Informacje o produkcie

1. Jak mogę zidentyfikować urządzenie posiadane w domu?

Model każdego urządzenia jest podany na tabliczce identyfikacyjnej. Jest to 12 cyfrowy kod rozpoczynający się od „208”, tzw. 12NC. Aby uzyskać dostęp do tabliczki identyfikacyjnej należy zdjąć aluminiową kratkę filtra. W niektórych modelach urządzenia tabliczka jest również umieszczona w dokumentacji produktu.

 

2. Co to jest 12NC i gdzie się znajduje?

12NC to 12 cyfrowy kod identyfikacyjny rozpoczynający się od 208, który można znaleźć na tabliczce identyfikacyjnej urządzenia. Ten kod jest niezbędny w celu identyfikacji modelu okapu, zamawiania filtrów, akcesoriów i/lub części zamiennych, a także w celu zamawiania serwisu technicznego.

 

 

3. Co powinienem zrobić, jeżeli tabliczka identyfikacyjna nie jest czytelna?

Jeżeli tabliczka identyfikacyjna jest uszkodzona lub słabo czytelna, prosimy przesłać jej zdjęcie razem z formularzem zamieszczonym w zakładce Skontaktuj się z nami. Postaramy się ustalić dane produktu niezbędne w celu zaspokojenia prośby.

Użytkowanie urządzenia

1. Jaka jest różnica pomiędzy wersją wyciągową a wersją filtrującą?

Okapy Elica mogą być instalowane w 2 różnych wersjach:

  • Okap WYCIĄGOWY wyprowadza powietrze na zewnątrz mieszkania. Jest to najpopularniejszy typ okapu, ponieważ gwarantuje wysoką wydajność, wysoki poziom przepływu oraz minimalny poziom hałasu.
  • Wersja FILTRUJĄCA usuwa nieprzyjemne zapachy przy pomocy specjalnego filtra i ponownie wprowadza powietrze do pomieszczenia kuchennego. Ten rodzaj okapu jest zalecany w sytuacjach, kiedy otwór wylotowy nie występuje, co uniemożliwia rozpraszania ciepła na zewnątrz.

 

WYCIĄG

 

 

FILTROWANIE

 

2. Jakiego przewodu rurowego muszę użyć, aby uzyskać najwyższą wydajność?

Wybór przewodu rurowego zależy od rodzaju konfiguracji odpowiedniej dla pomieszczenia kuchennego.
Zaleca się stosować:

  • giętki przewód rurowy w przypadku wylotu bezpośredniego.
  • sztywny przewód rurowy w przypadku krótkich odcinków lub używania łuków. Ten rodzaj przewodów rurowych powoduje mniejszy hałas niż wytwarzany w przypadku stosowania przewodów giętkich lub karbowanych.

Poradnik dotyczący przewodów rurowych można pobrać pod wskazanym niżej linkiem:
https://shop.elica.com/en/magazine/detail/a-guide-to-piping-purchases.html.

W celu uzyskania najwyższej wydajności, wymagane jest zastosowanie przewodu rurowego o takiej samej średnicy, jaka została zastosowana dla wylotu okapu. Jeżeli nie jest to możliwe, zalecamy maksymalne zredukowane średnicy rury o 20%. Przewody rurowe o średnicach zredukowanych o ponad 20% średnicy otworu wylotowego okapu, wywierają negatywny wpływ na natężenie przepływu i poziom hałasu wytwarzanego przez okap. Niektóre modele nie przewidują redukcji, dlatego też zalecamy przejrzeć instrukcję danego urządzenia i sprawdzić, czy jest to możliwe.

3. Zalecacie stosowanie wersji wyciągowej lub filtrującej?

Elica zaleca montaż okapu w wersji wyciągowej, ponieważ gwarantuje ona większą wydajność, wyższy poziom przepływu oraz niższe poziomy hałasu. Tylko w przypadkach, kiedy nie jest możliwe zainstalowanie przewodu rurowego odprowadzającego powietrze na zewnątrz pomieszczenia z przyczyn logistycznych i przestrzennych (na przykład brak otworu wylotowego), należy zainstalować okap lub przekształcić go w wersję filtrującą.

4. Czy mogę przekształcić okap z jednej wersji na drugą?

Większość okapów marki Elica można przekształcić z wersji wyciągowej na filtrującą i odwrotnie. Aby prawidłowo przekształcić okap należy zawsze przejrzeć instrukcję obsługi i zakupić niezbędne akcesoria. Jeżeli chcesz sprawdzić, czy zakupiony okap może zostać przekształcony, skontaktuj się z nami wykorzystując formularz w zakładce Skontaktuj się z nami, podając kod 12NC danego okapu.

5. Do czego służy zawór zwrotny w okapie?

Zawór zwrotny służy do zapobiegania przenikaniu powietrza z zewnątrz lub oparów z kanału kominowego oraz do zapobiegania przedostawaniu się obcych przedmiotów do silnika. Powinien być montowany tylko w urządzeniach w wersji pochłaniającej (z przewodem rurowym na zewnątrz).

6. Jak usunąć tłuszcz z okapu kuchennego?

Okap należy często myć - zarówno od wewnątrz, jak i z zewnątrz – z zastosowaniem nieagresywnych, neutralnych detergentów i wysuszyć po zakończeniu konserwacji. Metalowy filtr siatkowy przeciwtłuszczowy - przypominający kratkę znajdującą się przy wejściu okapu - należy myć mniej więcej raz w miesiącu z zastosowaniem nieagresywnych detergentów - ręcznie lub w zmywarce - w niskiej temperaturze i w krótkim cyklu.

