METRO APPLIANCES AND MORE

5313 South Mingo Road - 74146 Tulsa Oklahoma