Informace o výrobku

1. Jak mohu určit model výrobku, který mám doma?

Model každého výrobku je uveden na výrobním štítku s příslušnými technickými údaji. Na štítku je uveden 12místný kód, který začíná číslem “208” nazvaným 12NC. Abyste si mohli přečíst veškeré údaje, je třeba odstranit ochranné hliníkové mřížky filtru. Mimo jiné stříbrný štítek určitých modelů je také duplikován v dokumentaci výrobku.

2. Co znamená 12NC a kde se nachází?

Jedná se o výrobní číslo, které obsahuje 12místný kód a začíná číslem 208 a je vždy natištĕn na stříbrném štítku uvnitř výrobku. Tento kód je nezbytný k identifikaci modelu digestoře, k objednání filtrů, příslušenství a/nebo náhradních dílů, kromĕ vyžádání si technické pomoci.

3. Co mám dĕlat pokud štítek není zcela čitelný?

V případĕ, že je výrobní štítek poškozený nebo z části nečitelný, doporučujeme odeslat fotografii tohoto štítku vyplnĕním formuláře v sekci Kontaktujte nás. Pokusíme se znovuzískat nezbytné údaje a vyřešit tak váš požadavek.

Použitĺ výrobku

1. Jaký je rozdíl mezi odtahovou a filtrační (recirkulační) verzí?

Digestoře Elica mohou fungovat ve dvou odlišných verzích:

  • Odsavač par (digestoř) v ODTAHOVÉ verzi, kuchyňské páry jsou odtahovány mimo budovu. Jedná se o jeden z nejbĕžnĕjších typů digestoře, neboť zaručuje velký výkon, maximální průtok a nízkou hlučnost.
  • U FILTRAČNĺ verze nasává nepříjemné pachy a páry pomocí speciálního filtru a poté je vzduch navrácen zpĕt do kuchynĕ. Tento typ je vhodný v situacích bez odtahového potrubí, aby nedošlo k únikům a odvodu tepla mimo budovu.

 

ODTAHOVÝ

 

 

FILTRAČNĺ

 

2. Jaké potrubí musím použít k získání nejlepšího výkonu?

Volba potrubí závisí na typu nutné konfigurace týkající se kuchyňského prostředí. Doporučujeme použít:

  • pružné flexibilní trubky, pokud existuje přímý výstup;
  • pevné trubky, je-li nutné zmenšit průřez nebo za předpokladu ohybů. Tento typ trubek má vůči ohebným nebo vlnitým nížší hlučnost.

Můžete si na této webové stránce stáhnout naší příručku týkající se potrubí:
https://shop.elica.com/en/magazine/detail/a-guide-to-piping-purchases.html

Abyste získali lepší výkon je nutno aby průměr odváděcího potrubí odpovídal průměru výstupu z digestoře (přípojné hrdlo). Pokud není možno instalovat výše uvedené trubky, doporučujeme je zmenšit maximálnĕ o 20%. Při použití trubky menšího průmĕru než o 20% průmĕru výstupu tj. přípojného hrdla negativnĕ ovlivňují průtok a zvyšují hlučnost digestoře. Určité modely nejsou předurčeny k redukci, proto doporučujeme zkontrolovat uživatelskou příručku a zkontrolovat tuto možnost.

3. Doporučujete odtahovou nebo filtrační (recirkulační) verzi digestoře?

Firma Elica doporučuje namontovat odtahovou verzi digestoře, neboť zaručuje velký výkon a nasávací schopnost, maximální průtok a nízkou hlučnost. Jen v případech, kdy není možné z logistických i prostorových důvodů (například v situacích bez přípojného hrdla), namontovat vzduchový kanál pro odvod vzduchu ven, nebo přemĕnit verzi digestoře na filtrační verzi.

4. Mohu zmĕnit verzi namontovaného spotřebiče na jinou?

Vĕtšinu odsavačů par (digestoří) firmy Elica lze přemĕnit verzi s přímým odtahem na filtrační recirkulační verzi a též naopak. Abyste mohli provést správnĕ tuto zmĕnu, je nutno si prostudovat uživatelskou příručku a zakoupit si nezbytné příslušenství. Pokud chcete zjistit, zda váš spotřebič může být přemĕnĕn, napište nám prostřednictvím formuláře v sekci Kontaktujte nás s uvedením kódu 12NC.

Náhradnĺ dĺly, filtry a přĺslušenstvĺ

1. Jak často musím mĕnit uhlíkové filtry?

Pravidelná výmĕna uhlíkového filtru je nezbytná, pokud vlastníte variantu recirkulační digestoře. Každý filtr je navržen specificky tak, aby maximalizoval schopnost čištĕní vzduchu. K zajištĕní nejlepších výsledků filtrování doporučujeme mĕnit aktivní uhlíkový filtr každé 3 až 4 mĕsíce.