7. Jak działają okapy nie zawierające przewodu rurowego?

Okapy zamontowane w wersji FILTRUJĄCEJ usuwają nieprzyjemne zapachy poprzez dedykowany filtr i ponownie wprowadzają powietrze do kuchni przez szczeliny znajdujące się w górnej jego części. Ten rodzaj okapu jest zalecany w sytuacjach, kiedy nie występuje otwór ewakuacyjny na zewnątrz. W tej wersji konieczna jest regularna wymiana lub konserwacja filtra węglowego, w zależności od jego rodzaju (sprawdzić zalecenia w instrukcji).

8. Jak myć okap od wewnątrz?

Do mycia okapu od wewnątrz należy używać miękkich ściereczek i neutralnych detergentów. Przed rozpoczęciem czynności odłączyć urządzenie od zasilania i ponownie podłączyć dopiero po dokładnym wysuszeniu wszystkich jego części. Unikać kontaktu z przewodami elektrycznymi lub innymi funkcjonalnymi częściami urządzenia. Używać rękawice chroniące przed przecięciem.

Części zamienne, filtry i akcesoria

1. Jak często należy wymieniać filtry węglowe standard?

Regularna wymiana filtra węglowego jest konieczna w przypadku używania okapu w konfiguracji filtrującej. Każdy filtr został specjalnie opracowany w celu zmaksymalizowania zdolność oczyszczania powietrza. Zalecamy wymianę filtra węglowego co 3-4 miesiące, aby zagwarantować jego optymalne funkcjonowanie.

2. Jaka jest różnica pomiędzy standardowymi filtrami węglowymi a filtrami long-life?

Standardowe filtry węglowe są jednorazowego użytku i mają żywotność 3-4 miesiące. Natomiast żywotność filtrów long-life to 3 lata. Aby utrzymać filtry w optymalnym stanie należy myć je w zmywarce co 2-3 miesiące w temperaturze 65° lub ręcznie w gorącej wodzie, z dodatkiem neutralnego detergentu i następnie suszyć w piekarniku w temp. 100° przez 10 minut. Aby uzyskać więcej informacji można pobrać nasz poradnik dotyczący zakupu filtrów węglowych, pod wskazanym niżej linkiem:
https://shop.elica.com/en/guida-filtri.html.

3. Jakie filtry można instalować w urządzeniach NikolaTesla?

W przypadku, kiedy NikolaTesla jest zamontowany w wersji filtrującej mogą być stosowane filtry ceramiczne. Żywotność tych filtrów to 2-3 lata; mogą być regenerowane w piekarniku w temperaturze 200° przez 45 minut. Aby prawidłowo przeprowadzać konserwację filtrów należy powtarzać tę czynność co 3 miesiące.

4. Jak czyścić filtry przeciwtłuszczowe?

Czyszczenie filtra przeciwtłuszczowego zapewnia utrzymanie funkcji systemu filtracyjnego okapu w optymalnym stanie oraz gwarantuje wieloletnią trwałość i prawidłowe funkcjonowanie. Filtr przeciwtłuszczowy należy myć ręcznie lub w zmywarce (w niskiej temperaturze) z zastosowaniem neutralnych detergentów (krótki cykl). Filtr należy myć co najmniej raz w miesiącu, w zależności od indywidualnych potrzeb. Zalecamy również okresową wymianę filtra w celu zwiększenia zdolności do wychwytywania tłuszczu. Należy zawsze sprawdzić zalecany sposób mycia filtra w instrukcji obsługi urządzenia.

5. Co muszę zrobić, jeżeli filtry aluminiowe straciły kolor po ich umyciu?

Filtr przeciwtłuszczowy może stracić kolor po umyciu w zmywarce, jednakże nie wywiera to żadnego wpływu na właściwości filtracyjne oraz wydajność filtra.

6. Co muszę zrobić, jeżeli nie udaje mi się zainstalować filtra węglowego?

Instalacja filtra węglowego jest zwykle bardzo szybką i łatwą czynnością. Wszelkie informacje są zamieszczone w instrukcji instalacji urządzenia. W przypadku zgubienia instrukcji montażu, możesz ją pobrać bezpośrednio w arkuszu danych Twojego modelu okapu.

7. Jeśli nie będę regularnie wymieniać filtra węglowego, mój okap może ulec uszkodzeniu?

Filtr węglowy gwarantuje prawidłowe oczyszczanie powietrza wytwarzanego podczas gotowania potraw w kuchni. Filtr węglowy ma określony cykl eksploatacji. Wraz z upływem czasu, zgromadzone w nim cząsteczki tłuszczu uniemożliwią przepływ powietrza, powodując niedostateczne filtrowanie oraz wzrost hałasu wytwarzanego przez silnik. Węgiel aktywny na bazie roślinnej wychwytuje nieprzyjemne zapachy, cząsteczki oraz niepożądane substancje przed ponownym wprowadzeniem przefiltrowanego powietrza do pomieszczenia kuchennego. Regularna wymiana filtra węglowego jest konieczna w przypadku używania okapu w konfiguracji filtrującej. Aby uzyskać więcej informacji prosimy przejrzeć nasz poradnik dotyczący filtrów węglowych pod wskazanym niżej linkiem:
https://shop.elica.com/en/magazine/detail/guida-all-acquisto-dei-filtri-carbone.html.

