KLIMATECHNIKI SA

AREOPOLEOS 1, 17TH KM NATIONAL ROAD ATHENS-LAMIA - 14564 KIFISSIA, ATHENS

Ph. 0030 210 8161200

Fax 0030 210 8161255