2. Jaký je rozdíl mezi standardním uhlíkovým filtrem a filtry long life?

Standardní uhlíkové filtry jsou jednorázové a filtry je třeba mĕnit každé 3 - 4 mĕsíce. Filtry long life mají delší životnost a vydrží 3 roky, údržba je nedílnou součástí pro správnou filtrační funkci a je nezbytné je pravidelnĕ čištit, každé 2-3 mĕsíce je mýt, jsou vhodné k mytí v myčce na 65° nebo ručnĕ nejlépe prostředkem s neutrálním pH a teplou vodou a poté je 10 minut osušit v troubĕ při 100°. Pokud chcete získat více informací, stáhnĕte si naše pokyny ke koupi uhlíkových filtrů na této webové adrese:
https://shop.elica.com/en/guida-filtri.html.

3. Jaké filtry se mohou namontovat na NikolaTesla?

Pokud budete instalovat NikolaTesla ve filtrační variantĕ existuje možnost namontovat keramické filtry. Tyto filtry vydrží 2-3 roky a lze je regenerovat v troubĕ 45 minut při 200°. Pro řádnou údržbu je nejlépe tuto operaci opakovat každé 3 mĕsíce. U nĕkterých modelů, jako je NikolaTesla Libra, Prime a Flame lze nainstalovat jednorázové uhlíkové filtry.

4. Jak čistit tukové filtry?

Čistit tukové filtry znamená udržovat filtrační systém digestoře v optimálním stavu a zajistit dlouhou životnost a správnou funkčnost. Tukový filtr je potřeba ručnĕ omývat nebo lze též použít myčku (při nízké teplotĕ) prostředky s neutrálním pH (krátký cyklus). Mytí musí být pravidelné, alespoň jednou mĕsíčnĕ a podle vašich potřeb. Také doporučujeme pravidelnou výměnu filtrů, aby se zvýšily schopnosti absorbovat mastnoty a páry. Způsob mytí filtru kontrolujte vždy podle příručky k použití.

5. Co dĕlat když hliníkové filtry po mytí v myčce zmĕnily barvu?

Při mytí v myčce tukový filtr se může odbarvit, což ale nemá absolutní vliv na jeho charakteristické filtrační vlastnosti a výkon.

6. Co dĕlat když nemohu nainstalovat uhlíkový filtr?

Instalovat uhlíkový filtr je normální velmi jednoduchý i rychlý úkon. Všechny informace najdete v návodu k montáži vašeho spotřebiče. Pokud jste návod k montáži ztratili, můžete si ho stáhnout přímo v informačním listu vašeho modelu.

7. Pokud nemĕním pravidelnĕ uhlíkový filtr, mohlo by dojít k poškození digestoře?

Uhlíkový filtr zajišťuje čištĕní odsávaného špatného vzduchu, který vzniká při vaření. Uhlíkový filtr má určitý životní cyklus: časem nahromaděné částice tuku zabraňují průchodu vzduchu a tím zhoršují schopnost odstraňovat nežádoucí pachy, dochází ke zvýšení hlučnosti motoru. Uhlíkový filtr díky rostlinnému složení aktivního uhlíku má schopnost zadržovat nepříjemné pachy, částice e látky, které neutralizuje a přivádí do místnosti nový vzduch. Uhlíkový filtr je nutno pravidelnĕ mĕnit, pokud je digestoř ve filtrační verzi. Chcete-li získat více informací, stáhnĕte si naše pokyny ke koupi uhlíkových filtrů na této webové adrese:
https://shop.elica.com/en/magazine/detail/guida-all-acquisto-dei-filtri-carbone.html.

8. Proč je důležité používat originální náhradní díly Elica?

Firma Elica vám doporučuje používat jen originální náhradní díly a příslušenství, abyste si zajistili výborné výsledky a bezproblémový provoz. Spolehlivost, výkon a bezpečnost mohou zajistit jen kvalitní náhradní díly a příslušenství, vyrobené podle přísných výrobních kritérií, které může zaručit jen mateřská firma, což vám pomůže udržet postupem času vysoký výkon výrobků Elica.

9. Jak mám čistit digestoř a dosáhnout nejlepších výsledků?

Čištění odsavače musí být prováděno s neutrálními čistícími prostředky (PH7), které nejsou ani zásadité ani kyselé: je nutné zkontrolovat, zda v čistícím prostředku nejsou žádné škodlivé látky, jako je sodík, čpavek, chlor nebo kyselina. Je-li odsavač vyroben z nerezové oceli, je důležité při koupi věnovat pozornost typu čistícího prostředku, kterým má být vyčištěn, protože přítomnost výše uvedených látek může mít degenerativní účinek na nerezovou ocel a nevhodný čistící prostředek může způsobovat vznik skvrny nebo rzi. Odsavač par je nutno často čistit zevnitř a zvenku a řídit se podle návodu k montáži. Nedodržením pokynů ohledně čištění spotřebiče, výměny, čištĕní filtrů a příslušenství vzniká riziko požáru.

