Zákaznická služba společnosti Elica vám nabízí zkušenosti a profesionalitu tím, že nabízí pomoc a služby v případě poruchy a údržby vaší kuchyňské digestoře.
Chcete-li nahlásit problém s odsavačem par společnosti Elica nebo naplánovat schůzku s technikem, kontaktujte technickou podporu na adrese:

 

CZECH REPUBLIC: FAVIA
+420 (0)284 826 986
abrham@favia.cz
 

 

Chcete-li získat technické informace o odsavačích par, příslušenství a náhradních dílů, informace o nákupu nebo získat dokumentaci k produktu, vyplňte následující formulář. Budete kontaktováni co nejdříve zaměstnanci, kteří budou reagovat na vaše požadavky.

Pouze soubory .pdf, .jpg. Maximální velikost souboru 4 MB

Souhlasím se zpracováním svých osobních údajů podle zásad ochrany osobních údajů společností Elica.

Tímto souhlasím se zpracováním svých osobních údajů společností Elica, abych přijímal informace o novinkách podle zásad ochrany osobních údajů.
Tímto souhlasím se zpracováním svých osobních údajů společností Elica pro marketingové účely podle zásad ochrany osobních údajů.

Prohlášení o ochraně osobních údajů

Ve smyslu čl. 13 nařízení (EU) č. 2016/679 (“nařízení o ochraně osobních údajů”), společnost Elica S.p.A. tímto informuje Vás a všechny uživatele a návštěvníky webových stránek elica.com (dále jako “uživatelé” a “Stránky”) ohledně používání osobních údajů, souborů protokolu a souborů cookie shromážděných prostřednictvím uvedených Stránek.

1. Správce, zpracovatel a pověřenec pro ochranu osobních údajů

Správcem osobních údajů je společnost Elica S.p.A., se sídlem ve Via Ermanno Casoli 2 - 60044 Fabriano (AN) – Itálie, zapsaná v obchod.rejstř. C.F.REG.IMP. AN 00096570429 - KAP. SPOL. EUR.O 12.664.560 I.V. Telefon +39 0732 610 1, Fax +39 0732 610 249, email: elicaspa@sicurezzapostale.it (dále jako “Správce”).

Toto prohlášení se rovněž týká zpracování údajů pro marketingové účely prováděné na internetových stránkách shop.elica.com, které může být provedeno s předchozím souhlasem zákazníka společnosti Elica SpA, se sídlem na adrese Via Ermanno Casoli 2 - 60044 Fabriano (AN) - Itálie, zapsané do obchod. rejstř. CFREG.IMP. AN 00096570429 - KAP. SPOL. EUR.O 12.664.560 I.V. Telefon +39 0732 610 1, Fax +39 0732 610 249, email: centralino@elica.com (dále jako “ELICA”). Ve vztahu k nákupům výrobků prováděných na stránkách shop.elica.com bude související zpracování prováděno společností Calicantus S.r.l. Via Abate Tommaso 43 - 30020 Quarto d'Altino (Ve), Itálie, IČO/DIČ: IT 0375759027, registrační číslo Ekonomického a správního registru REA VE335872 (dále jako "Calicantus"), který vydal příslušné prohlášení jako nezávislý správce pro zpracování osobních údajů na adrese https://shop.elica.com/it/informativa-privacy-calicantus.html. V důsledku toho bude společnost Elica správcem údajů zákazníka poskytnutých pro marketingové účely a společnost Calicantus bude správcem údajů zákazníka za účelem uzavření smluvního vztahu ve věci prodeji výrobků. Proto v souladu s ustanoveními platných právních předpisů poskytujeme následující informace týkající se zpracování prováděného společností Elica. Zpracování se tedy neuskutečňuje v rámci společné správy, ale způsobem oddělené správy, pro dané konkrétní účely obou správců.

Pověřence pro ochranu údajů (ve smyslu čl. 37 nařízení o ochraně osobních údajů) lze kontaktovat na následující e-mailové adrese: dpo@elica.com (dále jako “DPO”)

Aktualizovaný seznam určených zpracovatelů údajů může být poskytnut na požádání subjektů údajů nebo uživatelů.

2. Informace shromážděné automaticky ze Stránek - soubory cooki

a) Informace shromážděné automaticky

Stejně jako všechny webové stránky i naše Stránky používají soubory protokolu, ve kterých jsou během Vašich návštěv automatizovaně uchovávány shromážděné informace. Informační systémy a softwarové postupy používané pro provoz stránek ve skutečnosti automaticky získávají během používání informace, jejichž přenos je implicitní při používání internetových komunikačních protokolů.

