196/2003 sayılı İtalyan kararnamesinin 13. maddesi uyarınca bilgilendirme
2016 tarihli ve 679 sayılı Avrupa Yönetmeliğinin 13. Maddesi (“Gizlilik Yönetmeliği”)
Sosyal Ağ

 

1. İşlemeyle ilgili genel bilgiler

30 Haziran 2003 gün ve 196 sayılı İtalyan Kararnamesinin 13. maddesi (“Gizlilik Kanunu”), 2016 tarihli ve 679 sayılı Avrupa Yönetmeliğinin 13. Maddesi (“Gizlilik Yönetmeliği”) ile 95/46/CE sayılı Direktifin 29. Maddesi uyarınca benimsenen 2001 tarihli ve 2 sayılı Tavsiye uyarınca Elica S.p.A. firması, 4. maddede sıralandığı üzere sizi ve tüm Elica Sosyal Ağ kullanıcılarını ve/veya ziyaretçilerini (sırasıyla “Kullanıcılar” ve “Sosyal Ağ”) kişisel bilgilerin, günlük dosyalarının ve aynı Site tarafından toplanan çerezlerin kullanımı konusunda bilgilendirmek amacını taşımaktadır.

2. Hak sahibi ve sorumlular

İşlemin hak sahibi, Via Ermanno Casoli n.2 - 60044 Fabriano (AN) – İtalya adresinde yerleşik, AN ŞİRKETLER SİCİLİ MALİ KODU 00096570429 - TAMAMI ÖDENMİŞ SERMAYESİ 12.664.560 Telefon +39 0732 610 1, Faks +39 0732 610 249, e-posta adresi: elicaspa@sicurezzapostale.it (buradan itibaren “Hak Sahibi”) olan Elica firmasıdır.

Kişisel Bilgilerin Sorumlusu (Gizlilik Yönetmeliği Md. 37 uyarınca) ile aşağıdaki e-posta adresinden bağlantı kurulabilir: dpo@elica.com (buradan itibaren “KBS”).

İşleme sorumlularının güncellenmiş listesi aşağıdaki adresi kullanarak doğrudan hak sahibine bir e-posta gönderilerek edinilebilir: privacy@elica.com.

3. İşlemenin amacı

Kişisel Bilgiler, reklam ve pazarlama amacıyla Elica ürünlerinin tanıtımının yapıldığı Elica Sosyal Ağ sayfalarının doğru şekilde kullanılmasına olanak tanımak amacıyla işlenecektir.

4. İşleme şekli ve ifşa kapsamı

İşleme, İlgilinin onayını verdiği Sosyal Ağların kendi araçlarıyla gerçekleştirilecektir. Sosyal Ağın içeriği veya çalışma şekillerinin, İlgilinin bu şekilde aynı zamanda Elica tarafından tanıtıcı mesajları alma onayını verme arzusunu sergileme arzusunda olduğunun açık bir şekilde talep edilmesi halinde Elica, işleme onayının İlgili tarafından geçerli şekilde verildiğini kabul edecektir.

Elica, özellikle, aşağıdaki hallerde pazarlama iletişimlerini alma onayının geçerli şekilde verildiğini yorumlayacaktır:

 • Facebook uygulamasında İlgilinin Elica'nın resmi sayfasını takip etmeye karar vermesi ve/veya "beğen" tuşunu tıklamış olması.
 • Twitter uygulamasında İlgilinin Elica'nın resmi profilini takip etmeye karar vermesi ve/veya "takip et" tuşunu tıklamış olması.
 • Instagram uygulamasında İlgilinin Elica'nın resmi profilini takip etmeye karar vermesi ve/veya "takip et" tuşunu tıklamış olması.
 • Linkedin uygulamasında İlgilinin Elica'nın resmi profilini takip etmeye karar vermesi ve/veya "takip et" tuşunu tıklamış olması.
 • Pinterest uygulamasında İlgilinin Elica'nın resmi profilini takip etmeye karar vermesi ve/veya "takip et" tuşunu tıklamış olması.
 • Youtube uygulamasında İlgilinin Elica'nın resmi kanalını takip etmeye karar vermesi ve/veya “abone ol” tuşunu tıklamış olması.

İlgilinin, Sosyal Ağlardan birinde Elica'yı takibi bırakması veya diğer muhtemel tanıtıcı bildirimlere itiraz etmesi halinde Elica ilgili onayın iptal edildiğini kabul edecektir.

Elica her durumda çok sayıda Sosyal Ağın kullanıcılarına belirli bir konudaki mesajların gönderimini bloke etme olanağı sunduğunu hatırlatmaktadır.

İşleme uygulaması ayrıca, yukarıda belirtilen amaçlarla sıkı sıkıya bağlantılı mantıklarla elektronik ve bilişim cihazlarıyla gerçekleştirilecek ve söz konusu bilgiler, Kişisel Bilgilerin güvenliğini sağlamaya yönelik organizasyon, fiziksel ve mantıksal nitelikli tedbirler alınarak bilişim araçlarında belleğe alınacaktır

Toplanan Kişisel Bilgiler ifşa edilmeyecektir.

