คำชี้แจงนี้จัดทำขึ้นสำหรับบุคคลที่ท่องเว็บไซต์​ (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า "เว็บไซต์​")​ ตามมาตรา 13 ของข้อกำหนด (ของ​สหภาพ​ยุโรป)​ เลขที่ 2016/679 (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า "GDPR")​ และมาตรา 122 ของกฎหมาย 196/2003 ("Privacy Code") ซึ่งสอดคล้องกับมาตรการขององค์กรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล​ (Garante Privacy) "จำแนกวิธีการที่ง่ายต่อการชี้แจงและการขอความยินยอมในการใช้คุ้กกี้" ออกเมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม​ 2014 (พ.ศ. 2557) ซึ่งถูกเก็บรวบรวมไว้ใน "คู่มือการใช้คุ้กกี้และอุปกรณ์​อื่นเพื่อการติดตาม" จัดทำเมื่อวันที่ 10 มิถุนายน​ 2021 (พ.ศ. 2564) (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า "มาตรการ")​

1. อัตลักษณ์​และข้อมูลการติดต่อของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล

ผู้ควบคุม​ข้อมูลส่วนบุคคล​​คือบริษัท​ Elica S.p.A. ตั้งอยู่บนถนน Via Ermanno Casoli เลขที่ 2 เมือง Fabriano จังหวัด​ Ancona รหัสไปรษณีย์​ 60044 สาธารณ​รัฐอิตาลี หมายเลขผู้เสียภาษี AN 00096570429 โทรศัพท์​ +39-0732 610 1 โทรสาร +39 0732 610 249

ที่อยู่​อีเมล elicaspa@sicurezzapostale.it (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า "ผู้ควบคุม")​

2. เจ้าหน้าที่​คุ้มครอง​ข้อมูล​ส่วนบุคคล​ (DPO)

ติดต่อเจ้าหน้าที่​คุ้มครอง​ข้อมูล​ส่วนบุคคลได้ที่อีเมล dpo@elica.com

3. ประเภทของข้อมูลที่ถูกนำไปประมวลผล

เว็บไซต์​นี้ใช้คุ้กกี้

คุ้กกี้คืออะไร

คุ้กกี้ (หรือ Marker)​ คือไฟล์ข้อความขนาดเล็กที่ถูกส่งจากเซิร์ฟเวอร์ของเว็บไซต์​ที่ท่านกำลังเข้าชม ไปยังอุปกรณ์​สื่อสารของท่าน (ปกติแล้วจะส่งไปยังเบราว์เซอร์)​ เพื่อจัดเก็บและขนส่งข้อมูล คุ้กกี้จะถูกบันทึกไว้เพื่อจดจำอุปกรณ์​สื่อสารนั้นในการเข้าชมเว็บไซต์ในครั้งต่อไป โดยในการเข้าชมเว็บไซต์​ครั้งต่อไป คุ้กกี้จะถูกส่งจากอุปกรณ์​สื่อสารของผู้ใช้ไปยังเว็บไซต์อีกครั้ง

โดยทั่วไปคุ้กกี้แต่ละประเภทจะบรรจุชื่อของเซิร์ฟเวอร์ที่ส่งคุ้กกี้ วันหมดอายุและค่า ซึ่งปกติแล้วจะเป็นหมายเลขหน่วยเดียว ที่ถูกสร้างขึ้นโดยคอมพิวเตอร์​โดยวิธีการสุ่ม

คุ้กกี้ของบุคคล​ที่หนึ่งและบุคคล​ที่สาม

ไม่ใช่เฉพาะผู้จัดการเว็บไซต์​ที่ผู้ใช้กำลังเข้าชมเท่านั้นที่สามารถติดตั้งคุ้กกี้ได้ (คุ้กกี้ของบุคคลที่หนึ่ง)​ แต่เว็บไซต์​อื่นก็สามารถ​ติดตั้งได้โดยกระทำผ่านเว็บไซต์​แรกที่ผู้ใช้กำลังเข้าชม (คุ้กกี้ของบุคคล​ที่สาม)​ ซึ่งเว็บไซต์​นั้นสามารถจำคุ้กกี้ของตนเองได้

