื่อนไขนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Elica เพื่อรับข้อมูลจดหมายข่าวทางอีเมล
ข้าพเจ้ายินยอมให้ใช้ข้อมูลส่วนตัวตามเงื่อนไขนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Elica สำหรับกิจกรรมทางการตลาด และโอกาสในการได้รับส่วนลดและโปรโมชันพิเศษ

ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัท Elica S.p.A.
ตั้งอยู่บนถนน Via Ermanno Casoli เลขที่ 2 เมือง Fabriano จังหวัด Ancona    รหัสไปรษณีย์ 60044
ที่อยู่อีเมลที่ได้รับการรับรอง elicaspa@sicurezzapostale.it
โทรศัพท์ +39-07326101
("บริษัท" หรือ"ผู้ควบคุม")

RESPONเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (DPO)

ติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้ที่อีเมล dpo@elica.com

บริษัท Elica S.p.A.ในฐานะผู้ควบคุม ตามมาตรา 13 ของ GDPR ได้จัดหาข้อมูลเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า "ข้อมูล") โดยข้อมูลดังกล่าวถูกรวบรวมหลังจากที่ท่านได้ท่องเว็บไซต์นี้ (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า "เว็บไซต์")

การประมวลผลข้อมูล วัตถุประสงค์และหลักทางกฎหมาย

1. การประมวลผลข้อมูลเพื่อวัตถุประสงค์การทำงานของเว็บไซต์

ระบบสารสนเทศและกระบวนการซอฟต์แวร์ที่ทำให้เว็บไซต์ทำงาน โดยในขณะที่กำลังทำงานอยู่นั้น จะเก็บข้อมูลการท่องเว็บไซต์บางข้อมูล ซึ่งการถ่ายทอดข้อมูลดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของวิธีการสื่อสารผ่านอินเทอร์เน็ต
ข้อมูลดังกล่าวไม่ใช่ข้อมูลที่ถูกรวบรวมเพื่อนำไปเชื่อมโยงกับตัวตนของผู้ถูกประมวลผลข้อมูล แต่เนื่องด้วยลักษณะของข้อมูล
ซึ่งหลังจากผ่านกระบวนการประมวลผลและเชื่อมโยงกับข้อมูลของบริษัท หรือของบุคคลที่สาม ทำให้สามารถระบุตัวตน
ของผู้ใช้เว็บไซต์ได้
ข้อมูลซึ่งอยู่ในหมวดนี้ ได้แก่ หมายเลขประจำเครื่องคอมพิวเตอร์ (IP address) หรือชื่อโดเมนของคอมพิวเตอร์ (URI) ที่ผู้ใช้
ใช้เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต ที่อยู่ของทรัพยากรที่กำลังค้นหา เวลาการค้นหา วิธีการค้นหาบนเซิร์ฟเวอร์ ขนาดของไฟล์ที่ได้จากการค้นหา หมายเลขรหัสสถานภาพของคำตอบที่ได้รับจากเซิร์ฟเวอร์ (สำเร็จ ผิดพลาด และอื่นๆ) และกฎเกณฑ์อื่นที่เกี่ยวข้องกับระบบสารสนเทศและสภาพแวดล้อมคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้

ข้อมูลการท่องเว็บไซต์สามารถถูกนำไปประมวลผลเพื่อ

  • อนุญาตและควบคุมให้การทำงานของเว็บไซต์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
  • เก็บข้อมูลสถิติโดยไม่ระบุตัวตนของการใช้เว็บไซต์
  • พิสูจน์หาผู้กระทำผิดในกรณีที่เกิดอาชญากรรมไซเบอร์ ซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายต่อเว็บไซต์ และเพื่อใช้สิทธิและ/หรือคุ้มครองสิทธิของบริษัทในชั้นศาล

ตามอนุมาตรา 1 ในมาตรา 122 ของกฎหมาย 196/2003 ("Privacy Code") การประมวลข้อมูลดังกล่าวข้างต้นไม่ต้องขอความยินยอมจากผู้ใช้ และเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้น หลักทางกฎหมายที่ใช้เป็นเกณฑ์ในการประมวลผลคือผลประโยชน์โดยชอบของผู้ควบคุม ตามข้อ f) ในอนุมาตรา 1 ของมาตรา 6 ของ  GDPR

2. ข้อมูลที่ได้จากผู้ใช้และจากบุคคลที่สามโดยตรง

ในการที่จะสามารถใช้บริการใดบริการหนึ่งบนเว็บไซต์ (เช่น บริการที่อยู่ในเมนู "ติดต่อเรา" และ "ลงทะเบียนผลิตภัณฑ์") จำเป็น
ที่จะต้องให้ข้อมูล ซึ่งผู้ควบคุมจะส่งรายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลดังกล่าว ตามมาตรา 13 ของ GDPR ในขณะที่มีการรวบรวม
โดยข้อมูลที่ได้มาจากผู้ใช้นั้นอาจจะถูกนำไปสมทบกับข้อมูลที่เก็บมาจากการท่องเว็บไซต์นี้ของผู้ใช้