5. Onay verme niteliği

3. maddede belirtilen amaçlar doğrultusunda işleme yapılmasına onay verme isteğe bağlıdır. Ancak, onay verilmenin reddedilmesi sosyal sayfadan doğru şekilde yararlanamamanıza ve bunun sonucunda bu araçlarla ticari bildirimleri alamamanıza yol açacaktır.

6. Bildirim ve devir

Çalışanlarımız ve iş ortaklarımız bu Kişisel Bilgileri öğrenebilirler ve işlemeyle görevlendirilen ve/veya sorumlu kişiler olarak bu bilgilendirmede belirtilen amaçlar için söz konusu bilgileri işleme yetkisine sahiptirler.

Kişisel Bilgiler özellikle aşağıdaki departmanların görevlileri tarafından ilenebilecektir: İletişim, Bilişim Teknolojisi, Pazarlama, Web ve Sosyal Sayfalar; bunlar işleme görevlileri niteliğiyle erişime sahip olabileceklerdir.

Kişisel Veriler özellikle, sosyal sayfaların yönetimi konusunda bize yardımcı olan dijital kuruluşlar tarafından da işlenebilir; bu kuruluşlar işleme sorumluları niteliğiyle erişime sahip olabileceklerdir.

Kişisel Bilgiler, açık onayınız olmadıkça, belirlenmeyen kişilere ifşa edilemez.

7. İlgilinin hakları

Gizlilik Kanununun 7. maddesi ile Gizlilik Yönetmeliğinin 15-16-17-18-20-21 maddeleri uyarınca, ilgili vasfını taşımanız halinde, henüz kaydolmamış olsanız dahi, sizinle ilgili kişisel bilgilerin varlığı veya yokluğuna ve bunların anlaşılabilir biçimde bildirilmesini sağlama hakkına sahipsiniz.

İlgili aşağıdakilere ilişkin bilgileri edinme sahiptir:

 1. Kişisel bilgilerin kaynağı.
 2. Kişisel bilgilerin amaçları.
 3. Elektronik cihazların yardımıyla yapılan işleme halinde uygulanan mantık.
 4. Hak sahibini, sorumları ve Gizlilik Kanununun 5. maddesinin 2. fıkrası uyarınca belirlenen temsilciyi tanıcı bilgiler.
 5. Kişisel bilgilerin bildirilmiş olabileceği ya da Ülke topraklarında belirlenen temsilci vasfıyla bunları öğrenebilen kişiler veya kişi kategorileri, sorumlular veya görevliler.

İlgili aşağıdakileri sağlama hakkına sahiptir:

 1. Bilgilerin güncellenmesi, düzeltilmesi veya ilgili olduğunda bütünleştirilmesi.
 2. Bilgilerin toplandığı veya daha sonra işlendiği amaçlarla ilgili olarak saklanmaları gerekmeyenler dahil olmak üzere, yasayı ihlal edecek şekilde işlenenlerin silinmesi, anonim hale dönüştürülmesi veya bloke edilmesi.
 3. Bu koşula uymanın olanaksız olduğu veya koruma hakkıyla orantısız olduğu açık araçların kullanılmasını gerektirdiği haller dışında, a) ve b) maddelerinde belirtilen işlemlerin, içerikleriyle ilgili olarak da, söz konusu bilgilerin bildirildiği veya ifşa edildiği kişilere bildirildiğinin kanıtlanması.

İlgili aşağıdakilere tamamen veya kısmen itiraz etme hakkına sahiptir:

 1. Toplama amacına yönelik olsa dahi, yasal gerekçelerle kendisiyle ilgili kişisel bilgilerin işlenmesi.
 2. Kişisel bilgilerin doğrudan reklam veya satış materyallerinin gönderilmesi ya da pazar araştırmalarının veya ticari iletişimin gerçekleştirilmesi için işlenmesi.

Elica ayrıca, ilgilinin, otomatik hale getirilmiş irtibat şekliyle gerçekleştirilen kendi kişisel bilgilerinin pazarlama amacıyla işlenmesine itiraz etme hakkının geleneksel olanları da kapsadığını ve Gizlilik Kanununun 7. maddesinin, 4. fıkrasının b) bendi uyarınca ilgilinin bu hakkı kısmen kullanma olasılığı bulunduğunu, diğer bir deyişle, bu durumda örneğin otomatik hale getirilmiş araçlarla yapılan yalnızca tanıtım iletişimlerinin gönderilmesine veya yalnızca geleneksel amaçlarla yapılan tanıtım iletişimlerinin gönderilmesine itiraz edebileceğine dikkat çekmektedir.

Yukarıda belirtilen haklar, bir görevli aracılığıyla da olmak üzere, doğrudan işlemin privacy@elica.com adresine bir talepte bulunularak veya Elica adreslerine iletilecek şekilde taahhütlü postayla bir bildirim gönderilerek, formaliteler olmaksızın uygulamaya konulabilir.