สิ่งนี้เกิดขึ้นได้เนื่องจากเว็บไซต์ที่ผู้ใช้กำลังเข้าชม อาจมีส่วนประกอบ (ภาพ แผนที่ เสียง ลิงก์​เชื่อมโยงกับหน้าเว็บไซต์​อื่น และอื่นๆ)​ ซึ่งอยู่ในเซิร์ฟ​เวอร์อื่น ที่ไม่ใช่เซิร์ฟเวอร์​ของเว็บไซต์​ที่ผู้ใช้กำลังเข้าชม

คุ้กกี้ทางเทคนิค คุ้กกี้เพื่อการวิเคราะห์​ และคุ้กกี้โปรไฟล์

เมื่อยึดวัตถุประสงค์​เป็นเกณฑ์​ คุ้กกี้สามารถ​แบ่งออกเป็นคุ้กกี้ทางเทคนิค​และคุ้กกี้โปรไฟล์​

คุ้กกี้ทางเทคนิค​ถูกติดตั้งเพื่อถ่ายทอดการสื่อสารบนเครื่อข่ายการสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์​เท่านั้น หรือหากมีความจำเป็นอย่างยิ่ง คุ้กกี้ดังกล่าวจะถูกติดตั้งให้กับผู้ให้บริการองค์กรที่ให้บริการด้านเทคโนโลยี​สารสนเทศ​ โดยสมาชิกหรือผู้ใช้บริการขององค์กรนั้นยื่นคำขอโดยชัดแจ้ง (อนุมาตรา 1 ในมาตรา 122 ของPrivacy Code)​ โดยปกติแล้วคุ้กกี้ทางเทคนิค​ถูกน้ำไปใช้เพื่อให้การท่องเว็บไซต์​มีประสิทธิภาพ​ จดจำความสนใจของผู้ใช้ จดจำข้อมูลการตั้งค่าเฉพาะของผูใช้ ยืนยันตัวตนของผู้ใช้ และอื่นๆ

คุ้กกี้ทางเทคนิคสามารถ​จำแนกได้เป็นคุ้กกี้เพื่อการท่องเว็บไซต์​ เพื่อบันทึกข้อมูลที่มีประโยชน์​ต่อการท่องเว็บไซต์และใช้เว็บไซต์​ไว้ในคอมพิวเตอร์​ของผู้ใช้ (ตัวอย่างเช่น ส่งผลให้สามารถจดจำขนาดหน้าต่างของหน้าเว็บที่ผู้ใช้ชื่นชอบ)​ และคุ้กกี้เพื่อการทำงานของเว็บไซต์​ โดยคุ้กกี้ดังกล่าวอนุญาตให้เว็บไซต์​จดจำสิ่งที่ผู้ใช้เลือก เพื่อให้การทำงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ (ตัวอย่างเช่น คุ้กกี้เพื่อการทำงานของเว็บไซต์​ช่วยให้เว็บไซต์​จดจำการตั้งค่าเฉพาะของผู้ใช้ อาทิเช่น​ การเลือกประเทศและสถานะการเชื่อมต่อถาวร (หากมีการตั้งค่าไว้)​)​

คุ้กกี้บางประเภท (คุ้กกี้ที่มีความจำเป็นหรือคุ้กกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง)​ ทำให้เว็บไซต์สามารถทำงานได้ และหากไม่มีคุ้กกี้ดังกล่าว จะไม่สามารถดำเนินการใดๆได้เลย

ตามอนุมาตรา 1 ในมาตรา 122 ของ Privacy Code การใช้คุ้กกี้ทางเทคนิค​ไม่ต้องขอความยินยอม​จากผู้ใช้ แต่บังคับให้แจ้งให้ผู้ใช้ทราบ

ตามมาตราการ คุ้กกี้เพื่อการวิเคราะห์​ซึ่งมีลักษณะ​คล้ายคลึง​กับคุ้กกี้ทางเทคนิค​ ดังนั้นการติดตั้งคุ้กกี้​ดังกล่าวไม่จำเป็นต้องขอความยินยอมจากผู้ใช้ ถ้า