10. Mohu si objednat příslušenství a náhradní díly přímo od výrobce?

Příslušenství a originální filtry Elica lze objednat přímo na https://shop.elica.com. Pro další informace nás kontaktujte prostřednictvím formuláře Kontaktujete nás. Pokud potřebujete originální náhradní díl můžete si jej vyžádat písemnou formou v sekci Kontaktaktujte nás na webové adrese firmy Elica s uvedením kódu 12NC.

11. Mohu si objednat filtry a příslušenství online?

Náhradní díly, filtry a příslušenství Elica lze objednat přímo na https://shop.elica.com. Pro další informace nám napište na Kontaktaktujte nás s uvedením kódu 12NC.

12. Jak mohu pro svůj spotřebič koupit potrubí nebo komínové trubky?

Aby se mohli vyřešit technické a estetické problémy týkající se instalace digestoře v odtahové verzi, Elica nabídla různé potrubní a komínové systémy. Jejich rozmĕry jsou zmenšeny a výborná ovladatelnost umožňují velmi snadné použití, uplatnění i manipulaci. Můžete si stáhnout příručku pro koupi potrubí na této webové adrese:
https://shop.elica.com/en/magazine/detail/a-guide-to-piping-purchases.html.

Chcete-li si zažádat o cenovou nabídku a koupit komínovou trubku pro vaši odsavač, doporučujeme napsat do sekce Kontaktujete nás na webové stránce Elica s uvedením výrobního kódu 12NC.

13. Jak mohu získat informace o objednávce online?

Veškeré informace týkající se již uskutečněných objednávek online, můžete získat po vyplnĕní formuláře v sekci kontaktaktujte nás. V každém případĕ poskytujeme též aktivní neplacenou službu SMART ALERT na internetové adrese, což je uvedeno ve fázi platby do 24hod od doručení objednaného zboží přímo od kurýra.

14. Jak zjistím zda moje digestoř funguje s dálkovým ovladačem?

Abyste mohli zjistit, zda váš odsavač může mít dálkové ovládání, je potřeba vyplnit formulář v sekci Kontaktujte nás. Chcete-li zjistit kompatibilitu mezi výrobky a příslušenstvím, je nezbytné uvést kód 12NC odsavače par: 12místný kód, který začíná číslem “208” na stříbrném štítku uvnitř výrobku. V každém případĕ kompatibilita je specifikována v příručce k použití a údržbĕ každého výrobku.

15. Mohu koupit hrnce a poklice NikolaTesla?

Originální hrnce a poklice Elica můžete nakoupit na následující internetové adrese:
https://shop.elica.com/en/pentole/list.html.

Technická pomoc

1. Jaká je záruční doba na výrobky Elica?

Pro veškeré výrobky Elica platí zákonná záruční doba 24 mĕsíců. U každého výrobku naleznete informace o záručních podmínkách.

2. Jak se provádí test odsávání digestoře?

Funkční zkouška odsávání se provádí kontrolou výstupu vzduchu v horní části odsavače, jednoduše bez nasazeného potrubí, přičemž je nutno ponechat výstup volný, za chodu digestoře je nutno střídat rychlost. Pokud uniká vzduch znamená, že odsavač funguje pravidelnĕ.

3. Co dĕlat když digestoř neodsává?

Digestoře Elica mohou být nainstalovány v odtahové a filtrační verzi.

Pokud je digestoř v odtahové verzi, znečištěný vzduch se odvádí prostřednictvím odtahového potrubí z místnosti. Pro řádnou funkčnost odtahové verze doporučujeme se řídit podle následujících pokynů:

  • je potřeba použít potrubí jen minimální dostatečné délky;
  • používejte potrubí s nejmenším možným počtem ohybů (maximální úhel ohybu: 90°);
  • je rovněž nepřípustné zredukování předepsaného průřezu potrubí.

Pokud je digestoř namontována ve filtrační verzi, je nezbytné instalovat uhlíkový filtr do příslušného sedla. Uhlíkový filtr pohlcuje aromatické složky a vyčištĕný vzduch je poté vhánĕn zpĕt do místnosti, aniž je nutný odtah z místnosti. Uhlíkový filtr potřebuje pravidelnou údržbu.

4. Jaké informace potřebuji k vyžádání technické pomoci?

Chcete-li technickou pomoc doporučujeme se obrátit na servis ve vaší zónĕ a který je uveden zde link, s uvedením kódu 12NC a sériového čísla výrobku. Tyto dvĕ informace jsou natištěny na výrobním štítku.

5. Ztratil jsem návod k použití, co učinit?

Návod k použití pro každý typ odsavače je k dispozici na webové stránce elica.com, v informačním listu výrobku. Pokud není k dispozici, můžete si jej vyžádat vyplnĕním formuláře v sekci Kontaktujte nás.