8. Dlaczego ważne jest używanie oryginalnych części zamiennych Elica?

Aby zagwarantować uzyskiwanie optymalnych rezultatów oraz bezproblemowego użytkowania urządzeń, Elica zaleca używanie wyłącznie oryginalnych części zamiennych i akcesoriów. Niezawodności, wydajności oraz bezpieczeństwu musi towarzyszyć wysoka jakość części zamiennych i akcesoriów, zaprojektowanych i wyprodukowanych zgodnie z surowymi kryteriami produkcyjnymi, które tylko firma macierzysta może zagwarantować, ułatwiając w ten sposób utrzymanie bardzo wysokiej wydajność produktów marki Elica przez długi okres czasu.

9. Jak mogę umyć okap z zewnątrz i uzyskać optymalne rezultaty?

Okap należy myć z zastosowaniem detergentów neutralnych (PH7), które nie mogą być alkaliczne ani też kwasowe. Należy sprawdzić, czy stosowany detergent nie zawiera szkodliwych składników, typu soda, amoniak, chlor lub kwas. Jeżeli okap jest wykonany ze stali, należy zwrócić uwagę na rodzaj kupowanego detergentu do czyszczenia, ponieważ obecność wyżej wymienionych substancji może spowodować uszkodzenie stali, tworząc na niej plamy lub ogniska rdzy. Okap musi być często myty, zarówno od wewnątrz, jak i z zewnątrz; dokładnie przestrzegać zaleceń zamieszczonych w instrukcjach konserwacji. Nieprzestrzeganie przepisów dotyczących mycia okapu, wymiany oraz czyszczenia filtrów i akcesoriów powodują zagrożenie pożarowe.

10. Czy mogę zamówić bezpośrednio akcesoria i części zamienne?

Oryginalne akcesoria i filtry marki Elica można zamówić bezpośrednio na stronie https://shop.elica.com. Aby uzyskać więcej informacji możesz skontaktować się z nami przy użyciu formularza Kontakty. Jeśli jednak potrzebujesz oryginalnych części zamiennych, zalecamy Ci skontaktowanie się z nami za pośrednictwem zakładki Skontaktuj się z nami na stronie Elica i podanie kodu 12NC Twojego urządzenia.

11. Czy mogę zamówić akcesoria i filtry bezpośrednio na stronie ?

Oryginalne części zamienne, filtry i akcesoria Elica można zamówić bezpośrednio na stronie https://shop.elica.com. Aby uzyskać dodatkowe informacje prosimy przesłać wypełniony formularz znajdujący się w zakładce Skontaktuj się z nami i podać kodu 12NC odpowiedniego urządzenia.

12. Jak mogę kupić przewody rurowe i/lub przewody kominowe do mojego okapu?

Elica opracowała różne systemy przewodów rurowych i kominowych, aby ułatwić rozwiązywanie problemów technicznych i nieestetycznych efektów, związanych z montażem okapu w wersji wyciągowej. Jego zredukowane wymiary oraz doskonałe właściwości obsługowe powodują, że jest bardzo łatwy w użyciu, obsłudze i manewrowaniu. Możesz pobrać poradnik zakupowy przewodów rurowych pod wskazanym niżej linkiem:
https://shop.elica.com/en/magazine/detail/a-guide-to-piping-purchases.html.

Zalecamy jednakże skontaktowanie się z nami poprzez zakładkę Skontaktuj się z nami na stronie Elica i podanie kodu 12NC, w celu uzyskania wyceny i zakupienia przewodu kominowego odpowiedniego dla posiadanego okapu.

13. W jaki sposób mogę uzyskać informacje dotyczące zamówienia dokonanego on-line?

Wszelkie informacje dotyczące zamówień dokonanych on-line można uzyskać wypełniając formularz w zakładce Skontaktuj się z nami. Można również skorzystać z bezpłatnej usługi SMART ALERT pod adresem mailowym wskazanym na etapie płatności, w ciągu 24h od dostarczenia zamówionych elementów, bezpośrednio u kuriera obsługującego wysyłkę.

14. W jaki sposób mogę sprawdzić, czy mój okap może być używany ze sterowaniem zdalnym?

Aby sprawdzić, czy Twój okap może być używany ze sterowaniem zdalnym wypełnij odpowiedni formularz w zakładce Skontaktuj się z nami. Aby sprawdzić kompatybilność urządzeń i akcesoriów należy podać kod 12NC okapu. 12NC to 12 cyfrowy kod identyfikacyjny rozpoczynający się od 208, który można znaleźć na tabliczce identyfikacyjnej urządzenia. Kompatybilność urządzeń jest również podana w instrukcjach obsługi i konserwacji wszystkich urządzeń.

15. Czy mogę kupić specjalne garnki i pokrywki do NikolaTesla?

Możesz kupić oryginalne garnki i pokrywki Elica pod wskazanym niżej linkiem:
https://shop.elica.com/en/pentole/list.html.

16. Czy filtry węglowe można myć?

To zależy od ich rodzaju. Standardowe filtry węglowe są jednorazowe, natomiast filtry long life i long life HP (high performance) mają okres użytkowania 3 lata i w celu prawidłowej konserwacji należy je myć co 2-3 miesiące w zmywarce, w temperaturze 65° lub ręcznie w gorącej wodzie z dodatkiem neutralnego detergentu, a następnie suszyć w piekarniku przez 10 minut w temperaturze 100°. Aby uzyskać szczegółowe informacje można pobrać nasz przewodnik dotyczący zakupu filtrów węglowych pod następującym linkiem: https://shop.elica.com/en/magazine/detail/guida-all-acquisto-dei-filtri-carbone.html.