  1. i)​ ถูกสร้างขึ้นและถูกนำไปใช้โดยตรงโดยผู้จัดการเว็บไซต์​บุคคลที่หนึ่ง (โดยไร้การแทรก​แซงของบุคคลที่สาม)​ เพื่อให้การทำงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ​สูงสุด เพื่อรวบรวมข้อมูลรวมของจำนวนผู้ใช้งานและวิธีการที่ผู้ใช้งานดังกล่าวเข้าชมเว็บไซต์​ และ
  2. ii)​ ถูกสร้างขึ้นและให้บริการโดยบุคคล​ที่สาม ถ้า
    a. ถูกนำไปใช้โดยเว็บไซต์​ของบุคคล​ที่หนึ่งเพื่อวัตถุประสงค์​ด้านสถิติในกรณีที่มีการใช้ข้อปฏิบัติที่เหมาะสมเพื่อลด  ความสามารถ​ในการระบุตัวตนเท่านั้น (ตัวอย่าง​เช่น การปกปิดส่วนใดส่วนหนึ่งของหมายเลขประจำเครื่องคอมพิวเตอร์​ (IP address)) และถูกนำไปใช้ในการทำสถิติรวมเท่านั้น ซึ่งโดยหลักเกณฑ์​แล้ว เป็นการทำสถิติรวมของเว็บไซต์​ใด เว็บไซต์​ หนึ่งหรือโปรแกรมประยุกต์​สำหรับอุปกรณ์​เคลื่อนที่ (Mobile Application) โปรแกรมหนึ่ง เพื่อขัดขวางการ ติดตามการท่องเว็บไซต์​ของผู้ใช้ซึ่งใช้โปรแกรมหลายโปรแกรม หรือท่องเว็บไซต์​หลายเว็บไซต์
    b. บุคคลที่สามซึ่งให้บริการด้านการวัดผลไม่รวม เพิ่มหรือไขว้ข้อมูล กับข้อมูลอื่นซึ่งบุคคลที่สามนั้นมีอยู่ในครอบครอง  (ตัวอย่างเช่น ไฟล์ของลูกค้า หรือข้อมูลสถิติการเข้าชมเว็บไซต์​อื่น)​ ถึงแม้ว่าจะใช้ข้อปฏิบัติที่เหมาะสมเพื่อลดความ  สามารถในการระบุตัวตนดังที่ระบุไว้ข้างต้นก็ตาม และไม่ถ่ายทอดข้อมูลดังกล่าวไปยังบุคคล​ที่สามท่านอื่น

คุ้กกี้โปรไฟล์มีความจำเป็นต่อการติดตามข้อมูลการท่องเว็บไซต์​ของผู้ใช้ วิเคราะห์​พฤติกรรม​ของผู้ใช้เพื่อวัตถุประสงค์​ด้านการตลาด และสร้างโปรไฟล์​รสนิยม กิจวัตร สิ่งที่ผู้ใช้เลือก และอื่นๆ เพื่อสามารถที่จะนำเสนอโฆษณาที่ตรงต่อความสนใจและความชอบที่ผู้ใช้ได้แสดงออกเมื่อท่องโลกออนไลน์​ ตามมาตรา 122 ของ Privacy Code คุ้กกี้ดังกล่าวสามารถถูกติดตั้งในคอมพิวเตอร์​ ของผู้ใช้ได้ก็ต่อเมื่อผู้ใช้ได้ให้ความยินยอมหลังจากที่ได้รับทราบคำชี้แจงด้วยวิธีการที่ง่าย ตามที่องค์กรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Garante privacy)ได้ชี้แจงไว้ในมาตรการ (โฆษณาคำชี้แจงโดย "สั้น" ด้วยแบนเนอร์​ที่ปรากฏบนหน้าแรกของเว็บไซต์​ทันที (หรือหน้าอื่นซึ่งผู้ใช้สามารถใช้เพื่อเข้าเว็บไซต์)​ ซึ่งเมื่อผู้ใช้กดลิงก์ก็จะสามารถเข้าถึงคำชี้แจงรายละเอียดที่สมบูรณ์​

