Prohlášení podle čl. 13 (ital.) legisl. nař. 196/2003
Sociální sítě

 

1. Obecné informace o zpracování

Ve smyslu čl. 13 (ital.) legisl.nař. ze dne 30. června 2003, č. 196 (“zákon o ochraně osobních údajů”), čl. 13 nařízení (EU) č. 2016/679 (“nařízení o ochraně osobních údajů”), jakož i doporučení č. 2/2001 přijatého ve smyslu čl. 29 směrnice 95/46/ES, společnost Elica S.p.A. tímto informuje Vás a všechny uživatele a návštěvníky sociálních médií Elica, uvedených v bodě 4 (dále jako “uživatelé” a “sociální sítě”), ohledně používání osobních údajů, souborů protokolu a souborů cookie shromážděných prostřednictvím uvedených Stránek.

2. Správce a pověřenci

Správcem osobních údajů je společnost Elica, se sídlem ve Via Ermanno Casoli 2 - 60044 Fabriano (AN) - Itálie, zapsaná v obch.rejstř. C.F.REG.IMP. AN 00096570429 - KAP. SPOL. EUR.O 12.664.560 I.V. Telefon +39 0732 610 1, Fax +39 0732 610 249, email: elicaspa@sicurezzapostale.it (dále jako "Správce”).

Pověřence pro ochranu údajů (ve smyslu čl. 37 nařízení o ochraně osobních údajů) lze kontaktovat na následující e-mailové adrese: dpo@elica.com (dále jako “DPO”)

Aktualizovaný seznam pověřenců lze získat zasláním e-mailu přímo správci na následující adrese: privacy@elica.com.

3. Cíl zpracování

Zpracování osobních údajů bude provedeno s cílem umožnit správné používání stránek sociální sítě společnosti Elica, které propagují s propagačními a marketingovými účely výrobky společnosti Elica.

4. Postup zpracování a zpřístupnění

Zpracování bude prováděno vhodnými nástroji sociálních sítí, pro které subjekt údajů dal svůj souhlas. Společnost Elica bude považovat za platně daný souhlas se zacházením ze strany subjektu údajů, pokud lze z kontextu nebo způsobu činnosti provozu sociální sítě jednoznačně dovodit, že subjekt údajů chtěl tímto prokázat ochotu poskytnout svůj souhlas k přijímání propagačních zpráv od společností Elica.

Společnost Elica bude považovat za platně poskytnutý souhlas s přijímáním marketingových sdělení, pokud:

 • na Facebooku se subjekt údajů rozhodl sledovat oficiální stránku společnosti Elica a/nebo klikl na tlačítko "like";
 • na Twitteru se subjekt údajů rozhodl sledovat oficiální profil společnosti Elica a/nebo klikl na tlačítko "follow";
 • na Instagramu se subjekt údajů rozhodl sledovat oficiální profil společnosti Elica a/nebo klikl na tlačítko "follow";
 • na LinkedInu se subjekt údajů rozhodl sledovat oficiální profil společnosti Elica a/nebo klikl na tlačítko "follow";
 • na Pinterestu se subjekt údajů rozhodl sledovat oficiální profil společnosti Elica a/nebo klikl na tlačítko "follow";
 • na Youtube se subjekt údajů rozhodl sledovat oficiální kanál společnosti Elica a/nebo klikl na tlačítko “subscribe”;

Pokud subjekt údajů v rámci sociální sítě přestane Elicu sledovat nebo se v každém případě ohradí proti dalším propagačním sdělením, bude Elica považovat příslušný souhlas za zrušený.

Elica v každém případě připomíná, že řada sociálních sítí nabízí svým uživatelům možnost zablokovat posílání zpráv od určitého subjektu.

Zpracování bude prováděno také pomocí elektronických a informačních technologií s logikami, které úzce souvisí z výše uvedenými účely a stejné údaje budou uloženy v informačních technologiích, přijetím organizačních, fyzických a logických opatření pro zajištění bezpečnosti osobních údajů.

Shromážděné osobní údaje nebudou šířeny.

