Om ons te contacteren

Onlineformulier 7 dagen per week en 24 uur per dag

U kunt een defect online melden. Een deskundige zal u binnen de 24 uur terugbellen voor een snelle behandeling.

Live chatten

Van maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 19.00 u. en zaterdag van 8.30 tot 13.00 u.

Eén enkel telefoonnummer

Van maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 19.00 u. en zaterdag van 8.30 tot 13.00 u.

Vraag bijstand

Heeft u al een product van Elica in uw bezit?

 • Ja
 • Nee

U bezit een product van Elica

Wie bent u?

Wat heeft u nodig?

Wat heeft u nodig?

Uw bezit nog geen product van Elica

Wie bent u?

Wat heeft u nodig?

Waar bent u naar op zoek?

Maximale grootte bestanden 8 MB.
Ondersteunde bestandstypen: jpg jpeg png txt rtf pdf doc docx rar zip.

Hierbij stem ik in met de verwerking van mijn persoonlijke gegevens, in overeenstemming met het privacybeleid van Elica.

Hierbij stem ik in met de verwerking van mijn persoonlijke gegevens voor het ontvangen van de nieuwsbrief, in overeenstemming met het privacybeleid van Elica.
Hierbij stem ik in met de verwerking van mijn persoonlijke gegevens voor marketingdoeleinden, in overeenstemming met het privacybeleid van Elica.

PRIVACYVERKLARING

Overeenkomstig art. 13 van Europese Verordening n. 679 van 2016 (de “Verordening gegevensbescherming”), wenst Elica S.p.A. jou en alle gebruikers en/of bezoekers van de website elica.com e elica.com/corporation (respectievelijk de“Gebruikers” en de “Site”), te informeren over het gebruik van persoonsgegevens, log files en cookies door de Site.

1. Verwerkingsverantwoordelijke, Verwerkers en Functionaris voor de gegevensbescherming

De verwerkingsverantwoordelijke van de persoonsgegevens is Elica S.p.A., gevestigd in Via Ermanno Casoli n.2 - 60044 Fabriano (AN) - Italië, Fiscaal Nummer Ondernemingsregister AN 00096570429 - Maatschappelijk Kapitaal EURO 12.664.560 volledig gestort. Telefoon +39 0732 610 1, Fax +39 0732 610 249, e-mail: elicaspa@sicurezzapostale.it (hierna ook “Verwerkingsverantwoordelijke”).

Deze privacyverklaring heeft tevens betrekking op de verwerking van gegevens voor marketingdoeleinden op de site shop.elica.com die, na toestemming van de klant, kan worden uitgevoerd door Elica S.p.A., gevestigd in Via Ermanno Casoli n.2 - 60044 Fabriano (AN) - Italië, Fiscaal Nummer Ondernemingsregister AN 00096570429 - Maatschappelijk Kapitaal EURO 12.664.560 volledig gestort. Telefoon +39 0732 610 1, Fax +39 0732 610 249, e-mail: centralino@elica.com (hierna “ELICA”). Met betrekking tot de aankoop van producten via de site shop.elica.com zullen de gegevens verwerkt worden door Calicantus S.r.l. Via Abate Tommaso, 43 - 30020 Quarto d’Altino (Ve), Italië Btw-nummer IT 0375759027, REA VE335872 (hierna “CALICANTUS”), wiens eigen privacyverklaring in de hoedanigheid van zelfstandig houder van gegevensverwerking geraadpleegd kan worden op https://shop.elica.com/it/informativa-privacy-calicantus.html. Om deze reden, zal Elica de verwerkingsverantwoordelijke zijn voor wat betreft de gegevens verstrekt door de Klant voor marketingdoeleinden en Calicantus zal de verwerkingsverantwoordelijke zijn voor de gegevens verstrekt door de Klant voor sluiting van de contractuele relatie betreffende de verkoop van producten. Derhalve geven wij, overeenkomstig geldende wetgeving, de informatie die volgt in verband met de verwerking door Elica. De verwerking gebeurt dus niet als medeverantwoordelijken van de verwerking maar op basis van gescheiden verantwoordelijkheid, wegens eigen specifieke doeleinden voor verwerking van de twee verwerkingsverantwoordelijken.