คุ้กกี้ถาวรและคุ้กกี้ชั่วคราว

เมื่อยึดระยะเวลาเป็นเกณฑ์​ คุ้กกี้สามารถ​แบ่งออกเป็นคุ้กกี้ถาวร ซึ่งจะถูกบันทึกลงในอุปกรณ์​ของผู้ใช้จนกว่าจะหมดอายุ เว้นแต่ว่าจะถูกลบโดยผู้ใช้เอง และคุ้กกี้ชั่วคราว ซึ่งจะไม่ถูกบันทึกลงในอุปกรณ์​ของผู้ใช้แบบถาวร และจะถูกลบเมื่อผู้ใช้ปิดเบราว์เซอร์

รายชื่อของคุ้กกี้ที่เว็บไซต์​นี้ใช้

นอกเหนือจากรายชื่อของคุ้กกี้ที่ปรากฎด้านล่างนี้ โปรดทราบว่าบริษัท​ Elica S.p.A ใช้กรอบความโปร่งใสและคำยินยอม 2.0 (TCF 2.0) ของสำนัก​โฆษณา​เชิงโต้ตอบแห่งยุโรป (IAB Europe) ดังนั้นคุ้กกี้ที่ถูกพัฒนาขึ้นโดยผู้จัดจำหน่ายที่เข้าร่วม TCF 2.0 ถูกจัดประเภทตามวัตถุประสงค์​ที่สำนักโฆษณาเชิงโต้ตอบกำหนด

คุ้กกี้ทางเทคนิค

เว็บไซต์​นี้ใช้คุ้กกี้ทางเทคนิค ซึ่งเว็บไซต์ได้ติดตั้งเพื่อวัตถุประสงค์​ที่ชี้แจงไว้ด้านล่าง คุ้กกี้ประเภท​นี้ไม่สามารถถูกปิดการใช้งาน​ และตามที่ได้ระบุไว้ข้างต้น การติดตั้งคุ้กกี้ดังกล่าวไม่ต้องขอความยินยอมจากผู้ใช้ก่อน ตามมาตรา 122 ของ Privacy Code

คุ้กกี้เพื่อการวิเคราะห์​นิรนาม

เวบไซต์​นี้ใช้คุ้กกี้เพื่อการวิเคราะห์​ ซึ่งถูกสร้างขึ้นและให้บริการโดยบุคคลที่สาม เพื่อวิเคราะห์​สถิติการเข้าและการเยี่ยมชมเว็บไซต์​ เพื่อให้ผู้ควบคุมข้อมูลสามารถพัฒนา​โครงสร้างเหตุผล​ของการท่องเว็บ​ไซต์​ พัฒนา​เนื้อหา และรวบรวมข้อมูลการใช้เว็บไซต์​

สามารถดูรายละเอียด​และข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ลิงก์​ต่อไปนี้ http://support.google.com/analytics/answer/1011397

คุ้กกี้ดังกล่าว เมื่อผ่านกระบวนการทำให้เป็นนิรนามอย่างเหมาะสม (โดยการปกปิดส่วนสำคัญของหมายเลข​ประจำเครื่อง​คอมพิวเตอร์​ (IP address)) ทำให้สามารถเก็บรวบรวม​ข้อมูล​รวมของจำนวนผู้ใช้ และวิธีการที่ผู้ใช้เหล่านี้เข้าชมเว็บไซต์​ โดยไม่สามารถระบุ​ตัวตนของผู้ใช้แต่ละคนได้ ดังนั้นไม่มีการขอความยินยอมจากผู้ใช้ก่อนการติดตั้งคุ้กกี้ดังกล่าว ซึ่งสอดคล้อง​กับคำชี้แจงที่ระบุไว้ในมาตรการ

คุ้กกี้โปรไฟล์

เว็บไซต์​นี้ใช้คุ้กกี้โปรไฟล์​ซึ่งถูกสร้างขึ้นและให้บริการโดยบุคคล​ที่สาม ซึ่งการใช้คุ้กกี้ดังกล่าวนี้ทำให้สามารถเฝ้าสังเกตุ​ผู้ใช้ ขณะท่องเว็บไซต์​ โดยจะแสดงและบันทึกความชอบของผู้ใช้ และสร้างโปรไฟล์​ที่ช่วยให้นำเสนอข้อมูลที่ตรงต่อความสนใจ ของผู้ใช้โดยเฉพาะ

