Tájékoztatás a 196/2003 törvényerejű rendelet 13. cikkelye értelmében
cikkelye értelmében, a 2016-os 679. számú Európai Rendelkezés (Adatvédelmi rendelkezés) 13
Közösségi háló

 

1. Tájékoztatás az adatkezelésről

A 2003. június 30-i 196. számú (Adatvédelmi kódex) törvény 13. cikkelye értelmében, a 2016-os 679. számú Európai Rendelkezés (Adatvédelmi rendelkezés) 13. cikkelye értelmében, valamint a 2001-es 2. számú Javaslat értelmében, Amelyet a 95/46/EK irányelv 29. cikkelye honosított, az Elica S.p.A tájékoztatja Önt és az összes felhasználót és/vagy az Elica közösségi hálójának látogatóit, hogy a 4. pontban felsoroltak szerint (a „Felhasználók” és a „Közösségi háló”) a személyes adatok, a naplófájlok és az Oldalon összegyűjtött cookie-k kezeléséről.

2. Tulajdonos és felelősök

A kezelés tulajdonosa az Elica, székhely: Ermanno Casoli utca 2 - 60044 Fabriano (AN) – Olaszország, cégjegyzéki szám AN 00096570429 - tőke € 12 664 560 teljes mértékben átutalt Telefon +39 0732 610 1, Fax +39 0732 610 249, e-mail: elicaspa@sicurezzapostale.it (az alábbiakban „tulajdonos”).

Az Adatvédelmi felelős (az adatvédelmi rendelkezés 37. cikkelye értelmében) az alábbi e-mail címen érhető el: dpo@elica.com (az alábbiakban „AVF”).

A kezelésért felelősök frissített listáját megkaphatja, ha küld egy e-mailt a tulajdonosnak az alábbi címre: privacy@elica.com.

3. A kezelés célja

A Személyes Adatok feldolgozásának célja, hogy lehetővé tegye az Elica közösségi hálójának oldalainak élvezetét, amelyek az Elica termékeit reklámozó és marketing céllal készülnek.

4. A kezelés módja és a terjesztési terület

Az adatkezelést a Közösségi háló saját eszközeivel végezzük, amelyeket az Érdekelt kifejezetten engedélyezett. Az Elica engedélyezettnek tekinti az Érdekelt részéről az adatkezelést, ha a Közösségi háló tartalma és működési módja egyértelműen kifejezi, hogy szeretné engedélyezni az Elica promóciós üzeneteit.

Különösen, az Elica engedélyezettnek tekinti a marketing kommunikáció kiküldését, ha:

 • a Facebook hálóján az Érdekelt követi az Elica hivatalos oldalát és/vagy a „tetszik” gombra kattintott;
 • a Twitter hálóján belül, ha az Érdekelt úgy dönt, hogy követi az Elica hivatalos oldalát és/vagy a „követem” gombra kattintott;
 • az Instagram hálóján belül, ha az Érdekelt úgy dönt, hogy követi az Elica hivatalos oldalát és/vagy a „követem” gombra kattintott;
 • a Linkedin hálóján belül, ha az Érdekelt úgy dönt, hogy követi az Elica hivatalos oldalát és/vagy a „követem” gombra kattintott;
 • a Pinterest hálóján belül, ha az Érdekelt úgy dönt, hogy követi az Elica hivatalos oldalát és/vagy a „követem” gombra kattintott;
 • a YouTube hálóján belül, ha az Érdekelt úgy dönt, hogy követi az Elica hivatalos csatornáját és/vagy a „feliratkozom” gombra kattintott;

Ha az Érdekelt egy Közösségi hálóban már nem követi tovább az Elica céget vagy nem ért egyet az esetleges további kommunikáció kiküldésével, akkor az Elica ezt úgy tekinti, hogy az engedélyt visszavonta.

Mindenesetre az Elica emlékezteti, hogy sok Közösségi hálóban lehetőség van arra, hogy a felhasználók blokkolják egy bizonyos felhasználó üzeneteit.

Adatkezelést elektromos és kifejezetten a fent említett célra vonatkozó logikát alkalmazó informatikai eszközökkel is végzünk, és ugyanezeket az adatokat informatikai eszközökön tároljuk, szervezeti, fizikai és logikai típusú intézkedésekkel, a Személyes Adatok biztonságának garantálásához

A Személyes Adatokat nem adjuk tovább.