6. Na spotřebiči je světelná blikající kontrolka, co učinit a na koho se mám obrátit?

Vĕtšina výrobků Elica jsou vybaveny automatickým senzorem regulujícím stupeň výkonu a signalizací nasycení filtrů. Pokud se signalizace aktivuje (LED světelná kontrolka) je potřeba čistit filtry a provést reset podle pokynů v návodu k použití. Pokud budete čistit bez provedení resetu, tlačítko bude stále aktivní a signalizace se nepřeruší. V takovém případĕ doporučujeme si přečíst návod k použití a provést reset nebo kontaktovat servis ve vaší zónĕ uvedený na webové adrese link. Pro správnou údržbu, Elica doporučuje čistit tukové filtry digestoře každých 40 hodin, pokud je používána bĕžným způsobem. Ohlednĕ uhlíkových filtrů, Elica je doporučuje mĕnit (v případĕ filtrů Long Life čistit) každých 160 hod provozu nebo každé 3/4 mĕsíce.

7. Zdá se mi, že digestoř vibruje, co musím zkontrolovat?

Je důležité pochopit, zda se jedná o mechanickou nebo elektronickou vibraci. Je třeba se poradit s místním centrem technické podpory, který je uveden na webové adrese link s uvedením kódu 12NC a datem zakoupení výrobku.

8. Musí se používat deflektor nebo kouřová zpětná klapka?

Kouřová zpětná klapka se doporučuje jen pro digestoř v odtahové verzi s přírubovým připojením s vyústĕním do společného kanálu tak, aby se zabránilo návratu pachů z jiných bytů. Digestoř pokud je to možné, musí mít odtahové trubky a nesmí být nasměrovány do společného kouřovodu. Chcete-li požádat o deflektor nebo o zpětnou klapku, můžete si o nĕ zažádat vyplnĕním formuláře v sekci Kontaktujte nás. Kouřová zpětná klapka musí být správnĕ instalována, aby zabránila zvýšení hlučnosti a tím snížením výkonu.

9. Z mé digestoře kape voda na varnou desku, proč?

V případě elektrických nebo indukčních varných panelů je normální, že se kondenzace změní na kapičky. Tento jev se obvykle nevyskytuje u plynových varných desek, protože plyn ohřívá hrnce a okolní vzduch. Tím se následně zahřívá i odsavač par, pára se zvedá a odpařuje, když se dostane do kontaktu s horkým předmětem. Indukční varná deska ohřívá pouze dno hrnce, a nikoliv okolní vzduch a v důsledku toho rostoucí páry přicházejí do styku s chladným odsavačem par, na kterém se mění v kapičky, které později mohou kapat na varnou desku. Jedná se o fyzikální jev. Doporučujeme vám, abyste spotřebič zapnuli alespoň 5/10 minut před vařením a vypnuli 10/15 minut po skončení.

Nákup výrobků

1. Kde si mohu prohlédnout výrobky?

Výrobky Elica jsou přítomny v nejlepších obchodech. Na naší webové stránce najdete nejbližší obchodní místa vaší zóny:
https://www.elica.com/CZ-cs/najit-obchodni-misto.

2. Distributor je velmi daleko, mohu zakoupit výrobky přímo od výrobce?

Výrobky nelze zakoupit přímo od výrobce. Společnost Elica má však rozsáhlou síť distributorů, kteří se nacházejí na celém území státu. Adresy nejbližších distributorů můžete najít na této webové adrese:
https://www.elica.com/CZ-cs/najit-obchodni-misto.

3. Jak zakoupit náhradní díly a příslušenství?

Náhradní díly, příslušenství a filtry lze zakoupit přímo na následující webové adrese:
https://shop.elica.com.

4. Co jsou Air Partner Elica?

Air Partner jsou de facto obchodní místa v kterých můžete najít výrobky Elica přímo v Showroom. V obchodních místech AIR PARTNERS si můžete výrobky Elica vyzkoušet vy sami. Projekt AIR PARTNERS byl vytvořen, aby vám nabídl fascinující zážitek týkající se úpravy vzduchu v domácím prostředí. Adresy nejbližších obchodních míst můžete najít na této webové stránce:
https://www.elica.com/CZ-cs/najit-obchodni-misto.

5. Kde si mohu prohlédnout katalog výrobků?

Všechny výrobky fy Elica si můžete prohlédnout na následujících webových stránkách:

Instalace

1. Montážní šablonu mají všechny modely?

Ne všechny modely digestoří Elica se prodávají s montážní šablonou. Chcete-li zjistit, zda je šablona dodávána k určitému modelu, nebo si ji vyžádat, doporučujeme vyplnit formulář v sekci kontaktujte nás s uvedením 12místného kódu, který začíná číslem “208” na stříbrném štítku uvnitř výrobku nebo kód PRF, který najdete v katalogu nebo na webové adrese www.elica.com v sekci výrobku.

2. Zakoupil jsem výrobek a chtĕl bych předem vyvrtat upevňovací otvory. Mohu si vyžádat návod k použití nebo montážní šablonu?

Montážní šablona u výrobků ve kterých je přítomna, je již součástí balení odsavače. Chcete-li si zažádat předem o šablonu, vyplňte formulář v sekci Podpora, uveďte 12-ciferný kód, který začíná číslem “208” nachází se vždy na štítku výrobku, nebo kód PRF, který najdete v katalogu nebo na webové adrese www.elica.com v sekci výrobku. Než si vše vytisknete, zkontrolujte předem podle dokumentace rozmĕry a stupnici.