De Functionaris voor gegevensbescherming (krachtens art. 37 van het Privacybeleid) is bereikbaar op het volgende e-mailadres: dpo@elica.com (hierna “Functionaris”).

De bijgewerkte lijst van de aangewezen Verwerkers kan op verzoek van de belanghebbenden en/of Gebruikers worden verschaft.

2. Automatisch door de Site verzamelde informatie - Cookies

A) Automatisch verzamelde informatie

Zoals alle internetsites, gebruikt onze Site log files, waarin informatie die automatisch verzameld wordt tijdens je bezoek, wordt bewaard. De informatiesystemen en de softwareprocedures die gebruikt worden om deze Site te laten functioneren, verzamelen tijdens hun normale werking informatie, waarvan de overdracht impliciet is in het gebruik van internetcommunicatieprotocollen.

De informatie die verzameld wordt is de volgende:

 • Internet Protocol-adres (IP) of de domeinnaam van het door jou gebruikte apparaat;
 • type browser en parameters van het gebruikte apparaat om zich te verbinden met de Site;
 • de URI-adressen (Uniform Resource Identifier) van de gevraagde middelen of de gebruikte methode voor indiening van de aanvraag bij de server;
 • naam van de internet service provider (ISP);
 • datum en tijdstip van het bezoek;
 • webpagina van doorverwijzing (referral) en van verlaten van de Gebruiker;
 • eventueel het aantal kliks;
 • de omvang van het bestand dat als antwoord verkregen is;
 • de numerieke code die de status van het antwoord van de server aangeeft (succesvol, fout, enz.);
 • andere parameters betreffende het besturingssysteem en de computeromgeving van jouw apparaat.

Deze informatie wordt op automatische wijze verwerkt en uitsluitend in geaggregeerde vorm verzameld om de correcte functionering van de Site te controleren.

b) Cookies

De Site maakt gebruik van cookies. Cookies zijn op een gegevensdrager opgeslagen tekstbestanden, die het mogelijk maken enkele parameters en gegevens die aan het informatiesysteem worden gecommuniceerd te registreren, via de door jou gebruikte browser. Deze instrumenten maken het mogelijk jouw gewoontes te analyseren met betrekking tot het gebruik van de Site, voor verschillende doeleinden: computerauthentificatie, monitoring van sessies, opslaan van informatie betreffende specifieke configuraties die betrekking hebben op de gebruikers die toegang tot de server hebben, onthouden van voorkeuren, enz.

Tijdens de navigatie op de Site, kan je ook cookies ontvangen op je computer die door andere websites of webservers worden verzonden (hierna “Derde Partijen”).

Een lijst van de cookies overgedragen door de website, bijgewerkt en onderverdeeld op basis van type, is beschikbaar via de platform Cookiebot geïntegreerd in het beheer van de website elica.com.

3. De persoonsgegevens die jij aan ons verstrekt door het gebruik van de Site: de doeleinden

Wij hebben jouw gegevens nodig opdat je, door het gebruik van onze Site, via e-mail of traditionele vormen van contact (telefoon, sms, enz.) nieuws kan ontvangen over onze acties ter promotie en (in)directe marketingactiviteiten, met inbegrip van maar niet beperkt tot, informatie over de nieuwste collecties, evenementen en publiciteitscampagnes georganiseerd door de Verwerkingsverantwoordelijke, (de “Nieuwsbrief”);  inschrijving is mogelijk via de “double-opt-in” en dus door bevestiging van de inschrijving door de belanghebbende. Toestemming voor marketing, waar nodig, is altijd facultatief en stelt ons in de gelegenheid om je acties, aanbiedingen en speciale kortingen te sturen (nadat je hiertoe facultatieve en specifieke toestemming gegeven hebt). Overeenkomstig de richtlijnen van het Europees Comité voor gegevensbescherming (Ex Wp-29)° omvat de toestemming voor marketing het verzenden van publiciteitsmateriaal, directe verkoop, het uitvoeren van marktonderzoek en enquêtes naar customer satisfaction.