5. Engedélyadás természete

A 3) pontban említett célra adott engedély önkéntes jellegű. Az esetleges megtagadás mindenesetre ellehetetleníti a közösségi oldal helyes használatát, és ebből következően az ilyen eszközökkel kézhez kapott kereskedelmi kommunikáció kézhez vételét.

6. Kommunikáció és átadás

A Személyes Adatokat az alkalmazottaink és munkatársaink is megismerhetik, akik az adatkezelés megbízottaiként és/vagy felelőseiként az adatkezelésre jogosultak, a jelen tájékoztató céljának elérésében.

A Személyes Adatokat, különösen az alábbi osztályok munkatársai kezelhetik: Kommunikáció, Information Technology, Marketing, Web és Közösségi hálók, ahol a kezeléssel megbízott személynek van hozzáférése.

A Személyes Adatokat a digitális ügynökségek is kezelhetik, akik a közösségi hálók kezelésében segítenek, akik adatkezelő felelősként hozzáférést kaphatnak.

A Személyes Adatokat nem adjuk tovább nem meghatározott személyeknek, kivéve, ha erre kifejezett engedélyt kapunk.

7. Az érdekelt jogai

Az Adatvédelmi Kódex 7. cikkelye és az Adatvédelmi Rendelkezés 15-16-17-18-20-21 cikkelye értelmében, ha Ön az érdekelt személy, akkor joga van a személyes adatok létéről tájékoztatást kapnia, akkor is, ha még nem jegyeztük fel őket, és olvasható formában kérheti a kommunikációjukat.

Az érdekeltnek joga van megismerni:

 1. a személyes adatok eredetét;
 2. a személyes adatok célját;
 3. kezelés esetén az elektromos készülékekkel alkalmazott logikát;
 4. az Adatvédelmi Kódex 5. cikkelyének 2. pontja értemében a tulajdonos, a felelősök és a képviselők azonosító adatait.
 5. azon egyéneket vagy egyének kategóriáit, akiknek az adatokat átadhatjuk vagy akik az Államon belül kijelölt képviselőként, felelősként, megbízottként az adatokról ismeretet szerezhetnek.

Az érdekelt kérheti:

 1. az adatok frissítését, javítását, vagy ha szeretné, akkor a kiegészítését;
 2. az adatok törlését, névtelenítését vagy a kezelt adatok blokkolását törvénysértés miatt, többek között azokét, amelyeket nem kötelesek tárolni az adatgyűjtés és ezt követő kezelés céljaira;
 3. annak igazolását, hogy az a) és b) pontban felsorolt tevékenységeket a tudomására hozták, a tartalmukat illetően is, azoknak a személyeknek, akiknek az adatokat átadták vagy közreadták, kivéve, ha ez lehetetlennek tűnik vagy a védett joghoz képest aránytalanul nagy odaadást igényel.

Az érdekelt - teljes egészében vagy részben - ellentmondhat:

 1. a személyes adatai kezelésének jogos okok miatt, akkor is, ha azok az adatgyűjtés céljára valók;
 2. a személyes adatok kezelésének, amelyek a reklámanyagok küldésére vagy közvetlen értékesítésre vagy piackutatások végrehajtására vagy kereskedelmi kommunikációra valók.

Az Elica ezen kívül tájékoztatja, hogy az érdekelt joga, mely szerint ellentmond a saját személyes adatai automatikus kezelésének marketing célokból, kiterjeszthető a hagyományos módokra is, és ezt a jogát teljesen vagy részben az Adatvédelmi Kódex 7. cikkelye 4. pontjának b) alpontja támogatja, vagyis ebben az esetben ellentmond például az automatikus eszközökkel végzett promóciós kommunikáció kiküldésének és a hagyományos eszközökkel kiküldött promóciós anyagok kiküldésének is.

A fent említett jogok gyakorlását minden formalitás nélkül kérheti, megbízott személyen vagy az adatkezelő Tulajdonosnak vagy a privacy@elica.com címre küldött kéréssel is, illetve az Elica címére küldött ajánlott levélben is.