3. Mohu zúžit otvor na výstup kouře?

Průmĕr otvoru výstupu by nemĕl být nikdy zmenšen o více než 20% původního průměru. Zmenšení o více než o 20% snižuje výkonnost a drasticky zvyšuje hlučnost digestoře. Například pokud je výstup 150mm, lze zmenšit odtah na maximálně 125mm. Je-li průměr 125mm, může být zmenšen na 100mm. Můžete zakoupit originální trubky přímo na webové adrese:
https://shop.elica.com/en/list-accessori/list-tutte-le-tubazioni.html.

Určité modely neumožňují redukce výstupu, proto doporučujeme zkontrolovat uživatelskou příručku, kterou si můžete stáhnout na webové stránce firmy Elica a v informačním listu požadovaného modelu zkontrolovat, zda tato možnost existuje.

4. Koupil jsem ostrůvkový odsavač, mohu vyvést odtahové potrubí bokem odsavače?

V tomto případě, aby byl zachován dobrý estetický vzhled, je nutné provést změnu vytvořením falešného stropu, který umožňuje částečné protažení a zakrytí odtahového potrubí. Záruka se nevztahuje v důsledku nesprávného zásahu na výrobku bez povolení. Pro řádnou instalaci je nezbytné se řídit podle pokynů a pasáží uvedených v uživatelské příručce.

5. Koupil jsem odsavač v odtahové verzi, musím připravit otvor výstupu (odtahu) v horní části místnosti?

Vĕtrací otvor pro odtahovou verzi není nutný, neboť otvor potrubí odsavače je již proveden v souladu s předpisy. Pokud odsavač má zpĕtnou kouřovou klapku, otvor je nutný v souladu s příslušnými prováděcími předpisy stanovenými zákonem na odtah shromážděného škodlivého oxidu uhličitého mimo budovu. Před instalací odsavače doporučujeme si stáhnout technický list a přečíst si technické informace o výrobku.

6. Pokud z instalačních důvodů musím umístit digestoř nížeji než je uvedeno v návodu k použití, záruka propadne?

Umístĕním digestoře nížeji než jak je uvedeno v návodu k použití, nárok na záruku propadá z důvodu nedodržení bezpečnostních podmínek vztahujících se na uživatele, které nelze zajistit. Mimo jiné pokud je v návodu k montáži varné desky určena vĕtší vzdálenost, je nutno na to dbát.

NikolaTesla

1. Jak funguje NikolaTesla?

NikolaTesla je první indukční varnou deskou s integrovaným odsavačem Elica a je vybavena nejmodernĕjšími technologiemi s výrazným designem a vyznačuje se moderními liniemi z vysoce kvalitního materiálu materiály, který kombinuje funkce obou přístrojů do jednoho produktu. Zmĕňte pohled na kuchyň: NikolaTesla spojuje dokonalost a design varné desky s inovativní technologií vysoké výkonnosti a tiché digestoře.

2. Kde si mohu prohlédnout různé modely?

Adresy nejbližších obchodních míst můžete najít na této webové stránce:
https://www.elica.com/CZ-cs/najit-obchodni-misto.

3. Jak mohu čistit NikolaTesla?

Varná deska se musí čistit po každém použití. Nepoužívejte abrazivní houbičky a drátěnky. Jejich dlouhé používání by mohlo poškodit sklokeramickou desku. Nepoužívejte dráždivé chemické detergenty, jako spreje na trouby nebo odstraňovače skvrn. Po každém použití nechte varnou desku vychladnout a pak ji čistĕte, abyste odstranili připálené zbytky pokrmů a odolávající skvrny. Cukr nebo potraviny s vysokým obsahem cukru poškozují varnou desku a musí být ihned odstraněny. Sůl, cukr a písek mohou poškrábat povrch desky. Používejte měkký hadřík, savý kuchyňský papír nebo specifické přípravky na varné desky. Nepoužívejte parní čističe. V případĕ náhodného a značného přetečení tekutin z hrnců, je možné zasáhnout vypouštěcí klapkou stávající na spodní části výrobku, aby se odstranily všechny zbytky a bylo možné čistit bezpečným hygienickým způsobem. K čištĕní používejte výhradnĕ jen hadřík navlhčený neutrálním tekutým detergentem. K čištĕní nepoužívejte žádné nástroje nebo jiné kuchyňské nářadí. Nepoužívejte přípravky obsahující brusiva a nepoužívejte alkohol.

4. Co znamená Bridge zone?

Bridge zone je technologie indukčního modulu, která vám umožňuje vařit a sloučit dvě sousední varné zóny v jednu na stejné stranĕ.

5. Jaké hrnce mohu používat pro modely NIKOLATESLA?

Musí se používat hrnce označené specifickou značkou (symbolem) indukčního modulu. Doporučujeme a klademe důraz na používání hrnců s feromagnetickým dnem a nikoliv hrnce s perforovaným dnem, neboť mají částečnou vodivost. Doporučujeme používat hrnce s rovným, plochým a hladkým dnem. Můžete si zakoupit originální hrnce Elica na následující adrese:
https://shop.elica.com/en/pentole/list.html.