17. Jak wymienić żarówkę w okapach Elica?

W celu wymiany żarówek Elica sugerujemy sprawdzić w książeczce użytkowania i konserwacji w punkcie „Wymiana żarówek”, czy tę czynność można wykonać samodzielnie (w tym przypadku należy zawsze upewnić się, że urządzenie zostało odłączone od sieci elektrycznej) lub jeśli to konieczne, skontaktować się z serwisem technicznym (aby znaleźć najbliższy serwis techniczny kliknij tutaj).

18. Jak wymienić filtr z węglem aktywnym w okapach Elica?

Wymiana filtrów z węglem aktywnym to prosta czynność, którą można wykonać samodzielnie. Informacje te można znaleźć w instrukcji użytkowania, do pobrania na stronie internetowej elica.com, w odpowiedniej karcie produktu w punkcie „Pobierz”. Aby kupić filtry z węglem aktywnym w naszym sklepie internetowym, kliknij tutaj.

19. Jakie żarówki są montowane w okapach Elica?

Każdy okap Elica może mieć różne rodzaje oświetlenia. Specyfikacja żarówek używanych w urządzeniu jest podana na etykiecie zawierającej charakterystykę urządzenia, ale można jeszcze łatwiej je sprawdzić w kartach produktów, w części CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA - OŚWIETLENIE na naszej stronie internetowej.

Serwis techniczny urządzenia

1. Jaki jest okres obowiązywania gwarancji na produkty Elica?

Wszystkie produkty Elica są objęte gwarancją przez okres 24 miesięcy. Warunki i terminy gwarancji podane są dla każdego urządzenia.

2. W jaki sposób przeprowadza się test ssania okapu?

Test ssania polega na kontrolowaniu wylotu powietrza w górnej części okapu: wystarczy wyjąć przewód rurowy umożliwiając swobodny wypływ powietrza i włączyć okap, ustawiając różną prędkość. Jeśli z otworu wydostaje się powietrze, okap działa prawidłowo.

3. Co muszę zrobić, jeśli okap nie usuwa powietrza?

Okapy Elica mogą być instalowane z wersją wyciągową lub filtrującą.

W przypadku montażu okapu w trybie wyciągowym, opary są wyprowadzane bezpośrednio na zewnątrz poprzez przewód rurowy. Aby zapewnić prawidłowe funkcjonowanie w trybie wyciągowym, zaleca się stosować się do zamieszczonych niżej wskazówek:

  • Stosować przewód rurowy o najkrótszej możliwie długości.
  • Stosować przewód rurowy o najmniejszej możliwie liczbie łuków (maksymalny kąt łuku: 90°).
  • Unikać drastycznych zmian średnicy przewodu rurowego.

Jeżeli jednak okap jest zamontowany w trybie filtrowania, należy zainstalować filtr węglowy w odpowiednim miejscu. Filtr węglowy umożliwia oczyszczanie powietrza w okapie i jego ponowne wprowadzanie do pomieszczenia bez wyprowadzania. Należy przeprowadzać okresową konserwację filtra węglowego.

4. Jakie informacje są wymagane w celu uzyskania wsparcia technicznego dla okapu?

Zalecamy skontaktować się z partnerem serwisowym znajdującym się w Twoim pobliżu, wskazanym w tym miejscu - link i podać kod 12NC urządzenia oraz numer seryjny, w przypadku zwracania się z prośbą o wsparcie techniczne. Oba te numery można odczytać na tabliczce identyfikacyjnej urządzenia.

5. Zgubiłem instrukcję obsługi, w jaki sposób mogę uzyskać jej kopię?

Instrukcja obsługi każdego okapu jest dostępna na stronie elica.com w odpowiedniej karcie katalogowej urządzenia. Jeżeli nie znajduje się na stronie, można ją uzyskać wypełniając formularz w zakładce Skontaktuj się z nami.

6. Na okapie znajduje się migający wskaźnik świetlny. Z kim muszę się skontaktować?

Większość urządzeń Elica posiada system sygnalizujący nasycenia filtrów. Jeżeli sygnał jest aktywny (DIODA/y miga/ją), filtry należy umyć i przeprowadzić ich reset zgodnie z zaleceniami zamieszczonymi w instrukcji obsługi. Jeżeli filtry są myte, ale nie jest przeprowadzany reset, wskaźnik świetlny będzie nadal migać. W tym przypadku zalecamy przejrzeć instrukcję obsługi i ponownie wykonać czynność lub skontaktować się z partnerem serwisowym wskazanym w zakładce link. Aby prawidłowo wykonać konserwację, Elica zaleca czyszczenie filtrów przeciwtłuszczowych po każdych 40 godzinach użytkowania. Natomiast w przypadku filtrów węglowych, Elica sugeruje ich wymianę co 160 godzin użytkowania lub co 3-4 miesiące (czyszczenie w przypadku stosowania filtrów Long-Life).

7. Okap drga. Co mogę sprawdzić?

Ważne jest, aby sprawdzić, czy są to drgania mechaniczne, czy też elektroniczne. Skontaktować się z lokalnym partnerem serwisowym wskazanym w zakładce link i podać operatorowi numer 12NC produktu oraz datę zakupu.