ตามที่ได้ระบุไว้ข้างต้น การติดตั้งคุ้กกี้ดังกล่าวจำเป็นต้องขอความยินยอมจากผู้ใช้ ตามมาตรา 122 ของ Privacy Code ซึ่งสอดคล้องกับที่ระบุไว้ในมาตรการ

ตารางที่แสดงด้านล่างนี้นำเสนอชื่อของคุ้กกี้ บุคคลที่สาม (ถ้ามี)​ วัตถุประสงค์​การใช้คุ้กกี้ และระยะเวลาของคุ้กกี้แต่ละประเภท​

4. การให้ข้อมูล

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง​กับคุ้กกี้ที่ไม่จำเป็นต้องขอความยินยอมจากผู้ใช้ มีความจำเป็น​ต่อการให้บริการ ดังนั้นการไม่ได้มาซึ่งข้อมูล ดังกล่าว​จะส่งผลให้ไม่สามารถ​ใช้บริการที่ได้ยื่นคำขอ

5. ผู้รับข้อมูล

การประมวลผล​ข้อมูล​ที่เกี่ยวข้อง​กับการให้บริการแลกเปลี่ยน​ข้อมูลของเว็บไซต์​นี้ ถูกดำเนินการโดยบุคคลที่ได้รับมอบหมาย ให้ทำหน้าที่ประมวลผลข้อมูลอย่างเป็นทางการ และได้รับการฝึกอบรมอย่างเหมาะสม

ข้อมูลอาจจะถูกนำไปประมวลผลโดยบุคคลที่สามในนามของผู้ควบคุม​ ซึ่งได้รับมอบหมายให้เป็นเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล​ ตา​มมาตรา​ 28 ของ GDPR อันได้แก่ บุคคลธรรมดาและ/หรือนิติบุคคล​ที่ปฏิบัติงานเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์​ดังกล่าวข้างต้น​ เช่่น องค์กร​ที่ทำหน้าที่บริหารจัดการและบำรุงรักษาเว็บไซต์

ข้อมูลสามารถถูกนำไปถ่ายทอดให้กับผู้ควบคุม อันได้แก่ องค์กร​หรือหน่วยงาน​ตรวจตราและควบคุมที่ได้รับอนุญาต​ตามกฎหมายให้ขอ/รับข้อมูล รวมถึงผู้ให้บริการบุคคล​ที่สาม (หรือผู้จัดจำหน่าย)​ ที่มีชื่อปรากฎในตารางรายชื่อคุ้กกี้และลิงก์คำชี้แจงด้านบน

เมื่อใดก็ตามที่ข้อมูลถูกเคลื่อนย้ายไปยังประเทศที่อยู่​นอกกลุ่ม​สหภาพ​ยุโรป​ (EU)​ หรือนอกเขตเศรษฐกิจ​ยุโรป​ (EEA)​ ซึ่งได้รับการพิจารณาว่าไม่เหมาะสมโดยคณะกรรมาธิการ​ยุโรป​ จะมีการใช้ "transfer tools" ตามมาตรา 45 ของ GDPR โดยจะพิจารณา​ถึงการใช้ "มาตรการเสริม"​ เพื่อรับประกันระดับการคุ้มครองให้เทียบเท่ากับระดับที่กฎหมายของสหภาพยุโรป​กำหนด
สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ลิงก์ข้อมูลของบุคคล​ที่สามในตาราง

6. วิธีการให้และเพิกถอนความยินยอม​ให้ติดตั้งคุ้กกี้โปรไฟล์

คุ้กกี้โปรไฟล์​จะถูกติดตั้งลงไปในอุปกรณ์​ของท่านหลังจากที่ไก้รับความยินยอม​เท่านั้น โดยเลือกกดปุ่ม "ยอมรับทั้งหมด" ซึ่งปรากฎในแถบโฆษณา (Banner) หรือเลือกหมวดที่เกี่ยวข้อง และกดปุ่ม "ยอมรับที่เลือก"