Shromážděné informace jsou následující:

 • adresa IP (Internet Protocol) nebo název domény zařízení, které používáte;
 • typ prohlížeče a parametry zařízení používané k připojení ke stránce;
 • adresy v zápisu Uniform Resource Identifier (URI) požadovaných zdrojů nebo metoda použitá při odesílání požadavku serveru;
 • název poskytovatele internetových služeb (ISP);
 • datum a čas návštěvy;
 • webová stránka původu (referral) a výstupu uživatele;
 • případný počet kliknutí;
 • velikost souboru získaného v odpovědi;
 • číselný kód označující stav odezvy daného serverem (úspěšný, chybný, atd.);
 • další parametry týkající se operačního systému a IT prostředí Vašeho zařízení.

Tyto informace jsou zpracovávány v automatické podobě a shromažďovány pouze v souhrnné podobě za účelem ověření správného fungování Stránek.

b) Soubory cookie

Stránky používají soubory cookie. Cookie jsou textové soubory zaznamenané na informačním nosiči, které umožňují zaznamenávat určité parametry a data přenášená do informačního systému prostřednictvím Vámi používaného prohlížeče. Tyto nástroje proto umožňují analýzu Vašich návyků při používání stránky pro různé účely: provádění IT autentizace, sledování relací, ukládání informací o konkrétních konfiguracích týkajících se uživatelů přistupujících na server, ukládání preferencí, apod.

Soubory cookie se dělí na:

 1. Technické soubory cookie: používají se k prohlížení nebo poskytování služby, kterou požadujete. Bez použití těchto souborů cookie by se některé operace nemohly dokončit nebo by byly složitější či méně zabezpečené.
 2. Profilovací soubory cookie: používají se ke sledování Vaší navigace a vytváření profilů podle vašeho vkusu, návyků, výběrů, atd. Tímto způsobem mohou být do Vašeho zařízení přenášeny reklamní zprávy v souladu s Vašimi preferencemi již ukázanými v předchozí online navigaci.

Pro instalaci technických souborů cookie se Váš souhlas nevyžaduje. Pro instalaci profilovacích souborů cookie je vyžadován Váš souhlas: pokud nechcete, aby Vaše zařízení přijímalo a ukládalo profilovací soubory cookie, můžete změnit nastavení zabezpečení prohlížeče. Prostřednictvím nastavení prohlížeče použitého k navigaci můžete rozhodnout, zda chcete odstranit nebo zabránit instalaci souborů cookie na použitém zařízení.

Je třeba poznamenat, že deaktivací používání profilovacích souborů cookie nebudete moci plně využít určitých funkcí stránek.

Během procházení stránek můžete také na Vašem terminálu přijímat soubory cookie, které jsou odesílány z různých webových stránek nebo webových serverů (dále jako „třetí strany”). Třetí strany, které používají soubory cookie na našich Stránkách, jsou:

Použitím těchto stránek se užívání souborů cookie považuje za přijaté a dáváte souhlas se zpracováním údajů shromážděných třetími stranami.

3. Osobní údaje, které nám poskytnete použitím Stránek: k jakému účelu je zpracováváme

Vaše údaje potřebujeme k tomu, abyste prostřednictvím Stránek mohli:

 1. dostat e-mailem informace o aktualizaci všech našich propagačních a marketingových iniciativ, jako jsou například informace o nejnovějších kolekcích, událostech a reklamních kampaních organizovaných Správcem, (“Newsletter”);

Vaše údaje budou zpracovány pro následující účely:

 1. plnění zákonných povinností;
 2. provádění technického řízení Stránek;
 3. poskytnutí služby Newsletter se zasíláním vyhrazených propagačních akcí, nabídek a slev (s předchozím dobrovolným, svobodným a konkrétním souhlasem);

Zpracování údajů pro výše uvedené účely bude prováděno v souladu se zákoníkem o ochraně osobních údajů, předpisy v oblasti ochrany osobních údajů včetně ustanovení "Pravidel záruky pro věrnostní programy" ze dne 24. února 2005 a "Metodickým pokynem pro zpracování osobních údajů prostřednictvím profilování na internetu“ ze dne 19. března 2015.

V souladu s "Pokyny o propagačních aktivitách a boji proti spamu" ze dne 4. července 2013 zdůrazňujeme, že souhlas, který eventuálně poskytnete pro zasílání komerčních, propagačních a marketingových komunikací prostřednictvím automatizovaných nástrojů, bude také rozšířen na tradiční kontaktní metody.

Vámi poskytnuté údaje budou zpracovávány zejména pomocí informačních nástrojů, které spadají do kompetence Správce, subjekty výslovně zmocněnými, pověřenými a poučenými ke zpracováním v souladu s článkem 30 zákoníku o ochraně osobních údajů a články 28 a 29 nařízení o ochraně osobních údajů. Dovolujeme si Vás informovat, že jsou dodržována příslušná bezpečnostní opatření, a to i podle čl. 5 a 32 nařízení o ochraně osobních údajů, aby se předešlo ztrátě údajů, nedovolenému nebo nesprávnému použití a neoprávněnému přístupu.