8. Należy zastosować deflektor czy zawór zwrotny oparów?

Zawór zwrotny oparów jest zalecany jedynie w przypadku okapu w wersji wyciągowej, z przewodem odprowadzonym do wspólnego kanału, tak, aby uniemożliwić powrót zapachów pochodzących z innych mieszkań. W miarę możliwości, okap powinien mieć zawsze dedykowany przewód odprowadzający i nie powinien być połączony ze wspólnym kanałem dymowym. Chcąc zamówić zawór redukujący lub zwrotny, możesz to zrobić wypełniając formularz w zakładce Skontaktuj się z nami. Zawór zwrotny dymowy musi być wolny od przeszkód i prawidłowo zainstalowany, aby zapobiegać zwiększaniu poziomu hałasu i zmniejszaniu wydajności urządzenia.

9. Dlaczego mój okap wytwarza krople spadające na płytę?

W przypadku płyt elektrycznych lub indukcyjnych normalnym zjawiskiem jest przekształcanie się kondensatu w krople. Zjawisko to nie występuje zwykle w przypadku płyt gazowych, ponieważ gaz ogrzewa zarówno garnek, jak i otaczające powietrze. Ponieważ nagrzewa się również okap, opary unoszą się i napotykają ciepły element, co powoduje ich parowanie. Natomiast płyty indukcyjne ogrzewają garnek, ale nie ogrzewają otaczającego go powietrza; dlatego w przypadku, kiedy opary się unoszą, napotykają zimny element, co powoduje ich przekształcenie w krople, które następnie opadają na płytę. Kondensacja jest jednakże zjawiskiem naturalnym. Zalecamy włączenie okapu na 5–10 minut przed rozpoczęciem gotowania i wyłączenie go 10-15 minut po jego zakończeniu.

10. Jak podłączyć przewody silnika w okapie Elica?

W przypadku tego typu czynności sugerujemy skontaktowanie się z wyspecjalizowanym technikiem. Aby zamówić serwis techniczny prosimy o skontaktowanie się z partnerem serwisowym w twojej okolicy, wskazanym pod tym linkiem, przygotować 12NC i numer seryjny produktu. Obie te informacje znajdują się na tabliczce charakterystyki produktu.
 

11. Jak zamontować pokrętło okapu Elica?

W przypadku tego typu czynności sugerujemy skontaktowanie się z wyspecjalizowanym technikiem. Aby zamówić serwis techniczny prosimy o skontaktowanie się z partnerem serwisowym w twojej okolicy, wskazanym pod tym linkiem, przygotować 12NC i numer seryjny produktu. Obie te informacje znajdują się na tabliczce charakterystyki produktu.

12. Jak otworzyć okap wyspowy Elica?

W przypadku tego typu czynności sugerujemy skontaktowanie się z wyspecjalizowanym technikiem. Aby zamówić serwis techniczny prosimy o skontaktowanie się z partnerem serwisowym w twojej okolicy, wskazanym pod tym linkiem, przygotować 12NC i numer seryjny produktu. Obie te informacje znajdują się na tabliczce charakterystyki produktu.

13. Jak przebiega czyszczenie silnika w okapie Elica?

W przypadku tego typu czynności sugerujemy skontaktowanie się z wyspecjalizowanym technikiem. Aby zamówić serwis techniczny prosimy o skontaktowanie się z partnerem serwisowym w twojej okolicy, wskazanym pod linkiem, przygotować 12NC i numer seryjny produktu

Zakup produktów

1. Gdzie mogę obejrzeć urządzenia?

Urządzenia marki Elica są dostępne w większości sklepów. Adres i dane kontaktowe najbliższego sklepu można znaleźć pod wskazanym niżej linkiem:
https://www.elica.com/PL-pl/dystrybucja.

2. Najbliższy dystrybutor znajduje się bardzo daleko. Czy mogę zakupić urządzenia bezpośrednio?

Nabycie urządzeń bezpośrednio od producenta nie jest możliwe. Elica posiada jednak szeroką sieć dystrybutorów rozlokowanych na całym terytorium Włoch. Adres i dane kontaktowe najbliższego sklepu można znaleźć pod wskazanym niżej linkiem:
https://www.elica.com/PL-pl/dystrybucja.

3. W jaki spoób mogę zamówić części zamienne i akcesoria?

Części zamienne, akcesoria oraz filtry można kupić pod wskazanym niżej linkiem:
https://shop.elica.com.

4. Gdzie mogę obejrzeć urządzenia dostępne w katalogu?

Możesz przeglądać wszystkie urządzenia Elica pod wskazanymi niżej linkami:

Montaż

1. Is a hole drilling template provided for all the models?

1. Czy wszystkie modele okapów są dostarczane z wzornikiem do wiercenia otworów? Nie wszystkie modele okapów Elica są sprzedawane z wzornikiem do wiercenia otworów dostarczonym w opakowaniu. Jeśli chcesz sprawdzić, czy dany model posiada wzornik albo chcesz zamówić odpowiedni, wypełnij formularz w zakładce Skontaktuj się z nami, podając 12-cyfrowy kod zaczynający się od „208”, wskazany na tabliczce identyfikacyjnej urządzenia lub kod PRF, który możesz znaleźć w katalogu lub na stronie www.elica.com w części produktowej.

2. Zakupiłem okap i chciałbym wcześniej wywiercić otwory do jego zamocowania. Czy mogę uzyskać instrukcję i wzornik do wiercenia otworów?