การยินยอมให้ใช้คุ้กกี้จะถูกบันทึกโดย "คุ้กกี้ทางเทคนิค"

ท่านสามารถเปลี่ยนแปลงสิ่งที่ท่านเลือกเมื่อใดก็ได้ โดยเฉพาะ​อย่างยิ่ง สามารถ​เพิกถอนความยินยอมที่ได้ให้ไว้ โดยกดบนสัญญลักกษณ์​ ที่ปรากฎ​อยู่บนหน้าเว็บทุกหน้า และหลังจากนั้นกดปุ่ม "แก้ไข​ความยินยอม"

ผู้ใช้สามารถเลือกคุ้กกี้ผ่านเมนูการตั้งค่าของเบราว์เซอร์​ที่ใช้ ถึงแม้ว่าเบราว์เซอร์เว็บไซต์​ที่ผู้ใช้ใช้ จะถูกตั้งค่าให้ยอมรับคุ้กกี้โดยอัตโนมัติ​ ผู้ใช้สามารถเปลี่ยนการตั้งค่าผ่านเมนู​การตั้งค่า โดยสามารถลบและ/หรือล้างข้อมูลคุ้กกี้ทั้งหมดหรือบางส่วน ยับยั้งการส่งคุ้กกี้​ หรือจำกัดการส่งไปยังบางเว็บไซต์​ การปิดการใช้บริการ การไม่อนุญาต​ให้ใช้หรือการลบคุ้กกี้อาจจะส่งผลต่อประสิทธิภาพ​การใช้งานหรือขัดขวางการทำงานบางส่วนของเว็บไซต์​ รวมถึง​อาจส่งผลต่อการให้บริการของบุคคล​ที่​สาม
ข้อมูลต่อไปนี้คือลิงก์คำแนะนำสำหรับการจัดการคุกกี้​ของเบราว์เซอร์​หลัก

สำหรับเบราว์เซอร์ที่ไม่มีชื่อระบุในรายชื่อข้างต้น กรุณาดูคำแนะนํา​เพื่อหาวิธีจัดการกับคุ้กกี้

7. สิทธิของผู้ถูกประมวลผล​ข้อมูล

การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งมีผู้ควบคุมเป็นผู้ดำเนินการนั้น นอกเหนือจากที่ระบุไว้ข้างต้น ในกรณีที่สามารถใช้สิทธิที่ระบุไว้ในมาตรา 15-22 ของ GDPR ผู้ถูกประมวลผล​ข้อมูลสามารถเลือกที่จะใช้สิทธิ​ดังกล่าว หรือไม่ก็ได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง​สามารถขอเข้าถึง​ข้อมูล​ส่วนบุคคล​ที่เกี่ยวข้อง​กับตนเองและเข้าถึงข้อมูลตามที่ระบุในมาตรา 15 (วัตถุประสงค์​ของการประมวลผลข้อมูล ประเภท​ของข้อมูลส่วนบุคคล และอื่นๆ)​ สามารถลบข้อมูลส่วนบุคคลในกรณีที่ระบุในมาตรา 17 สามารถแก้ไขข้อมูลที่ผิดพลาด ทำข้อมูลที่ไม่สามบูรณ์ให้สมบูรณ์​ จำกัดการ​ประมวลผล​ข้อมูล​ในกรณีที่​ระบุ​ไว้​ใน​มาตรา 18 และสามารถเคลื่อนย้ายข้อมูล (ผู้ถูกประมวลผลข้อมูลมีสิทธิที่พึงจะได้รับข้อมูลในรูปแบบที่ถูกจัดโครงสร้าง ใช้กันทั่วไป และสามารถอ่านได้ด้วยเครื่อง และหากในทางเทคนิคสามารถกระทำได้ ผู้ถูกประมวลผลข้อมูลสามารถส่งข้อมูลนั้นไปยังผู้ควบคุมท่านอื่นโดยไม่มีข้อขัดขวาง)​
ในกรณีที่มีการประมวลผลข้อมูลด้วยความยินยอมหรือด้วยสัญญา และดำเนินการโดยวิธีอัตโนมัติ​