6. Proč došlo k chybĕ E/2?

Chyba E2 znamená, že došlo k převýšení maximálního povoleného teplotního limitu.

7. Lze instalovat pod deskou Tesly troubu nebo jakýkoli jiný spotřebič?

Ne, musí se zaručit prázdný prostor (rozmĕry jsou uvedeny v pokynech k montáži), a tím zajistit chlazení vnitřních komponentů.

8. Lze čistit prostor pod tukovým filtrem bez demontáže indukční desky?

Ano, je omývatelný bez nebezpečí doteku či kontaktu s povrchy, které by mohly způsobit poškození.

9. Mám hliníkový nebo mĕdĕný hrnec, mohu jej používat na desce?

Zpravidla jej nelze používat, neboť materiály nejsou feromagnetické. Zkuste otestovat dno hrnce magnetem, abyste zkontrolovali jeho vodivost.

10. Jaké jsou rozdíly mezi Autocapture a AirMatic?

Funkce Autocapture odsavače, který se přizpůsobuje počtu a výkonu maximálnĕ použitých varných zón, kdežto funkce Airmatic (k dispozici jen na NikolaTesla Switch) nastaví vhodný odsávací výkon na základĕ údajů inteligentních senzorů detekujících kvalitu kouřů (složení) a typologii vaření.

11. V případĕ velkého přetečení tekutin budou se shromažďovat v centrálním prostoru, který lze snadno vyprázdnit prostřednictvím příslušné bezpečnostní klapky?

Ano, tato klapka je de facto otvor s plastovým krytem, který lze snadno vyjmout a znovu vložit. Na přání, lze vyjmout celou vaničku připevněnou 2 západkami a v určitých případech magnetizovanou.

12. Je název odsávací desky Elica poctou inženýru NikoaTesla, který vynalezl moderní elektrický systém se střídavým proudem?

Ano, je to tak, neboť NikolaTesla svým vynálezem způsobil revoluci v moderním svĕtĕ, firma Elica způsobila revoluci ve způsobu vaření na odsávací varné desce NikolaTesla.

13. Umožňuje funkce POT DETECTOR rozpoznat přítomnost hrnců na varné desce?

Ano, automaticky vás informuje o hrncích postavených na varných zónách a aktivuje se jen za jejich přítomnosti. Originální hrnce Elica můžete zakoupit na následující webové adrese:
https://shop.elica.com/en/pentole/list.html

14. Do kolika KG lze vážit váhou zabudovanou v NikolaTesla Libra?

Maximální nosnost váhy je 10 kg.

15. NikolaTesla Flame může být napojen jak na zemní plyn tak na LPG?

Ano, uvnitř balení jsou přiloženy trysky k instalaci spotřebiče v kombinaci, kterou upřednostňujete (ve výchozím nastavení jsou již montovány trysky na zemní plyn).

16. Lze importovat omezovač absorpce energie (přepĕtí)?

Ano, jedná se o funkci Power Limitation. Zkontrolujte příručku odsávací varné desky, abyste zjistili jak lze omezit absorpci energie. Aktivaci můžete provést po instalaci odsávací varné desky podle pokynů uvedených v příručce. Omezovač výkonu omezuje celkovou absorpci desky. Nastavením vyšší hodnoty, deska ihned snižuje hodnotu na první aktivované plotýnce.

17. Umožňuje funkce Temperature Manager udržovat v teple již hotová jídla?

Ano, jedná se o úroveň mezi 0 a 1, která udržuje konstantní teplotu, což je ideální k udržování hotových jídel v teple.

Jen NikolaTesla One HP je vybaven touto funkcí, která umožňuje nastavit teplotu na 3 přednastavené úrovnĕ:

  • optimalizované vaření (roztavení) jemných typů potravin, aniž by ovlivnilo jejich vlastnosti (na př., čokoláda, máslo, atd.);
  • udržování jídel v teple delikátním způsobem a bez dosažení teplot varu;
  • vaření pokrmů po delší dobu (např. ragú, zeleninové polévky, minestrone, vaření ve vodní lázni) udržováním kontroly vaření lze zabránit nežádanému úniku pokrmů či připálenému hrnci.

18. Na displeji odsávací varné desky NikolaTesla najdu chybový kód, co dĕlat abych vyřešil problém?

Nejdříve zkontrolujte pokyny k montáži, zda problém můžete osobnĕ vyřešit (sekce Odstraňování závad). Jinak vám doporučujeme se obrátit na servis vaší zóny uvedený zde link nebo na kontaktujte nás s uvedením chybového kódu.

19. Abyste dosáhli optimálního odsávání u vyšších hrnců než 20 cm, doporučuje se používat poklici a tím nasměrovat páru k odsávacímu systému?