Wzornik do wiercenia otworów jest już załączony w opakowaniu okapu, w tych urządzeniach, w których jest dostarczany. Aby zamówić wzornik z wyprzedzeniem, wypełnij formularz w zakładce Pomoc, podając 12-cyfrowy kod zaczynający się od „208”, wskazany na tabliczce identyfikacyjnej wewnątrz produktu lub kod PRF, który możesz znaleźć w katalogu lub na stronie internetowej www.elica.com w części produktowej. Przed wydrukowaniem wzornika sprawdź wymiary wskazane w dokumencie, a także odpowiednią skalę.

3. Czy mogę wywiercić mniejszy otwór wylotowy?

Średnica otworu wylotowego nie może być nigdy mniejsza od 20% pierwotnej średnicy. Zmniejszenie otworu o więcej niż 20% spowoduje znaczne obniżenie wydajności okapu i zwiększenie jego poziomu hałasu. Na przykład, jeżeli otwór wylotowy ma wymiar 150 mm, przekrój może zostać zredukowany do maksymalnie 125 mm. Jeżeli otwór wylotowy ma wymiar 125 mm, może zostać zredukowany do 100 mm. Możesz kupić oryginalne przewody rurowe pod wskazanym niżej linkiem:
https://shop.elica.com/en/list-accessori/list-tutte-le-tubazioni.html.

W niektórych modelach zredukowanie średnicy otworu wylotowego oparów nie jest możliwe, dlatego zalecamy przeczytanie wskazówek zamieszczonych w instrukcji, którą można pobrać na stronie internetowej Elica, w karcie katalogowej odpowiedniego modelu urządzenia.

4. Zakupiłem okap wyspowy. Czy mogę odprowadzić rurę z boku?

W takim przypadku, aby zapewnić również przyjemny efekt estetyczny, należy przeprowadzić modyfikację wykonując sufit podwieszany, który umożliwi częściowe wysunięcie kominu górnego. Wszelkie zmiany w urządzeniu spowodują utratę praw do gwarancji. Aby zagwarantować prawidłowy montaż należy przestrzegać faz wskazanych w instrukcji.

5. Zakupiłem okap w wersji wyciągowej. Powinienem wykonać otwór wylotowy w górnej części pomieszczenia?

Otwór wentylacyjny w wersji wyciągowej nie jest konieczny, ponieważ przewód rurowy okapu spełnia funkcję otworu wentylacyjnego wymaganą przepisami. Jeśli w okapie zainstalowano zawór zwrotny spalin, otwór jest konieczny, ponieważ przepisy wymagają obecności wylotu na zewnątrz, który uniemożliwi gromadzenie się szkodliwych dwutlenków. Przed zamontowaniem okapu powinieneś pobrać kartę danych technicznych, aby zapoznać się z informacjami technicznymi urządzenia.

6. Jeśli ze względu na potrzeby montażowe muszę umieścić okap niżej niż jest to zalecane w instrukcji, to czy gwarancja będzie nadal ważna?

Zainstalowanie okapu na wysokości niższej niż zalecana w instrukcji powoduje wygaśnięcie gwarancji i zagraża użytkownikowi, gdyż powoduje, że funkcjonowanie urządzenia przestaje być bezpieczne. Ponadto, jeśli instrukcja montażu płyty określa większą odległość, należy to uwzględnić.

7. Jak zamontować osłonę kanału w okapie Elica?

Kanał kominowy osłaniający przewody rurowe znajduje się w wielu modelach Elica, instrukcje montażu są zamieszczone w książeczce. Natomiast w pozostałych modelach komin należy zakupić w razie potrzeby; odpowiednie instrukcje montażu znajdują się w opakowaniu urządzenia. Zalecamy udać się do specjalistycznego sklepu, który doradzi w zależności od potrzeb. Znajdź najbliższy punkt sprzedaży pod linkiem poniżej: Dystrybucja | Elica.
 

Płyta wyciągowa NikolaTesla

1. Jak funkcjonuje NikolaTesla?

NikolaTesla to pierwsza płyta indukcyjna downdraft firmy Elica, w której wykorzystywana jest najnowocześniejsza technologia wyróżniającą się swoim designem, o wyraźnych liniach i wysoką jakością zastosowanych materiałów, łącząca funkcje dwóch urządzeń gospodarstwa domowego w jednym. Zmień swoje postrzeganie kuchni: NikolaTesla łączy perfekcję i design płyty grzewczej z innowacyjną technologią okapu o dużej mocy i bezszelestnej pracy.

2. Gdzie mogę obejrzeć różne modele urządzenia?

Adres i dane kontaktowe najbliższego sklepu można znaleźć pod wskazanym niżej linkiem:
https://www.elica.com/PL-pl/dystrybucja.

3. Jak czyścić płytę indukcyjną Elica NikolaTesla?

Płytę należy czyścić po każdym użyciu. Nie używać szorstkich gąbek lub druciaków. Ich używanie może z czasem spowodować uszkodzenie szklanej powierzchni. Nie stosować chemicznych środków drażniących, typu środki do czyszczenia piekarników w spraju lub odplamiacze. Po każdym użyciu zaczekać na ochłodzenie płyty i czyścić ją usuwając z niej osady oraz plamy spowodowane przez resztki potraw. Cukier lub potrawy o dużej zawartości cukru powodują uszkodzenie płyty grzewczej i należy je natychmiast usunąć. Sól, cukier i piasek mogą porysować szklaną powierzchnię. Stosować miękkie ściereczki, ręczniki kuchenne papierowe lub specjalne produkty zalecane do czyszczenia płyty. Nie używać oczyszczaczy parowych. W razie przypadkowego lub nadmiernego rozlewania płynów z garnków, zawór odpływowy znajdujący się w dolnej części urządzenia może zostać otwarty, umożliwiając w ten sposób usunięcie wszelkich pozostałości i umożliwienie wyczyszczenia w warunkach najwyższego stopnia higieny. Do czyszczenia urządzenia stosować szmatkę zwilżoną w neutralnych detergentach płynnych. Nie używać narzędzi lub przyrządów do czyszczenia. Unikać stosowania środków zawierających składniki ścierne, nie stosować alkoholu.