4. Povinná nebo dobrovolná povaha souhlasu s poskytováním údajů, důsledky případného odmítnutí a právní základ zpracování

Vězte, že pro účely uvedené v bodech (i), (ii) předchozího čl. 3, poskytnutí Vašich osobních údajů je povinné, protože pokud je neposkytnete, nemůžete prostřednictvím Stránek využívat služby Stránek.

Naopak poskytnutí Vašich osobních údajů není povinné, ale dobrovolné pro účely uvedené v bodech (iii) předchozího čl. 3. Neposkytnutí údajů pro výše uvedené účely nám neumožní zasílat Vám Newsletter. Za tímto účelem se můžete svobodně rozhodnout, zda udělujete svůj souhlas k těmto účelům, aniž byste tím omezili možnost přístupu ke službám Stránek.

Nezapomeňte, že v každém případě a v kterémkoliv okamžiku, můžete požádat Správce o vymazání Vašich údajů prostřednictvím jednoduché komunikace, která bude odeslána bez zvláštních formalit na kontakty uvedené v předchozím čl. 1.

S odkazem na účely uvedené v bodech (i), (ii) předchozího čl. 3, právním základem zpracování je právě výkon služeb poskytovaných prostřednictvím Stránek a požadovaných Vámi (podle čl. 6 odst. 1 písm. b) nařízení o ochraně osobních údajů a čl. 24 odst. 1 písm. b) zákoníku o ochraně osobních údajů); zatímco s odkazem na účely uvedené v bodě (iii) předchozího čl. 3, je právním základem zpracování Vámi daný souhlas (podle čl. 6 odst. 1 písm. a) nařízení o ochraně osobních údajů a čl. 23 zákoníku o ochraně osobních údajů).

5. Komu a v jaké oblasti můžeme předávat vaše údaje

Vaše údaje mohou být sděleny, v rámci EU, v plném souladu s ustanoveními zákona o ochraně osobních údajů a nařízení o ochraně osobních údajů, následujícím subjektům:

(i) finanční správě nebo jiným orgánům veřejné správy, pokud to vyžaduje zákon nebo na jejich žádost;

(iii) strukturám, osobám a externím společnostem, jejichž Správce se zabývá výkonem činností souvisejících, nástrojových nebo vyplývajících z provádění služeb Stránek - včetně služby cloud computing storage, - zasílání Newsletteru;

6. Vaše práva

Pamatujte si, že můžete kdykoliv uplatnit práva uvedená v čl. 7 zákona o ochraně osobních údajů a v článcích 15, 16, 17, 18, 20 a 21 nařízení o ochraně osobních údajů zasláním písemného sdělení na kontaktní údaje Správce či DPO uvedené v předchozím čl. 1 a pro tento účel získat:

 • potvrzení o existenci či neposkytnutí Vašich osobních údajů s uvedením relativního zdroje, ověřením přesnosti nebo požádáním o jejich aktualizaci, oprav, doplnění;
 • přístup, opravu, vymazání údajů nebo omezení zpracování;
 • smazání, přeměnu na anonymní formu nebo blokování dat zpracovávaných v rozporu se zákonem.

Můžete také vznést námitku proti zpracování údajů, které se Vás týkají.

S odkazem na Newsletter upozorňujeme na to, že Vaše právo požadovat ukončení zpracování pomocí automatizovaných kontaktních metod se rozšiřuje i na ty tradiční. Navíc je možné uplatnit toto právo pouze částečně, tj. tím, že požádáte o přerušení, například zasílání propagačních sdělení prostřednictvím jednoho nebo několika kontaktních nástrojů, pro které jste dal/a souhlas.

7. Doba trvání zpracování

V souladu s právními požadavky budou osobní údaje uchovávány po určitou dobu na základě kritérií založených na povaze poskytovaných služeb. Vezměte prosím na vědomí, že údaje uchovávané pro marketingové účely (údaje týkající se zpravodajské služby Newsletter) budou uchovávány a používány až do doby, než subjekt údajů požádá o zrušení (nebo vyloučení ze služby), uplatněním práv povolených stávajícími právními předpisy.

8. Bezpečnostní opatření

Prostřednictvím stránek jsou Vaše údaje zpracovávány v souladu s platnými právními předpisy a za použití příslušných bezpečnostních opatření podle platné legislativy a podle čl. 5 a 32 nařízení o ochraně osobních údajů.

V tomto ohledu potvrzujeme mimo jiné přijetí vhodných bezpečnostních opatření k zabránění neoprávněnému přístupu, odcizení, zpřístupnění, změny nebo neoprávněnému zničení Vašich údajů.

9. Změny prohlášení o ochraně osobních údajů

Správce si vyhrazuje právo provádět změny v těchto zásadách o ochraně osobních údajů. V takovém případě o tom budete okamžitě informováni ve chvíli, kdy znovu použijete Stránky.

Close