Ano, je to neustále doporučováno. Můžete si zakoupit originální hrnce a poklice Elica na následující webové adrese:
https://shop.elica.com/en/pentole/list.html

20. Co je funkce Power Booster?

Pokud výrobek je vybaven funkcí Power Booster to znamená, že je vybaven dodatečnou úrovní výkonu, který zůstává aktivní maximálnĕ 10 minut, po kterých se výkon vrátí do předešle nastavené úrovnĕ výkonu.

21. Mohu zároveň s Power Booster používat více zón?

NikolaTesla je vybaven 4 zónami vaření: 2 vpravo a 2 vlevo. Součet varných zón vpravo a vlevo nemůže přesahovat 16 A = 3700 W. Z tohoto důvodu s Power Booster lze používat na každé stranĕ jen jednu zónu. Nastavením více energie jak vpravo tak vlevo, deska automaticky snižuje výkon a to nejdříve na první aktivované varné zónĕ. Pokud NikolaTesla je nastaven na Power Limitation, tento limit je nutno redukovat na nastavenou absorpci. Každopádnĕ doporučujeme uvedená fakta zkontrolovat v návodu k použití a k montáži.

Snap

1. Je Snap odvlhčovač (vysoušeč)?

Ne, Snap neodvlhčuje vzduch, ale zajišťuje úplnou výměnu vzduchu ve vašich místnostech při zvýšené vlhkosti.

2. Je Snap ionizátor?

Ne, Snap neionizuje vzduch, ale neustále monitoruje úroveň znečištění způsobené prachem, roztoči, pylem, viry, bakteriemi, plísní, kouřem a organickými tĕkavými látkami pocházejícími z dlouhé řady různých přípravků (nátĕry, laky, čistící přípravky, stavební materiály, atd.), a pokud je potřeba nebo podle vašeho rozhodnutí se aktivuje.

3. Je Snap čistič vzduchu?

Ne, Snap neupravuje vzduch, ale mnohem víc: monitoruje parametry, které určují kvalitu vzduchu a pokud zaregistruje špatný vzduch, aktivuje totální výměnu vzduchu a vypouští ten špatný mimo budovu.

4. Je Snap výmĕník vzduchu?

Ne, Snap není výměníkem vzduchu, Snap monitoruje vzduch a nasává jej pokud je nutno.

5. Jakým způsobem se vrací vzduch, který Snap nasává? Může Snap způsobit podtlak vzduchu v místnosti, kde je nainstalován?

Snap vám zajišťuje stejný výsledek, jaký byste získali otevřením okna dokořán, bez plýtvání teplem a energií, bez nepříjemného hmyzu a jiných nežádoucích hostů a trvale zaručuje zbytečné plýtvání energiemi. Snap nezpůsobuje snížení tlaku vzduchu v místnosti, kde je instalován, neboť žádný bytový prostor není hermeticky uzavřen a jeho provoz ovlivňuje přirozený proces výměny vzduchu.

6. Ukáže mi Snap v jaké funkční fázi se nachází?

Ano, Snap s vámi neustále komunikuje: centrální světelná kontrolka LED ukazuje nastavenou funkci, světelný kroužek vám poskytuje feedback funkčního stavu.

7. Jaká je maximální plocha (pole) kryto aktivitou Snapu?

Snap je schopen pracovat při maximálním výkonu a rapidnĕ zajistit optimální výměnu vzduchu v místnostech s podlahovou plochou 25m². V místnostech s podlahovou plochou převyšující 25m², doba výměny vzduchu se může prodloužit. Lze instalovat více Snapů a vytvořením skupiny je nechat provozovat a kterou můžete i snadno ovládat pomocí aplikace Snap App.

8. Kde mohu Snap nainstalovat?

Snap byl navržen pro domácí a veřejné prostory, vyjma veřejných WC. Jeho dokonale moderní funkce nabízí konkrétní výhody ve všech prostředích, ve kterých je instalován. Mezi jiným, se doporučuje pro: každé patro, včetnĕ renovovaných podkroví a sklepních bytů; kuchyň, koupelnu; obytný prostor living; ložnici; kancelář.

9. K jakým typům sítĕ Wi-Fi lze připojit Snap?

Požadované sítĕ jsou tyto: open, WEP, WPA2; 802.11 b/g/n @ 2.4GHz.

10. Jakou údržbu vyžaduje Snap?

Snap nevyžaduje náročnou nebo nákladnou údržbu. Snap nefunguje s filtry, tudíž nebude nikdy potřeba je mĕnit. Doporučuje se čistit jen povrch Snapu vlhkým hadříkem bez použití detergentů obzvlášť abrazivních a v oblasti vstupu vzduchu se nikdy nesmí používat aspirátory.

11. Aplikace může současnĕ ovládat nĕkolik Snapů?

Aplikace dokáže ovládat současnĕ až 10 Snapů.