4. Co oznacza Bridge zone?

Funkcja Bridge zone to modułowa technologia indukcyjna umożliwiająca gotowanie w obszarze znajdującym się pomiędzy dwoma polami gotowania, znajdującymi się po tej samej stronie płyty.

5. Jakich garnków mogę używać dla modeli NikolTesla?

Garnki przystosowane do gotowania indukcyjnego muszą być oznaczone specjalnym symbolem. Stanowczo zalecamy stosowanie naczyń kuchennych, których dno jest wykonane ze stali ferromagnetycznej. Nie stosować naczyń z dnem perforowanym, ponieważ będą nierównomiernie przewodzić ciepło. Nie zaleca się używania naczyń z płaskim, gładkim i równym dnem. Możesz kupić oficjalne naczynia Elica pod wskazanym niżej linkiem:
https://shop.elica.com/en/pentole/list.html.

6. Co może powodować błąd E/2?

Błąd E2 oznacza przekroczenie maksymalnej dopuszczalnej temperatury.

7. Czy pod płytą Tesla można zamontować piekarnik lub inne urządzenie gospodarstwa domowego?

Nie można, musi być zapewniona odpowiednia odległość, (której wymiary są wskazane w instrukcji montażu), aby umożliwiać chłodzenie elementów wewnętrznych.

8. Czy można czyścić komorę pod filtrem przeciwtłuszczowym bez demontowania płyty indukcyjnej?

Tak, można ją czyścić bez ryzyka kontaktu z powierzchniami, które mogłyby zostać uszkodzone.

9. Posiadam garnek aluminiowy lub miedziany. Czy mogę go używać na płycie?

Ogólnie rzecz biorąc nie jest to możliwe, ponieważ te materiały nie są magnetyczne. Sprawdzić podstawę garnka przy życiu magnesu, aby zweryfikować przewodzenie.

10. Jakie są różnice pomiędzy funkcjami Autocapture i Airmatic?

Funkcja Autocapture dostosowuje wydajność wyciągową do maksymalnego poziomu gotowania używanego w strefie gotowania, podczas, kiedy funkcja Airmatic (występuje tylko w NikolaTesla Switch) ustawia najbardziej odpowiednią moc wyciągową, w oparciu o dane odczytywane przez czujnik, który odróżnia jakość oparów i rodzaj gotowania.

11. W przypadku rozlania dużej ilości płynów, czy będą one kierowane do centralnej komory, którą można z łatwością opróżnić za pomocą specjalnego zaworu bezpieczeństwa?

Tak, ten zawór ma postać otworu z plastikową nasadką, którą można z łatwością zdjąć i ponownie nałożyć. Jeśli chcesz, możesz również wyjąć całą tackę, która jest utrzymywana w pozycji przy pomocy 2 zatrzasków lub magnesów.

12. Czy nazwa płyty kuchennej z okapem wyciągowym downdraft jest hołdem dla inżyniera Nikoli Tesla, który opracował nowy system generowania i przesyłu prądu przemiennego?

Tak. Podobnie, jak NikolaTesla zrewolucjonizował współczesny świat swoim wynalazkiem, Elica zrewolucjonizowała sposób gotowania na płycie kuchennej z okapem wyciągowym downdraft NikolaTesla.

13. Czy funkcja POT DETECTOR odczytuje obecność garnków na płycie?

Tak. Urządzenie automatycznie odczytuje obecność garnków w strefach gotowania i aktywuje je tylko wtedy, kiedy tam rzeczywiście występują. Możesz kupić oficjalne garnki Elica pod wskazanym niżej linkiem:
https://shop.elica.com/en/pentole/list.html.

14. Ile kg może zważyć waga w modelu NikolaTesla Libra?

Waga w tym modelu może zważyć do 10 kg.

15. Czy NikolaTesla Flame może być zasilany z zastosowaniem metanu i LPG?

Tak. Dysze umożliwiające instalowanie urządzenia w preferowanej kombinacji są dostarczone w opakowaniu (standardowo, są montowane dysze pod metan).

16. Czy jest możliwe ustawienie ogranicznika poboru energii?

Tak. Umożliwi to funkcja Ograniczenia Mocy. Sprawdź w instrukcji płyty w jakim stopniu można ograniczyć zużycie energii. Funkcja ta może być aktywowana po zamontowaniu płyty kuchennej z okapem wyciągowym downdraft, wykonując procedurę opisaną w instrukcji. Ogranicznik mocy ogranicza całkowity pobór energii przez płytę. Ustawienie wyższej wartości powoduje, że płyta automatycznie redukuje moc pierwszej aktywowanej płyty.

17. Czy funkcja Temperature Manager umożliwia utrzymywanie temperatury gotowej potrawy?

Tak. Jest to poziom znajdujący się pomiędzy wartościami 0 i 1, który utrzymuje stałą temperaturę, idealną w celu utrzymania ciepła gotowej do podania potrawy.