3. คุ้กกี้

เว็บไซต์ใช้คุ้กกี้เพื่อให้การทำงานของเว็บไซต์เป็นไปอย่างถูกต้อง และเพื่อทำให้ประสบการณ์การใช้เว็บไซต์ดียิ่งขึ้น หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้คุ้กกี้ สามารถอ่านรายละเอียดโดยสมบูรณ์ โดยกดตรงนี้

4. การเชื่อมโยงข้อมูลไปยังเว็บไซต์อื่น

เว็บไซต์อาจจะเชื่อมโยงข้อมูลไปยังหน้าเว็บอื่นซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับบริษัท Elica โดยผู้ควบคุมจะแจ้งรายละเอียดเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับหน้าเว็บอื่นนั้น ในระหว่างการเก็บรวบรวมข้อมูล
นอกจากนี้ ในเว็บไซต์นี้อาจะมีการเชื่อมโยงข้อมูลไปยังผู้ควบคุมข้อมูลท่านอื่น ซึ่งไม่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัท Elica ด้วยเหตุนี้
จึงเชิญชวนให้อ่านรายละเอียดเฉพาะของการประมวลผลข้อมูลของผู้ควบคุมท่านนั้น

การให้ข้อมูล

ผู้ใช้มีอิสระและสามารถเลือกที่จะให้ข้อมูลหรือไม่ให้ก็ได้ เว้นแต่ข้อมูลการท่องเว็บไซต์ซึ่งมีความจำเป็นต่อเกณฑ์วิธีการสื่อสารผ่านอินเทอร์เน็ตและการสื่อสารทางไกล แต่ถึงอย่างไรก็ตามการไม่ได้มาซึ่งข้อมูลดังกล่าวส่งผลให้ไม่สามารถดำเนินการตามคำขอที่ผู้ใช้ได้ยื่น หรือต้องการจะทำการยื่นได้

ผู้รับข้อมูล

ข้อมูลสามารถถูกนำไปถ่ายทอดให้กับผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล และประมวลผลโดยบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งโดยบริษัท อันได้แก่ เจ้าหน้าที่ประมวลผลข้อมูลที่ปฏิบัติงานให้ผู้ควบคุม หรือให้บริการที่เกี่ยวเนื่องกับวัตถุประสงค์ที่ระบุในเอกสารนี้ อันได้แก่ องค์กรที่ได้รับมอบหมายหน้าที่ให้บำรุงรักษา/จัดการเว็บไซต์อินเทอร์เน็ต อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า และ/หรืออุปกรณ์สื่อสารทางไกล

บุคคลที่ได้รับมอบอำนาจให้ประมวลผลข้อมูล

ข้อมูลสามารถถูกนำไปประมวลผลโดยพนักงานของบริษัท ซึ่งได้รับมอบหมายหน้าที่ให้ประมวลผลข้อมูลอย่างเป็นทางการ
และได้รับการฝึกอบรมอย่างเหมาะสม

การเคลื่อนย้ายข้อมูลส่วนบุคคลไปยังประเทศที่อยู่นอกสหภาพยุโรป

ข้อมูลจะไม่ถูกเคลื่อนย้ายไปยังประเทศที่สาม และ/หรือไปยังองค์การระหว่างประเทศที่มีที่ตั้งอยู่นอกสหภาพยุโรป

สิทธิของผู้ถูกประมวลผลข้อมูล - การร้องเรียนต่อหน่วยงานกำกับดูแล

ผู้ถูกประมวลผลข้อมูลสามารถใช้สิทธิ โดยแจ้งคำขอเป็นลายลักษณ์อักษรไปยังผู้ควบคุม ตามที่อยู่อีเมลที่ระบุข้างต้น หรือส่งอีเมลไปที่ privacy@elica.com
ผู้ถูกประมวลผลข้อมูลสามารถเรียกร้องสิทธิต่อผู้ควบคุม ซึ่งสิทธิดังกล่าวได้รับการรับรองโดยมาตรา 15-22 ของ GDPR
โดยเฉพาะสามารถเข้าถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับตนเอง แก้ไข ทำข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์ให้สมบูรณ์ และมีสิทธิในการจำกัดการประมวลผลข้อมูลในกรณีที่ระบุในมาตรา 18 ของ GDPR
เมื่อใดที่ผู้ถูกประมวลผลข้อมูลต้องการใช้สิทธิ บริษัทอาจจะขอให้ยืนยันตัวตนก่อนที่จะดำเนินการตามคำขอ
เนื่องด้วยสาเหตุที่้กี่ยวข้องกับสถานการณ์เฉพาะ ผู้ถูกประมวลผลข้อมูลมีสิทธิคัดค้านต่อการประมวลผลข้อมูล
ภายใต้เงื่อนไขผลประโยชน์โดยชอบของผู้ควบคุม โดยสามารถกระทำได้โดยง่าย ไม่มีค่าใช้จ่าย และสามารถใช้สิทธิเมื่อใดก็ได้
สุดท้ายนี้ผู้ถูกประมวลผลข้อมูลมีสิทธิเสนอการคัดค้านต่อหน่วยงานกำกับดูแลที่เหมาะสมในประเทศสมาชิกที่ผู้ถูกประมวลผลข้อมูลมีถิ่นพำนักหรือทำงาน  หรือในประเทศที่มีการกล่าวหาว่ามีการล่วงละเมิด

ปิด I