De gegevens worden voor de volgende doeleinden verwerkt:

1.      om te voldoen aan wettelijke verplichtingen;

2.      voor het technisch beheer van de Site;

3.      voor het verzenden van nieuwsbrieven en verkoopbevorderende communicaties (ook direct marketing na toestemming te hebben verkregen)

4.      voor de activering van de garantie op het gekochte product en alle doeleinden verbonden aan het beheer van deze service

5.      om te antwoorden op de verzoeken van gebruikers van de website, doorgestuurd via de specifieke contactpagina en om assistentie te bieden waar nodig

6.      sta toe dat de gebruiker zich registreert op de site.

Verwerking van de gegevens voor de bovengenoemde doeleinden geschiedt overeenkomstig de Privacygedragscode, de Verordening gegevensbescherming en alle sectorspecifieke normen, waaronder wat vastgelegd is in “Regels van de Garant voor klantenbindingsprogramma’s” van 24 februari 2005 en door de “Richtsnoeren inzake de verwerking van persoonsgegevens voor profilering online” van 19 maart 2015.

Overeenkomstig de “Richtsnoeren inzake verkoopbevorderende activiteiten en ter bestrijding van spam” van 4 juli 2013, benadrukken wij dat de door jou gegeven toestemming voor het verzenden van commerciële, verkoopbevorderende en marketing communicaties via geautomatiseerde systemen, ook van toepassing zal zijn op traditionele contactmethoden.

De door jou verstrekte gegevens worden voornamelijk verwerkt met automatiseringsinstrumenten onder het gezag van de Verwerkingsverantwoordelijke, door personen die hiervoor specifiek opdracht, toestemming en opleiding hebben gekregen. Wij informeren je dat geschikte maatregelen zijn getroffen voor wat betreft veiligheid ook overeenkomstig artikelen 5 en 32 van de Verordening gegevensbescherming ter voorkoming van gegevensverlies, illegaal of onjuist gebruik en ongeautoriseerde toegang.

4. Verplichte of facultatieve aard van de toestemming voor gegevensoverdracht, gevolgen van weigering en de juridische basis van de verwerking

Voor wat betreft de doeleinden vermeld onder punt (1), (2), (5) en (6) van het voorgaande artikel 3, is het verstrekken van je persoonsgegevens verplicht en in afwezigheid hiervan kan je niet, via de Site, gebruik maken van de diensten.

Voor wat betreft de doeleinden vermeld onder punt (4) van het voorgaande art.3, is verstrekking van je persoonsgegevens verplicht en in afwezigheid daarvan kan de productgarantie niet worden geactiveerd.

Dit is daarentegen niet verplicht, maar facultatief voor wat betreft de doeleinden vermeld onder punt (3) van het voorgaande art. 3. Indien de gegevens niet worden verstrekt voor marketingdoeleinden, zullen wij geen promotieberichten, aanbiedingen of speciale kortingen kunnen verzenden (de informatieve nieuwsbrief met nieuws en evenementen zonder marketingdoeleinden of poging tot verkoop kan wel worden verzonden).

Vergeet niet dat je te allen tijde de Verwerkingsverantwoordelijke kan verzoeken je gegevens te wissen door een bericht te verzenden, zonder enige speciale formaliteit, via de contactgegevens vermeld onder art. 1.

Met verwijzing naar de doeleinden van punt (1), (2), (4), (5) en (6) van het voorgaande art. 3, is de juridische basis van de verwerking het uitvoeren van de diensten aangeboden via de Site en door jou aangevraagd (krachtens artikel 6 lid 1 onder b van de Verordening gegevensbescherming); voor wat betreft de doeleinden onder punt (3) van het voorgaande art. 3 daarentegen, is de juridische basis van de verwerking de toestemming die jij vrijelijk hebt verleend (overeenkomstig artikel 6 lid 1 onder a van de Verordening gegevensbescherming).