Ta funkcja umożliwia ustawienie temperatury na 3 różnych, wstępnie ustalonych poziomach tylko w urządzeniach NikolaTesla One HP, czyli.:

  • Dla powolnego rozpuszczania delikatnych produktów nie wywierającego wpływu na ich właściwości (np. czekolada, masło itp.).
  • Dla utrzymania temperatury gotowych potraw nie doprowadzając do uzyskania temperatury wrzenia.
  • Dla duszenia potraw przez dłuższy czas (np. ragout, zupy, zupy jarzynowe, bainmarie) poprzez utrzymywanie kontrolowanego poziomu gotowania i zapobieganie wykipieniu lub przypaleniu potraw na dnie garnka.

18. Na wyświetlaczu płyty kuchennej z okapem wyciągowym downdraft NikolaTesla pojawia się kod błędu. Co powinienem zrobić, aby rozwiązać ten problem?

Przejrzyj najpierw instrukcję montażu, aby sprawdzić możliwość samodzielnego usunięcia usterki (patrz Rozwiązywanie problemów). Jeśli nie jest to możliwe, skontaktuj się z lokalnym partnerem serwisowym wskazanym w tym miejscu link lub Skontaktuj się z nami i podaj kod błędu.

19. Aby zapewnić optymalny wyciąg w przypadku garnków o wysokości powyżej 20 cm, powinienem użyć pokrywki w celu kierowania oparów do systemu wyciągowego?

Tak, to zawsze dobry pomysł. Możesz kupić oryginalne garnki i pokrywki Elica pod wskazanym niżej linkiem:
https://shop.elica.com/en/pentole/list.html.

20. Co to jest Power Booster?

Jeżeli urządzenie jest wyposażone w funkcję Power Booster, oznacza to, że posiada dodatkowy poziom mocy, który pozostaje aktywny przez maksymalnie 10 minut, po tym czasie moc urządzenia powraca do wcześniej ustawionego poziomu.

21. Czy mogę używać więcej niż jedną strefę z funkcją Power Booster w tym samym czasie?

NikolaTesla posiada 4 strefy gotowania: 2 po prawej i 2 po lewej stronie. Suma stref gotowania z prawej lub z lewej strony nie może przekraczać wartości 16 A = 3700 W. W związku z tym możliwe jest używanie tylko jednej strefy z funkcją Power Booster z każdej strony. W przypadku ustawienia wyższej mocy, zarówno po prawej, jak i lewej stronie, płyta automatycznie zredukuje moc pierwszego aktywowanego obszaru gotowania. Jeżeli natomiast NikolaTesla jest ustawiony z funkcją Ograniczenia Mocy, ten limit będzie niższy od ustawionego poziomu. Zalecamy jednakże sprawdzić zalecenia zamieszczone w instrukcji użytkowania i konserwacji urządzenia.

22. Jak mogę zapobiegać zarysowaniom na płycie indukcyjnej?

Aby zapobiegać zarysowaniom na płycie indukcyjnej, sugerujemy UNIKAĆ używania garnków, których spód nie jest idealnie płaski, ze spodem emaliowanym lub szorstkim. Ponadto po każdym użyciu zaczekać na ostygnięcie płyty, a dopiero wtedy ją umyć, usuwając z niej zaschnięte osady i plamy spowodowane przez wyciekanie potraw podczas gotowania. Cukier, sól lub potrawy o dużej zawartości cukru mogą powodować uszkodzenie płyty i należy je natychmiast usuwać. Aby usunąć osady należy użyć miękkiej szmatki, chłonnego papieru kuchennego lub specjalnych środków do czyszczenia płyty.

23. Jak wymienić/przekształcić płytę gazową na płytę indukcyjną?

Aby wymienić płytę gazową na NikolaTesla, sugerujemy skontaktować się ze specjalistycznym sklepem, który zaprojektuje instalację w zależności od twoich potrzeb. Znajdź najbliższy punkt sprzedaży pod linkiem poniżej: Dystrybucja | Elica.

24. Co zrobić w przypadku, kiedy płyta indukcyjna jest hałaśliwa?

Jeżeli właśnie zainstalowane urządzenie wydaje nietypowe dźwięki, zalecamy skontaktować się z osobą, przez którą zostało zainstalowane. Przyczyną hałasu może być nieodpowiedni przewód rurowy (rozmiar, typ, długość, oklejenie taśmą) lub nieprzestrzeganie zaleceń zamieszczonych w instrukcji użytkowania urządzenia.

25. Na jaką wartość kW należy ustawić płytę indukcyjną NikolaTesla?

Na stronie internetowej Elica.com w parametrach technicznych każdego urządzenia podany jest pobór mocy w kW oraz odpowiednie ograniczenia mocy (power limitation), które mogą być ustawiane. Funkcję tę można również aktywować po zainstalowaniu płyty w wersji pochłaniającej, przestrzegając procedury wskazanej w książeczce.

26. Ile wynosi zużycie płyty indukcyjnej NikolaTesla?

Zużycie płyty jest uzależnione od różnych czynników:
-ustawiony pobór mocy w kW;
-aktywacja lub brak funkcji ograniczenia mocy;
-liczba używanych jednocześnie płyt;
-moc ustawiona dla każdej płyty;
-rodzaj gotowania i używane narzędzia kuchenne.
Informacje dotyczące zużycia i oszczędności energii są podane w instrukcji użytkowania i konserwacji oraz w charakterystykach technicznych każdego urządzenia.