Mimo jiné, díky možnosti “vytvořte skupinu” může kontrolovat ve stejném okamžiku více Snapů pro aktivaci nebo deaktivaci stejné funkce na všech zařízeních. Zelená nebo červená kontrolka vás upozorní zda Snap Skupiny synchronicky pracují a sledují vaše příkazy, nebo zda jeden ze Snapů se odpojil ze skupiny, neboť byl ovládán jiným uživatelem, nebo kvůli náhodné anomálii. Upozorňujeme, že tuto funkci můžete aktivovat exkluzivnĕ jen aplikací. Doporučujeme však provést předběžnou kontrolu počtu současných připojení, které vaše síť wifi je schopna podporovat.

12. Lze namontovat Snap do širšího otvoru než je 120mm?

Aplikace Snapu do širšího otvoru s průměrem až do 160mm z funkčního hlediska nezpůsobuje žádný problém. Pokud lze, doporučujeme propojit výstup Snapu, který je přímo napojen na externí stranu trubkou průměru 120mm (stávající v otvoru o průmĕru 160mm), aby se optimalizoval proud vzduchu vycházejícího z motoru.

V každém případĕ příprava otvorů pro připevnění hmoždinek vyžaduje pečlivější instalaci, neboť musí být perfektnĕ vycentrovaná s osou dopravníku o průmĕru 120mm vůči dostupnému otvoru.

13. Jakou úlohu má tepelné čidlo? Jak funguje?

Tepelné čidlo umožňuje detekovat tu samou teplotu jako užitečný parametr definovaný v provozním funkčním algoritmu a tudíž se týká odsávání, aby zabránilo zbytečnému úniku tepla.

14. Jakou úlohu má čidlo vlhkosti (vlhkoměr)? Jak funguje?

Čidlo vlhkosti monitoruje vlhkost, která vzniká z kondenzace vodní páry z vaření nebo z jiných aktivit.

Aktivuje motor odsávání, aby snížil tvorbu bakterií a plísní, které se ve velmi vlhkém prostředí rychle množí. Uživatel nemá možnost definovat prahové hodnoty. Prahové hodnoty jsou nastaveny výrobním programem, aby se Snap ihned aktivoval. Nicménĕ je nutno znát, že od první aktivace a pak v každém momentu se Snap nastaví do přijímací fáze. To znamená, že rozpoznává prostředí, v kterém je instalováno a průběžným zjišťováním ze strany jeho senzorů neustále znovu definuje prahové hodnoty a funkční algoritmy všech parametrů, čímž zajišťuje kalibrovanou činnost podle konkrétních potřeb daného prostředí.

15. Jak spárovat dálkový ovladač Snap?

Při prvním zapnutí se Snap automaticky začne přijímat signál po dobu 5 minut. Snap signalizuje, že je připraven na spojení prostřednictvím světelné korunky, která se zbarví oranžovĕ. Abyste ukončili fázi spárování dálkového ovladače, stisknĕte dole kombinaci tlačítek podle vašeho ovladače: MAX + MUTE (tisknĕte > 1 sek) v případĕ nového dálkového ovladače (s usb nabíjením); DIMMER + RGB (tisknĕte > 1 sek) v případĕ starého dálkového ovladače (s bateriemi). Na potvrzení úspĕšného spárování se svĕtelná korunka zbarví zelenĕ a Snap vydá dva zvukové signály. Za nĕkolik sekund, přejde Snap do standby režimu, svĕtelná korunka zhasne a centrální LED se zmĕní na bílou. Upozornĕní: pokud jste se Snapem nereagovali do 5 minut od prvního zapnutí, nebo se rozhodnete spárovat dálkový ovladač pozdĕji, je třeba aktivovat režim příjmu stisknutím resetovacího tlačítka, které je pod sklem a tisknĕte > 1 sek: v tomto bodĕ Snap signalizuje, že je připraven ke spárování a to svĕtelnou korunkou, který se zbarví oranžovĕ.

16. Jak spojit Snap s aplikací?

Nainstalujte si na vašem Smartphonu relativní App, otevřete ji a řiďte se pokyny na registraci a vytvoření účtu (account). Po registraci je třeba nastavit Snap do režimu připojení jedním z tĕchto dvou režimů: tisknutím a držením resetového tlačítka, které je pod sklem (˜5 sek – dokud neuslyšíte zvukový signál a neuvidíte svĕtelný feedback; nebo tisknĕte kombinaci tlačítek podle vašeho ovladače: AUTO + MUTE (tisknĕte > 1 sek) v případĕ nového dálkového ovladače (s usb nabíjením); ON/OFF + RGB (tisknĕte > 1 sek) v případĕ starého dálkového ovladače (s bateriemi). Na potvrzení, že Snap byl nastaven na připojení, se na korunce začne otáčet svĕtelný puntík oranžové barvy ve smĕru hodinových ručiček. Režim připojení trvá 20 minut. Jakékoliv tlačítko stisknuté na dálkovém ovladači, bĕhem této fáze blokuje režim připojení. Vraťte se do aplikace a postupujte podle pokynů. Na potvrzení, že jste postup vykonali úspĕšnĕ, svĕtelná korunka se zbarví zelenĕ a Snap vydá dva zvukové signály.