5. Aan wie en in welke context kunnen wij jouw gegevens overdragen

Jouw gegevens kunnen, binnen de EU, met volledige eerbiediging van wat is vastgelegd in de Privacygedragscode en de Verordening gegevensbescherming, gecommuniceerd worden aan:

(i) de belastingdienst en/of overheden, indien de wetgeving dit vereist of op hun verzoek;

(ii) structuren, personen en externe bedrijven waarop de Gegevensverwerker zich beroept voor uitvoering van activiteiten die aanverwant of structureel zijn of voortvloeien uit uitvoering van de Diensten van de Site - inclusief de service van gegevensopslag cloud computing, - uit verzending van de Nieuwsbrief;

6. Jouw rechten

Je kan te allen tijde de rechten vermeld onder artikel 15 e.v. van de Verordening gegevensbescherming uitoefenen, door hier schriftelijk melding van te doen aan de°Verwerkingsverantwoordelijke°en/of van de°Functionaris°zoals vastgelegd in het voorgaande art. 1 en, ten gevolge, het volgende bereiken:

·         uitsluitsel omtrent het al dan niet bestaan van persoonsgegevens die op jou betrekking hebben met vermelding van hun oorsprong, controle van de juistheid ervan of verzoek tot bijwerken, corrigeren of integratie ervan;

·         toegang, rectificatie of verwijdering van de gegevens of beperking van de verwerking;

·         verwijdering, anonimisering of blokkering van de gegevens die in strijd met de wet werden verwerkt.

Je kan je tevens verzetten tegen de verwerking van de gegevens die op jou betrekking hebben. Voor wat betreft de Nieuwsbrief, maken wij je erop attent dat het recht om te verzoeken tot beëindiging van de verwerking via geautomatiseerde contactmethoden ook betrekking heeft op traditionele middelen. Daarnaast blijft voor jou de mogelijkheid bestaan om een dergelijk recht slechts gedeeltelijk uit te oefenen, oftewel te vragen om onderbreking, bijvoorbeeld, van de verzending van verkoopbevorderende communicaties via een of enkele van de instrumenten waarvoor jij toestemming hebt gegeven.

De bovenvermelde rechten kunnen uitgeoefend worden door indiening van verzoek zonder formaliteit, ook via een gemachtigde, door deze direct aan de verwerkingsverantwoordelijke te richten door verzending van een schriftelijke melding aan de adressen van Elica vermeld onder punt 2) of aan het adres°privacy@elica.com. Het model voor uitoefening van de rechten is beschikbaar op het volgende adres: https://www.elica.com/download/gdpr/right-access-data-subject.pdf

7. Duur van de verwerking

Onverminderd de wettelijke verplichtingen, zullen de persoonsgegevens bewaard worden voor bepaalde tijd, op basis van criteria gebaseerd op de aard van de geleverde diensten. De gegevens bewaard voor marketingdoeleinden zullen worden bewaard en kunnen gebruikt worden tot de belanghebbende verzoekt tot verwijdering ervan (of beperking van de dienst) met uitoefening van de rechten zoals toegestaan door de huidige wetgeving.

De gegevens verschaft voor activering van de verlengde garantie worden bewaard tot het einde van de geldigheidsperiode hiervan, waarna ze onherstelbaar worden geanonimiseerd onverminderd specifieke wettelijke verplichtingen of uitoefening van het recht tot verdediging van de Verwerkingsverantwoordelijke.

8. Veiligheidsmaatregelen

Via de Site worden jouw gegevens verwerkt in overeenstemming met de wetgeving en met toepassing van geschikte veiligheidsmaatregelen in overeenstemming met de geldende wetgeving ook krachtens de artikelen 5 en 32 van de Verordening gegevensbescherming.

In dit opzicht worden er, onder andere, passende veiligheidsmaatregelen getroffen om toegang te verhinderen aan onbevoegden, ter voorkoming van diefstal, onbevoegde verspreiding, wijziging of vernietiging van jouw gegevens.

9. Wijzigingen aan de Privacyverklaring

De verwerkingsverantwoordelijke behoudt zich het recht om deze Privacyverklaring te wijzigen. Je zal tijdig op de hoogte worden gesteld van eventuele wijzigingen, op het moment dat je opnieuw de Site zal gebruiken.

 

Close