5. Povaha udělení

Udělení souhlasu se zpracováním pro účely uvedené v bodě 3) je dobrovolné. Každé odmítnutí však znamená nemožnost Vám umožnit správné používání sociální sítě a v důsledku toho obdržet obchodní sdělení prostřednictvím těchto nástrojů.

6. Sdělení a postoupení

Osobní údaje mohou být zpřístupněny našim zaměstnancům a spolupracovníkům, kteří jako osoby pověřené a/nebo odpovědné za zpracování jsou ke zpracování oprávněni pro účely uvedené v tomto prohlášení.

Osobní údaje mohou zpracovávat zejména zaměstnanci těchto oddělení: komunikace, informační technologie, marketing, web a sociální sítě, kteří budou mít přístup jako osoby zmocněné ke zpracování.

Osobní údaje mohou být zpracovávány zejména také digitálními agenturami, které nám pomáhají při správě sociálních sítí, jenž budou moci mít přístup jako osoby odpovědné za zpracování dat.

Osobní údaje nemohou být zpřístupněny neurčitým subjektům, vyjma vašeho výslovného souhlasu.

7. Práva subjektu údajů

Podle čl. 7 zákona o ochraně osobních údajů a článků 15, 16, 17, 18, 20, 21 nařízení o ochraně osobních údajů, Vy, jakožto subjekt údajů, máte právo na získání potvrzení o existenci či neexistenci osobních údajů, které se vás týkají, a to i tehdy, pokud ještě nejsou registrovány, a na jejich sdělení ve srozumitelné podobě.

Subjekt údajů má právo získat uvedení:

 1. původu osobních údajů;
 2. účelu osobních údajů;
 3. logiky použité v případě zpracování prováděného pomocí elektronických nástrojů;
 4. identifikačních údajů správce, pověřenců a určeného zástupce podle čl. 5 odst. 2 zákona o ochraně osobních údajů.
 5. subjektů nebo kategorií subjektů, kterým mohou být osobní údaje sděleny nebo které se o nich dozví, jakožto určený zástupce, na území státu, odpovědných nebo pověřených pracovníků.

Subjekt údajů má právo na:

 1. aktualizaci, opravu nebo v případě zájmu doplnění údajů;
 2. smazání, přeměnu na anonymní podobu nebo zablokování údajů zpracovávaných protiprávně, včetně údajů, jejichž uchovávání není pro účely, pro které byly údaje shromážděny nebo následně zpracovány, nezbytné;
 3. osvědčení o tom, že s úkony uvedenými v písmenech a) a b), včetně jejich obsahu, byly seznámeny osoby, kterým byly údaje sděleny nebo zpřístupněny, s výjimkou případu, kdy se toto plnění ukázalo jako nemožné nebo zahrnuje použití prostředků zjevně nepřiměřených vůči chráněnému právu.

Subjekt údajů má právo, zcela nebo zčásti, vznést námitky:

 1. z oprávněných důvodů ke zpracování osobních údajů, které se ho týkají, a to i tehdy, pokud jsou relevantní pro účel shromažďování;
 2. proti zpracování osobních údajů, které se ho týkají, za účelem zasílání reklamních nebo přímých prodejních materiálů nebo pro účely průzkumu trhu nebo obchodní komunikace.

Společnost Elica také informuje o tom, že právo subjektu údajů vznést námitku proti zpracování jeho osobních údajů pro marketingové účely, prováděné prostřednictvím automatizovaných metod kontaktu, se rozšiřuje i na ty tradiční a že v každém případě zůstává možnost, aby dotyčná osoba uplatnila toto právo částečně podle čl. 7 odst. 4 písm. b) zákona o ochraně osobních údajů, tj. v tomto případě vznést námitku pouze proti zasílání propagačních sdělení prováděných pomocí automatizovaných nástrojů nebo zasílání propagačních zpráv pouze pomocí tradičních nástrojů.

Výše uvedená práva mohou být vykonávána na základě žádosti podané bez formalit, a to i prostřednictvím určené osoby, prostřednictvím žádosti zaslané přímo na adresu privacy@elica.com nebo zasláním sdělení doporučeným dopisem s doručenkou na adresy společnosti Elica.