OKOV - Bijelo Polje

Vladike Kneževića Volođina bb - 84000 Bijelo Polje